Išrinktas 80 – tasis Maltos ordino Didysis Magistras

Šiandien Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto buvo išrinktas 80 – uoju Maltos ordino Didžiuoju Magistru. Jį išrinko Maltos ordino Valstybės taryba specialiame susirinkime Magistral Villa Romoje.

Maltos ordino vadovu jis buvo išrinktas 2017 metų balandžio 29 d., o šiandien Šiandien Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto tapo Maltos ordino Didžiuoju Magistru visam gyvenimui.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto gimė Romoje 1944 metais, Romos universitete baigė krikščioniškos archeologijos ir meno istorijos studijas.

Po universiteto baigimo jis dėstė klasikinę graikų kalbą Romos Popiežiškame Pontifical Urbaniana Institute, vėliau buvo jame Vyriausias archyvų ir kolekcijų saugotojas, parašė daugybę straipsnių ir esse senovės meno istorijos tematika.

Maltos ordino nariu Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto tapo 1985 metais, po to užėmė įvairias administracinis pareigas Ordino struktūroje.

Nuo 2008 metų Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto vadovavo Ordino Romos priorijai.

2017 metų balandžio 29 d.  Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto buvo išrinktas Didžiojo Magistro Leitenantu, vietoj atsistatydinusio Maltos ordino Didžiojo Magistro Fra Matthew Festing.

 

Comments on this entry are closed.