Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Akcija „Maža širdelė – didelės idėjos“

Kam skirta akcija

Mokslų metų pradžia daugumai Lietuvos šeimų kelia džiaugsmingų rūpesčių – prieš mokyklą reikia aprūpinti vaikus naujomis mokyklinėmis prekėmis, ugdymo priemonėmis ar drabužiais. Bet yra šeimų, kurioms suruošti vaiką į mokyklą – didžiulė problema, nes jų namuose trūksta pinigų net kasdienėms reikmėms.

vaikų akcija13

Į pagalbą tokioms šeimoms skuba maltiečiai ir kasmet rengia mokyklinę akciją „Maža širdelė – didelės idėjos“. Jos metu renkamos lėšos ir mokyklinės prekės socialinės rizikos šeimų vaikams, daugiavaikėms šeimoms, našlaičiams ir neįgaliems vaikams, gyvenantiems specialiuose namuose. Šiuos vaikus maltiečiai globoja visus metus 35 Lietuvos vietovėse. Esame įkūrę 12 vaikų ir jaunimo centrų, kuriuose socialiai remtinų šeimų vaikai po pamokų yra ugdomi, maitinami, padedama jiems paruošti pamokas, mokoma socialinių įgūdžių, teikiama psichologinė pagalba, konsultuojami jų tėvai.

vaikų akcija1

Mokyklinių prekių rinkimo akcijos organizatorei Rasai Stukienei nuolat tenka bendrauti su šių maltiečių vaikų dienos ir jaunimo centrų darbuotojomis, jos visos teigia, kad centrus lankantiems skurstančių šeimų vaikams, be mokymosi priemonių, labiausiai trūksta paprasto kasdienio maisto. Kad ir kaip būtų graudu, daugelis pas maltiečius ateina tiesiog pavalgyti. 2015 m. tokiuose centruose buvo globojami 254vaikai (iš 165 šeimų). Dienos centrų finansavimas užtikrinamas Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, privačių užsienio fondų, fizinių rėmėjų ir Europos Ekonominės Erdvės 2009–2014 m. finansinio mechanizmo – NVO Programos Lietuvoje lėšomis. Jų priežiūrai ir maitinimui per metus išleista beveik 100,000 eurų.

vaikų akcija12

2015 m. šios akcijos metu iš viso buvo paaukota beveik 6 tūkst. eurų, o daiktų surinkta už beveik 5 tūkst. eurų. Aukojo pavieniai asmenys, prisidėjo organizacijos – įmonėse buvo paskirta vieta, kur kiekvienas darbuotojas galėjo atnešti kanceliarinių priemonių, savo vaikų išaugtų drabužių, žaislų ar pan. Iš viso akcijoje dalyvavo 30 verslo įmonių ir 15 valstybinių institucijų.

vaikų akcija10

Kaip vyksta akcija

Visuomenės informavimo priemonėse pristatoma maltiečių vaikų dienos centrų, kurių durys atviros vaikams visus metus, veikla, atkreipiamas dėmesys į atskirų regionų problemas. Pateikiami maltiečių globojamų daugiavaikių šeimų ir specializuotų vaikų namų gyventojų poreikiai. Su šia informacija tikslingai kreipiasi į rėmėjus, galinčias į šiuos poreikius atsiliepti verslo įmones ir visus geros valios žmones.

Aukojimo instrumentai:

Trumpuoju numeriu fiksuota piniginė auka

Į sąskaitą nefiksuoto dydžio lėšos

Auka daiktais, mokymosi ir ugdymo priemonėmis