Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Maltiečiai pradeda vykdyti pagalbos Pasaulio Tautų Teisuoliams projektą

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje susitiko su  Pasaulio Tautų Teisuoliais, Antrojo pasaulinio karo metu mūsų šalyje žydus gelbėjusiais žmonėmis. Susitikime dalyvavo Maltos ordino, Vokietijos, Izraelio ambasadoriai, Lietuvos žydų bendruomenės ir Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovai.

Žydai 1

„Pasaulio Tautų Teisuoliai net pačiomis tamsiausiomis mūsų istorijos valandomis liudijo žmogiškumą. – sakė Prezidentė D. Grybauskaitė. – Visuomet būsime dėkingi už Pasaulio Tautų Teisuolių didvyriškumą ir kilnumą. Šis projektas sujungia žmones ir valstybes, tiesia tiltus tarp praeities ir ateities, neleidžia nugalėti abejingumui“.

Šilto, emocingo pokalbio metu buvo prisiminti šių drąsių Lietuvos žmonių nuopelnai, pasidalinta atsiminimais. Visi Lietuvos Pasaulio Tautų teisuoliai yra garbaus amžiaus, nemažai jų dėl sveikatos negalėjo atvykti į susitikimą. Paskutiniais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje gyvena 87 Pasaulio Tautų Teisuoliai.

žydai 2

Pasak Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės F. Kuklianski, žydai šiuos žmones laiko lietuvių tautos šviesuoliais ir didvyriais, kurie ne tik išgelbėjo savo draugus, kaimynus, ar visai nepažįstamus žydus, bet ir tuo pačiu išgelbėjo ir Lietuvos garbę, bei lietuvių tautos orumą.

Siekiant parodyti šiems kilniems žmonėms, kad jie nėra visuomenės pamiršti ir jiems padėti, Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvoje barono Christian von Bechtolsheim iniciatyva 2015 m. lapkričio 2 d. buvo surengtas labdaros koncertas Vokietijoje, Miuncheno mieste, kuriame orkestrui dirigavo visame pasaulyje žinomas Vokietijos dirigentas Enoch zu Guttenberg.

Žydai 5

Koncerto globėjais tapo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentas Joachimas Gauckas. Koncertas buvo labai sėkmingas, jo metu buvo surinkta apie 125 000 € aukų.

Susitikimo Prezidentūroje metu maltiečiai pristatė 3 metų projektą, kurio tikslas – priminti visuomenei apie Lietuvos garbę išgelbėjusius Pasaulio Tautų Teisuolius, suteikti jiems materialinę bei psichologinę pagalbą.

Projektas bus vykdomas drauge su Lietuvos žydų bendruomene. “Pasaulio Tautų Teisuoliams” bus išduotos debeto kortelės, skirtos vaistams ir maisto prekėms įsigyti, į kurias kas mėnesį bus pervedama nustatyta suma. Papildomai taip pat bus įvertinti kiekvieno “Lietuvos Tautų Teisuolio” individualūs socialiniai poreikiai ir skiriama lėšų jiems finansuoti. Taip pat numatoma surengti parodą apie šiuos kilnius žmones, papasakoti jų istorijas ir likimus.

Antrojo Pasaulinio karo metu žydų tauta ypatingai nukentėjo. Ji buvo žudoma vien tik dėl tautybės. Žudoma buvo visose nacių okupuotose šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Mūsų šalyje, kuri dėl stiprios ir savo kultūrą puoselėjančios žydų bendruomenės, garsėjo kaip “Šiaurės Jeruzalė” karo metais buvo išžudyta kone 95 %, žydų, iš 250 000 liko gyvi tik apie 5 000.

Tačiau tomis chaoso, prievartos ir masinių žudynių dienomis atsirado ir itin drąsių, kilnių ir ryžtingų lietuvių, kurie negalėdami ramiai stebėti, kas vyksta aplinkui, ieškojo būdų, kaip išgelbėti nors kelių savo bendrapiliečių gyvybę. Žydų gelbėtojai rizikavo savo ir šeimos narių gyvybėmis, ne vienas iš jų buvo nužudytas, pateko į nacių mirties stovyklas.

“Pasaulio Tautų Teisuolis” – titulas, suteikiamas Izraelio valstybės, žydus gelbėjusiems asmenims. Šiuo metu mūsų šalyje gyvena 87 žmonės, turinčių šį titulą, visi jau yra itin garbaus amžiaus. Daugelis jų gyvena skurdžiai, yra kamuojami ligų.

„Pasaulio tautų teisuoliai yra tikrieji tų laikų herojai, jie rizikavo savo pačių ir savo artimųjų gyvybėmis, suteikdami prieglobstį žmonėms, kurie būtų nužudyti nacių. Jie padėjo jiems pasislėpti, pamaitino, suteikė pastogę, ir visa tai parodo tamsiausių Europos laikų žmogiškąjį veidą“, – sakė Maltos ordino ambasadorius baronas Christian von Bechtolsheim.

Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Romas Abunevičius pabrėžė, kad maltiečiams yra didele garbė padėti tokiems kilniems ir Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. “Turime ilgametę patirtį pagalbos srityje ir daugybę puikių savanorių, – sakė jis. – Esame įsitikinę, kad tikrai sugebėsime Lietuvos Tautų Teisuoliams padėti spręsti jų socialines problemas.”

konferencija (18)

„Mums labai rūpėjo, kad mūsų gelbėtojų senatvė būtų bent kiek praskaidrinta ir aprūpinta. (…) Niekada nebūna per daug nei padėkos, nei materialinės padėkos. Tai, ką mes jaučiame savo gelbėtojams, norėjome kiek galėdami materializuoti. Mūsų gelbėtojai mums rūpi ne mažiau nei išsigelbėję žmonės“, – pabrėžė Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

konferencija (8)

 Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis paaiškino, kaip bus naudojami koncerto Miunchene metu surinkti pinigai. Dalis lėšų bus skirta kortelėms, už kurias teisuoliai galės įsigyti nekompensuojamų vaistų ir medicinos prekių, o dalis liks fonde, kurio lėšos bus naudojamos atskirai pagal kiekvieno Pasaulio Tautų Teisuolio poreikius.

konferencija (14)

„Tai gali būti paprasčiausias malkų nupirkimo žiemos periodu ar sąskaitų už šildymą apmokėjimas, tačiau pagal poreikį ir buitinių prietaisų ar kitų reikalingų daiktų parūpinimas“, – teigė E.Bingelis. – Taip pat planuojama parengti Pasaulio tautų teisuolių Lietuvoje pristatymą. Bus rengiama Lietuvos didvyrių, teisuolių fotoparoda“.

konferencija (20)

Spaudos konferencijoje dalyvavęs Pasaulio teisuolio titulą turintis Aloyzas Žukauskas pasakojo, kaip jo tėvai nacių okupacijos metais išgelbėjo mergaitę. „Mažas buvau, mano tėvai parsivedė septynerių metų mergaitę, man tada buvo dešimt metų. (…) Parvedė tėvas ir sako: „Parvedėm jums sesutę, gerbkit ir mylėkit“. Ji buvo turtingo malūnininko dukra, tėvas labai gerai draugavo su tuo malūnininku, todėl ir parsivedė. Jos šeimą, ji dar turėjo brolį ir seserį, visus iššaudė, liko vieninteli ji“, – kalbėjo A.Žukauskas. „1998 metais skambina kažkas. (…) „Kas?“ – sakau. „Taigi, jūsų Mania vadinama, iš Izraelio“. Nustebau, o ji sako: noriu atvažiuoti, susitikti.  Tai ir buvo ta pati pas mus šeimoje gyvenusi mergaiė, – pasakojo garbaus amžiaus vyras.

konferencija (24)

Spaudos konferencijos metu Maltos ordino ambasadorius baronas Christian von Bechtolsheim įteikė Pasaulio Tautų Teisuoliams ir LŽB vadovei F. Kukliansky simbolinį Miunchene surinktų aukų čekį.

Foto: Gintarė Zakarauskaitė

LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ R. Dačkus