Eitvydas Bingelis: „Stebuklingu įstatymu skurdo nepanaikinsime”

 

Nuo šių metų sausio pradžios buvęs MOPT Generalinis sekretorius E.Bingelis dirba LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Perspausdiname jo interviu laikraščiui “Lietuvos sveikata”.

Socialinių problemų, susijusių su skurdu ir socialine atskirtimi, neišspręsime išleisdami vieną stebuklingą įsakymą ar įstatymą. Iš pradžių turime paruošti dirvą, kad mūsų sodinamos sėklos išaugtų”, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis (28 m.), paklaustas, kaip ketina spręsti gajas socialinės nelygybės problemas.  

Eitvydas

– Kaip atsidūrėte socialinėje srityje? Šių dienų jaunimas labiau mėgsta rinktis informacines technologijas ir panašius dalykus…

– Savanoriauti pradėjau dar mokykloje. Pamažu įsitraukiau į maltiečiš organizacijos veiklą. Savanoriaudamas socialinėse organizacijose tiesiogiai padedi žmogui. Vaikštai į vaikų dienos centrus, susitinki su socialinės rizikos šeimomis, lankai senelius, organizuoji išvykas. Šiurpuliukai kūnu nubėga, kai matai, kad gali pakeisti žmonių gyvenimą.

– Šiurpuliukai perėjo kūnu sulaukus pasiūlymo užimti viceministro kėdę?

– Pasiūlymą priėmiau kaip iššūkį. Žinoma, jį gavęs turėjau laiko pagalvoti ir pasitarti su kolegomis, šeima, draugais. Sulaukiau jų palaikymo. Atsakomybės tikrai yra daug. Aukojama pakankamai daug privataus gyvenimo. Darbas ministerijoje – irgi savotiškas gyvenimo būdas, negali apsiriboti tik darbo valandomis. Pirmosiomis savaitėmis darbas prasideda aštuntą ryte, baigiasi vėlai vakare.

– Ar žinote, kuo galite padėti socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms? Juk tenka sutikti daug nelaimingų žmonių.

– Socialinės apsaugos sritis aprėpia tikrai daug. Tai yra šeimos, pensininkai, negalią turintys asmenys. Ši Vyriausybė ypač akcentuoja skurdą ir socialinę nelygybę. Spręsti šias problemas turėsime skatindami tarpžinybiškumą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Tai nėra vienos ministerijos reikalas, bet mums turbūt reikės būti flagmanais, kurie bandys sutelkti visas pajėgas. Skurdas ir pajamų nelygybė visų pirma atsiranda dėl neperskirstytų ar nepakankamai surenkamų mokesčių. Turtingesni turėtų daugiau sumokėti į valstybės biudžetą, kad galėtume labiau paremti tuos, kurie gauna mažiausias pajamas, pavadinkim tai solidarumo mokesčiu.

– Kaip vertinate socialinių darbuotojų padėtį? Ant jų pečių kraunama daug pareigų, o mokami grašiai.

– Manau, kad padėtis yra labai bloga. Socialiniai darbuotojai turi būti labiau pripažįstami ir gerbiami mūsų visuomenėje. Jų pajamos dažnai būna panašios į tų asmenų, kuriais rūpinasi ir prižiūri. Turėtume peržiūrėti ir socialinės pagalbos sistemą. Labai daug socialinių darbuotojų dirba biudžetinėse įstaigose. Tačiau yra gražių pavyzdžių, kuomet socialinė pagalba organizuojama kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, semiantis patirties iš Vakarų, kur socialinis darbuotojas ateina ir suteikia tik tam tikrą paslaugų sąrašą. O šiltą bendravimo dalį užpildo savanoriai. Jie gali su žmogumi pabūti dvi tris valandas, išeiti pasivaikščioti į lauką, palydėti iki parduotuvės, pavežioti. Tam tikrose vietose galime nedidindami kaštų suteikti daug daugiau paslaugų. Turime puikių pavyzdžių ir Lietuvoje, kur teikiama integrali pagalba namuose.

– Globos įstaigų pertvarka kol kas nepajuda iš vietos. Kodėl, jūsų nuomone, taip vyksta?

-Pertvarka yra būtina. Kai du šimtai j ar du šimtai penkiasdešimt žmonių | uždaromi vienoje teritorijoje, jų i atskyrimas, izoliavimas man visiškai | nepriimtinas. Savivalda dažnai tvirtina, į kad bendruomenė nepasiruošusi, nėra j nevyriausybinių organizacijų, tačiau ji i nieko sistemingai nesiima, kad įvyktų i permainos.

Savivalda turi daug galių tokias paslaugas organizuoti bendruomenėje, į tik nėra politinės valios ar sprendimų. Mes, kaip ministerija, galime daug dalykų pasiūlyti. Bet nesame atsakingi į už jų vykdymą. Tad dėl ministerijai į pavaldžių globos įstaigų pertvarkos, paslaugų bendruomenėse tikrai daug dėmesio skirsime bendravimui su savivalda.

Turime spartinti įvaikinimo procedūras, kurti visuomenę ir bendruomenes, kurios priglaustų iš šeimų paimamus vaikus, o ne siųstų į valdiškas įstaigas.

Socialinių problemų, susijusių su skurdu ir socialine atskirtimi, neišspręsime ministerijai išleidžiant vieną stebuklingą įsakymą ar įstatymą. Iš pradžių pagalvokime, kaip turime paruošti dirvą, kad mūsų sodinamos sėklos išaugtų. Žinoma, sėkla gali išaugti ir iš neparuoštos žemės, bet tai užtruks ilgiau. Turime paruošti aplinką, kuri būtų patraukli žmonėms, gyventi, įgyvendinti gražias idėjas ir iniciatyvas.

“Lietuvos sveikata” 2017 01 19

 

Comments on this entry are closed.