Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Lietuvos maltiečių 25- metis tapo reikšmingu žingsniu į Maltos ordino ir Lietuvos glaudesnį bendradarbiavimą

“Puiki šalis ir nuostabūs, šilti žmonės, – vizito į Lietuvą metu ne kartą kartojo Maltos ordino Didysis Hospitaljerius Dominique Prince and Count de La Rochefoucauld-Montbel. – Džiaugiuosi kiekviena diena, kurią galiu čia būti.”

Iš tiesų, Maltos ordino Didysis Hospitaljerius skyrė vizitui į Lietuvą neįprastai ilgą laiką – ištisą savaitę. Kiekviena vizito diena nuo ryto iki vakaro buvo užpildyta oficialiais susitikimais, dalyvavimu konferencijose, maltiečių socialinių projektų lankymu.

Didysis Hospitaljerius aplankė maltiečių globojamus vienišus senukus Aukštadvario apylinkėse, Kaišiadorių, Kauno maltiečius ir jų globojamus vaikus Vaikų dienos centre, susitiko su Kauno maltiečiais baikeriais. Jį labai sužavėjo maltiečių savanorių pasiaukojimas, aktyvus jaunimo dalyvavimas socialinėse veiklose.

Kartu su pirmą kartą mūsų šalį lankančiais garbiais svečiais, į Lietuvą paminėti 25 – mečio atvyko ir nemažai ilgamečių Lietuvos maltiečių bičiulių. Vienas jų – dabartinis Maltos ordino Didysis Kancleris baronas Albrecht von Boeselager. Jis Lietuvoje apsilankė dar Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje, buvo vienas iš maltiečių įsikūrimo Lietuvoje ir didžiulės Vokietijos maltiečių pagalbos Lietuvos įstaigoms ir ligoninėms iniciatorių, matė Lietuvos maltiečių išaugimą iš nedidelės entuziastų savanorių grupelės į didelę organizaciją, kuriančią projektus vis naujuose miestuose.

butkevicius-geras

Pokalbyje su LR Ministru Pirminku A.Butkevičium, Didysis Kancleris baronas Albrecht von Boeselager pažymėjo, kad nors Lietuva per tuos du dešimtmečius labai pasikeitė ir padarė didžiulę pažangą, tačiau, kaip ir kiekvienoje visuomenėje, joje dar yra pakankamai daug pažeidžiamų,  patiriančių socialinę atskirtį žmonių, kuriais būtina pasirūpinti. Tai ir padeda atlikti Lietuvos maltiečiai, plečiantys savo socialines veiklas į vis naujus miestus.

Į Lietuvos maltiečių 25 – metį atvyko taip pat ir daugybė nuoširdžių Lietuvos bičiulių Vokietijos maltiečių, jau daug metų palaikančių tiesioginius ryšius su Lietuvos miestų maltiečiais. Savo miestų bendruomenėse jie padeda Lietuvai rinkdami labdarą, po to keliaujančią Lietuvos skurstantiesiems, ligoninėms ir senelių namams,miestelių  bendruomenėms.

Vokietijos maltiečiai ir šį kartą neatvyko tuščiomis – padovanojo Lietuvos maltiečių socialinėms ir medicininėms veikloms vykdyti ir plėsti greitosios pagalbos automobilį ir mikroautobusą.

 

vizitas22

Vokietijos maltiečių dėka kai kurie Lietuvos miestai (Kaišiadorys, Ignalina ir kt.) susigiminiavo su Vokietijos miestais, iki šios aktyviai keičiasi patirtimi socialinėje ir medicininėje srityje.

Sulaukę visuomenės dėmesio ir svečių iš įvairių šalių savo 25 – mečio proga, Lietuvos maltiečiai nutarė panaudoti savo sukaktį ir įvairių šalių socialinių projektų pristatymui, diskusijai apie Lietuvos NVO problemas, konferencijoms. Vienu pagrindinių maltiečių 25-mečiui paminėti skirtų renginių – LR Vyriausybės rūmuose tapo rugsėjo 8 d. vykusi Lietuvos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus globojama tarptautinė konferencija „Įveikim iššūkius drauge“.

vizitas12

Joje pranešimus skaitė Maltos ordino Didysis Hospitalierius Dominique Prince and Count de La Rochefoucauld-Montbel, Vokietijos Hamburgo vyskupijos maltiečių  generalinis direktorius Alexander Becker, Airijos Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinis direktorius John Wright, Airijos ambasadorius David Noonan, MOPT generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis.

Diskusijose dalyvavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos viceministras Mantvydas Bekešius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viceministras Valentin Gavrilov, Ministro pirmininko patarėjas socialiniais reikalais Ramūnas Burokas, Vilniaus arkivyskupijos “Caritas direktorius Linas Kukuraitis, Lietuvos Raudonojo kryžiaus generalinė direktorė Gintarė Guzevidžiūtė,  Kauno m. Greitosios Medicinos Pagalbos Stoties vadovas Nerijus Mikelionis, Nacionalinės Nevyriausybinių Vystomojo Bendradarbiavimo Organizacijų Platformos vykdančioji direktorė Rūta Avulytė – Jalagė, NVO informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas, NVO vadovai, ekspertai.

vizitas10

Konferencijos metu buvo pristatyti įvairių šalių maltiečių projektai, diskutuojama apie NVO veiklos Lietuvoje ypatybes ir jų vystymo strategijas.

Rugsėjo 10 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė Rytų ir Centrinės Europos Maltos ordino asociacijų ir pagalbos tarnybų konferencija „Facing challenges together”, kurioje dalyvavo ne tik Maltos ordino vadovai – Didysis Kancleris baronas Albrecht von Boeselager ir Didysis Hospitalierius Dominique Prince and Count de La Rochefoucauld-Montbel, bet ir kelios dešimtys Europos šalių Maltos ordino ambasadorių, asociacijų ir pagalbos tarnybų vadovų.

Koonferencija tapo unikalia galimybe Europos Maltos ordino organizacijų vadovų lygyje aptarti labai aktualias daugeliui Europos maltiečių organizacijų darbo su jaunimu, savanorystės skatinimo, pagalbos pabėgėliams, Europos Maltos ordino asociacijų ir organizacijų vidinės ir išorinės komunikacijos temas, paieškoti naujų, efektyvių veiklos ir tarpusavio bendradarbiavimo formų.

linkevicius-3

Maltos ordino Didysis Kancleris ir Didysis Hospitaljerius surengė svarbius susitikimus su LR Ministru pirmininku A.Butkevičium, Užsienio reikalų ministru L.Linkevičium. Susitikime LR Ministras pirmininkas pažymėjo, kad Maltos ordinas – labai svarbus partneris, padėjęs įgyvendinti paramos projektus greitosios ir specialiosios pagalbos, medicininės priežiūros, kovos su skurdu srityse. Lietuvos ir Maltos ordino vadovų susitikimuose buvo patvirtinti ketinimai pasirašyti tarpvalstybinį susitarimą tarp Maltos ordino ir Lietuvos respublikos.

vizitas29

Atvykę gausūs svečiai su Lietuvos maltiečiais Ligonių dieną Šiluvos atlaiduose meldėsi už Lietuvos ligonių sveikatą, aplankė Angelų kalvoje iškilusią maltiečių 25 – mečiui Sauliaus Lampicko sukurtą savanorystę ir pagalbą artimui simbolizuojančią arkangelo Gabrieliaus skulptūrą.