Išrinktas naujas Maltos ordino vadovas

Balandžio 29 dieną Romoje Maltos ordino Valstybės taryba išrinko Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto Didžiojo Magistro Leitenantu, kuris atliks Didžiojo Magistro funkcijas vienerius metus. Jis pakeitė atsistatydinusį Maltos ordino Didyjį Magistrą Fra Matthew Festing.

Vadovas MO

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto gimė Romoje 1944 metais, Romos universitete baigė krikščioniškos archeologijos ir meno istorijos studijas.

Po universiteto baigimo jis dėstė klasikinę graikų kalbą Romos Popiežiškame Pontifical Urbaniana Institute, vėliau buvo jame Vyriausias archyvų ir kolekcijų saugotojas, parašė daugybę straipsnių ir esse senovės meno istorijos tematika.

Maltos ordino nariu Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto tapo 1985 metais, po to užėmė įvairias administracinis pareigas Ordino struktūroje. Nuo 2008 metų Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto vadovavo Ordino Romos priorijai.

oath-april-30-2017-05

Naujai išrinktas Maltos ordino vadovas Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, (turintis Didžiojo Magistro Leitenanto titulą) davė priesaiką Santa Maria in Aventino bažnyčioje Romoje dalyvaujant Maltos ordino Valstybės tarybai ir popiežiaus Specialiajam atstovui arkivyskupui Angelo Becciu.

Po priesaikos dabar einantis Didžiojo Magistro Leitenanto pareigas Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein perdavė Didžiojo Magistro ženklą naujam išrinktajam Maltos ordino vadovui ir Didysis Kancleris baronas Albrecht von Boeselager paskelbė Didžiosios Tarybos darbo pabaigą.

Išrinktasis Maltos ordino vadovas eis savo pareigas vienus metus, po kurių jis turės vėl sušaukti Valstybės Tarybą ir surengti naujus rinkimus.

Svarbiausia naujai išrinkto Didžiojo Magistro Leitenanto užduotis – paruošti ordino Konstitucinės chartijos pakeitimus.Ordino Konstitucinė chartija buvo paskelbta 1961 metų birželio mėnesį ir papildyta 1997 metais. Numatomos reformos tikslas – sustiprinti ir Maltos Ordino institucinį ir administracinį jo valdymo efektyvumą, sustiprinti dvasinės veiklos įtaką jo veiklai, padidinti įžadus davusių Ordino narių skaičių.

Pirmasis naujojo Maltos ordino Didžiojo Magistro oficialus vizitas bus netrukus prasidėsianti Maltos ordino 59 – oji Tarptautinė piligrimystė į Lurdą, kuri vyks gegužės 5 – 9 dienomis. Kiekvienais metais daugiau kaip 7000 Maltos ordino narių ir savanorių iš viso pasaulio dalyvauja šioje piligrimystėje. Kartu su jais į Lurdą atvyksta daugiau kaip 1500 jų globojamų neįgaliųjų ir sunkiai sergančių piligrimų.

Maltos ordino Tarptautinė Lurdo piligrimystė yra vienas pačių svarbiausių Maltos ordino dvasinio gyvenimo įvykių. Kaip ir kiekvienais metais, joje dalyvaus ir Lietuvos maltiečių delegacija.

Comments on this entry are closed.