Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Apie mus

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) – tai seniausios pasaulyje humanitarinės pagalbos organizacijos Maltos ordino dalis. Įkurta 1991 metais, dabar ji vykdo savo socialinės pagalbos projektus 28 – iuose Lietuvos miestuose ir vienija daugiau kaip 900 savanorių.

Įkūrimas ir pagrindiniai veiklos principai

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vyskupų Juozo Tunaičio ir Jono Borutos, kun. V. Aliulio ir kt.) siekiant įkurti Lietuvoje katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto “Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

Maltiečiai su Didžiuoju Magistru

Maltos ordinas suteikė teisę Maltos ordino pagalbos tarnybai  savo veikloje naudoti maltiečių vardą ir ženklą, Organizacija savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja su Maltos ordino ambasada Lietuvoje.

Kviečiame pažiūrėti trumpą video apie MOPT įsikūrimą:

MOPT tikslai:

 • Padėti labiausiai pažeidžiamiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems negalią, o taip pat socialiai remtiniems vaikams.
 • Sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų tinklą.
 • Surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems.
 • Skatinti jaunimą įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui.
 • Viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į labiausiai pažeidžiamus žmones ir pagalbos jiems reikalingumą.

Kviečiame pažiūrėti trumpą video apie žinomiausią Lietuvoje maltiečių akciją “Maltiečių sriuba”:

Pagrindiniai MOPT veiklos faktai:

 • Pirmoji MOPT socialinė valgykla įsikūrė Vilniuje 1992 lapkričio 20 d. Joje kasdien maitindavosi 373 skurstantys vilniečiai.
 • Pirmasis didelis maltiečių socialinės pagalbos projektas “Maistas ant ratų” startavo 1993 m. 10 – yje miestų.
 • 1993 m. įkurti Jaunieji maltiečiai.
 • 1996 m. lapkričio mėnesį atidarytas MOPT socialinės pagalbos ir valdymo centras Vilniuje, kuris sujungė sostinėje esančias socialines MOPT tarnybas: drabužių šalpos punktą, vaistinę, slaugos tarnybą.
 • 1996 m. lapkričio 30 d. atidaryta Maltos ordino ambasada Lietuvoje.
 • 1997 m. įkuriami MOPT regioniniai ofisai Kaune, Panevežyje, Marijampolėje, Šiauliuose.
 • 1998 m. “Priežiūros namuose” projektas pradedamas  4 – iuose miestuose.
 • 2005 m. įkurtas MOPT Socialinių Vaikų dienos centrų tinklas 4 – iuose miestuose.
 • 2006 m. pradėtos organizuoti piligriminės kelionės į Lurdą.
 • 2006 m. pradėtos organizuoti akcijos “Maltiečių sriuba”
 • 2007 m. inicijuota akcija “Idėjos padėjėjos” ir “Lurdo žvakės”.
 • 2012 m. kuriamas Jaunųjų maltiečių centrinis biuras.
 • 2013 m. apmokomi maltiečių Pirmosios pagalbos dėstytojai.
 • 2014 m. pradėta neįgaliųjų pavežėjimo paslauga “Važiuojam”.

Kviečiame pažiūrėti trumpą video apie Jaunuosius maltiečius:

Maltiečių veikla Lietuvoje šiuo metu:

 • Savanoriška socialinė pagalba 28 iuose Lietuvos miestuose.
 • Daugiau kaip 900 savanorių visoje Lietuvoje.
 • Projektas “Maistas ant ratų”  – 15 -koje Lietuvos miestų (išvežiojama daugiau kaip 100 000 porcijų per metus)
 • Socialiniai Vaikų dienos centrai 8 -iuose miestuose.
 • “Socialinės priežiūros namuose” projektas 6 Lietuvos miestuose
 • Jaunųjų maltiečių veikla 28 Lietuvos miestuose

Daugiau apie MOPT veiklą ir projektus Lietuvoje galima sužinoti čia: MOPT veiklos apžvalga 2013

Detaliai apie MOPT susikūrimą ir veiklą galite paskaityti knygoje “Maltiečiai Lietuvoje”. Atsisiųsti knygą