Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Maltos ordino konferencijoje Valetoje Lietuvos maltiečiai susilaukė aukšto įvertinimo

Šiuo metu pasaulis susiduria su didžiausia humanitarine krize nuo XX amžiaus vidurio. Siaučia karai, į Europą plūsta milijonai migrantų.

Maltos ordino vadovybė ir pasaulio maltiečių organizacijų vadovai susirinko į konferenciją Maltos sostinėje Valetoje, kurios pagrindinis tikslas – aptarti susidariusią humanitarinę krizę pasaulyje ir Maltos ordino veiksmus įvairiose šalyse padedant nukentėjusiems nuo karo pabėgėliams. Konferencijos darbe dalyvavo ir Lietuvos maltiečių atstovai – MOPT Prezidentas Romas Abunevičius ir MOPT Prezidiumo narys Bronius Einars. Maltos ordino vadovų konferencijoje Valetoje dalyvavo Maltos ordino Didysis Magistras Matthew Festing.

Valeta5

Maltos ordino vadovų konferencijoje buvo apžvelgti per paskutinius 12 mėnesių visame pasaulyje Maltos ordino atlikti darbai įvairiose pagalbos srityse. Konferencijos sušaukimo iniciatorius Maltos ordino Didysis Hospitaljerius Dominique de La Rochefoucauld-Montbel informavo susirinkusius apie Ordino vykdomas pagalbos veiklas šalyse, kuriose maltiečiai turi savo struktūras, pažymėdamas, kad nors šiuo metu labai daug dėmesio Ordinas skiria darbui su pabėgėliais, tačiau kiti jo vykdomi projektai yra irgi labai svarbūs ir aktualūs. Kiekvienoje šalyje maltiečiai dirba su pačiomis pažeidžiamiausiomis visuomenės grupėmis, kurioms yra būtina skubi socialinė pagalba, todėl ją reikia tik stiprinti ir plėsti. Tai pagalba seniems ligotiems žmonėmis, neįgaliesiems, socialiai remtiniems vaikams, benamiams.

Valeta7

Konferencijoje pasisakęs Maltos ordino Didysis Kancleris Albrecht Boeselager atkreipė dėmesį, kad migrantų problema Europai ir visam pasauliui aktuali liks dar ilgus metus. Jis pabrėžė, kad labai svarbu visoms su pabėgėlių problema susiduriančioms šalims turėti įstatymus, kurie saugotų pabėgėlius, gintų jų teises.

Ambasadorius Stefano Ronca informavo konferencijos dalyvius, kad Ordinas pristatys savo paruoštas humanitarinės pagalbos gaires artėjančiame Pasaulio viršūnių Humanitariniame susitikime Stambule gegužės mėnesį.

Valeta1

Įvairių šalių Maltos ordino pagalbos tarnybų vadovai pristatė savo vykdomas socialines veiklas, pasidalino veiklos patirtimi. Ši patirtis padės kurti Ordino pagalbos strategijas ateičiai, tiek nacionaliniame, tiek vietiniame lygmenyje.

Konferencijoje buvo pristatyti Maltos ordino fondo “Global Fund for Forgotten People” ir skubios pasaulinės pagalbos tarnybos “Malteser International” projektai, daug diskutuota apie pagalbą sutrikusio intelekto žmonėms, eutanaziją, pagalbą romų tautybės žmonėms.

Valeta15

Didelio susidomėjimo susilaukė prezentacija apie Lietuvos maltiečių veiklą. Ypač buvo susidomėta “Maltiečių sriubos” akcijos metu vykdyta akcija, kurioje žinomi žmonės apsivilkdavo ją reklamuojančius marškinėlius ir pasidalindavo šiomis nuotraukomis savo Facebook socialinėse paskyrose. Paskaičiuota, kad tokiu būdu informacija apie maltiečių akciją pasiekė apie 1,5 mln Lietuvos gyventojų. Daugelis pasaulio maltiečių organizacijų vadovų taip susidomėjo šia patirtimi, kad nutarė panašias marškinėlių akcijas daryti ir savo šalyse.

Taip pat konferencijos dalyviai labai domėjosi ir Lietuvos neįgaliųjų aktyvios reabilitacijos ir integracijos stovykla, kuri vyko praeitą vasarą Klaipėdoje. Buvo pažymėta, kad tai unikalus patyrimas, kurį turi perimti ir kitų šalių maltiečių organizacijos.

“ Mūsų veikla Maltos ordino vadovų konferencijoje buvo įvertinta labai teigiamai, – pasakoja Bronius Einars. – Buvo pažymėta, kad Lietuva ir Slovakija yra vienos geriausių ir aktyviausių maltiečių organizacijų Europoje.”

Valeta2

“Su Didžiuoju Magistru ir Maltos ordino vadovais taip pat nemažai kalbėjome apie Centrinės ir rytų Europos Maltos ordino ir pagalbos tarnybų vadovų konferenciją Lietuvoje rugsėjo mėnesį, – pasakojo MOPT Prezidentas Romas Abunevičius. – Tai svarbus įvykis ne tik mums, tačiau ir visam Maltos ordinui, kurio vadovai žada joje dalyvauti. Nutarimas surengti tokią konferenciją Lietuvoje – aukštas įvertinimas Lietuvos maltiečiams, kurie tuo metu švęs MOPT 25 metų veiklos jubiliejų.”

Didysis magistras Fra Matthew Festing aukštai įvertino Valetoje vykusią konferenciją, nuoširdžiai padėkojo konferencijos dalyviams už jų energiją, atsidavimą ir entuziazmą ir svarbų darbą, kurį jie atlieka visame pasaulyje siekdami padėti visuomenės atstumtiesiems.