Maltiečiai ne tik dalyvavo Šiluvos atlaiduose, tačiau ir teikė juose Pirmąją pagalbą

Pats dangus padovanojo mums giedrą, tarsi atsižvelgdamas į tai, kad šiandien čia, Šiluvos aikštėje, susirinko daugybė silpnų, kenčiančių žmonių ir tų, kurie iš meilės jiems gelbsti. Visus sveikinu ir kviečiu melstis labai svarbia intencija. Lietuvoje didelė socialinė grupė yra silpni, kenčiantys, turintys įvairių bėdų žmonės, kuriems labai reikia mūsų meilės ir mūsų maldos“, – sakė saulėtą rugsėjo 11-ąją, Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dieną, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius iškilmingoje Eucharistijoje meldžiant tikėjimo, vilties ir meilės malonės savo pačių ir kitų žmonių kančios, ligos akivaizdoje.

Ganytojas sveikino piligrimų jūrą aikštėje, labai gausiai tą dieną susirinkusius švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo, savo vargus, skausmus ir negalias atiduoti Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimui.

Maltiečiai Šiluvoje 20153

Kartu su atlydėtais į atlaidus ligoniais, neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis Eucharistijoje dalyvavo gausus būrys žmonių, kurie jais rūpinasi. Į Šilines atvyko LR Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Kauno – LSMU Klinikų, VšĮ Klinikinės ligoninės, Krikščioniškųjų gimdymo namų – bei kitų miestų gydymo įstaigų vadovai, medikai; Kauno, Marijampolės slaugos ligoninių vadovės ir slaugytojai, Lietuvos samariečių bendrija, „Caritas“ organizacijos nariai, įvairių Lietuvos socialinių globos namų, parapijų senelių namų bendruomenių nariai, Neįgaliųjų draugijos. Visiems jiems katechezę prieš pamaldas vedė LSMU Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius.

Maltiečiai Šiluvoje 201531

Vėliau prasidėjusią liturgiją koncelebravo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei kunigai – gydymo įstaigų kapelionai, tarnaujantys ligonių sielovadai. Giedojo LSMU mišrus choras „Neris“ , vadovaujamas Tomo Lapinsko.

Liturgijai vadovavęs arkivyskupas pasakė homiliją, o joje prabrėžė, kokia paguodžianti kenčiantiems žmonėms yra Evangelijos žinia: jie visi yra Dievo labai mylimi, jie yra pačioje Jėzaus Širdyje. Evangelijoje daug pasakojimų, kaip Jėzus pastebi kenčiančius: apsėstuosius, akluosius, luošuosius, raupsuotuosius.

Maltiečiai Šiluvoje 2015

Maltiečiai atvyko į Šiluvą gausiu būriu su savo globojamais ligoniais ir neįgaliaisais, dalyvavo piligriminiame žygyje, po atlaidų prie Šiluvos parapijos namų vaišinosi skania sriuba ir koše.