Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Trumpai apie mus

 Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto “Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

Maltos ordino pagalbos tarnyba gavo iš Maltos ordino teisę savo veikloje naudoti maltiečių vardą ir ženklą, savo veikloje ji glaudžiai bendradarbiauja su Maltos ordino ambasada Lietuvoje.

MOPT tikslai:

 • Padėti labiausiai pažeidžiamiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems negalią, o taip pat socialiai remtiniems vaikams.
 • Sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų tinklą.
 • Surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems.
 • Skatinti jaunimą įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui.
 • Viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į labiausiai pažeidžiamus žmones ir pagalbos jiems reikalingumą.

Trumpą filmą apie MOPT įsikūrimą galite pažiūrėti čia:

Pagrindiniai MOPT veiklos faktai:

 • Pirmoji MOPT socialinė valgykla įsikūrė Vilniuje 1992 m. lapkričio 20 d. Joje kasdien maitindavosi 373 skurstantys vilniečiai.
 • Pirmasis didelis maltiečių socialinės pagalbos projektas “Maistas ant ratų” startavo 1993 m. 10 – yje miestų.
 • 1993 m. įsikūrė Jaunieji maltiečiai.
 • 1996 m. lapkričio mėnesį atidarytas MOPT socialinės pagalbos ir valdymo centras Vilniuje, sujungęs sostinėje esančias maltiečių socialines tarnybas: drabužių šalpos punktą, vaistinę, slaugos tarnybą.
 • 1996 m. lapkričio 30 d. Vilniuje oficialiai atidaryta Maltos ordino ambasada Lietuvoje.
 • 1997 m. įkuriami MOPT regioniniai ofisai Kaune, Panevežyje, Marijampolėje, Šiauliuose.
 • 1998 m. “Priežiūros namuose” projektas pradedamas  4 – iuose miestuose.
 • 2005 m. įkurtas MOPT Socialinių Vaikų dienos centrų tinklas 4 – iuose miestuose.
 • 2006 m. pradėtos organizuoti piligriminės kelionės į Lurdą.
 • 2006 m. pradėtos organizuoti akcijos “Maltiečių sriuba”
 • 2007 m. inicijuota akcija “Idėjos padėjėjos” ir “Lurdo žvakės”.
 • 2012 m. kuriamas Jaunųjų maltiečių centrinis biuras.
 • 2013 m. apmokomi maltiečių Pirmosios pagalbos dėstytojai.
 • 2014 m. pradėta neįgaliųjų pavežėjimo paslauga “Važiuojam”.
 • 2015 m. įkurti Vaikų dienos centrai Viekšniuose ir Kelmėje.
 • 2015 m. įkurtas Jaunimo centras Aukštadvaryje.
 • 2016 m. įkurtas Jaunimo centras Kaune.
 • 2016 m. įkurti Vaikų dienos centrai Telšiuose ir Užventyje.

Maltiečių veikla Lietuvoje:

 • Savanoriška socialinė pagalba 44 – iuose Lietuvos miestuose.
 • Daugiau kaip 1500 savanorių visoje Lietuvoje.
 • Projektas “Maistas ant ratų”  – 19 -koje Lietuvos miestų (2015 metais išvežiota 116 000 porcijų per metus)
 • Socialiniai Vaikų dienos ir Jaunimo centrai 14 -oje miestų.
 • “Socialinės priežiūros namuose” projektas 13 -yje Lietuvos miestų
 • Neįgaliųjų pavežėjimo projektas “Važiuojam” Vilniuje, Panevežyje ir Klaipėdoje
 • Daugiau kaip 500 Jaunųjų maltiečių veikla 27 Lietuvos miestuose.
 • Pirmosios pagalbos mokymai ir pirmosios pagalbos teikimas renginiuose.
 • Jaunųjų mokyklos paramedikų ruošimas.

Daugiau apie MOPT veiklą ir projektus Lietuvoje 2016 metais galima sužinoti čia.

Smulkiau apie MOPT susikūrimą ir veiklą galite paskaityti knygoje “Maltiečiai Lietuvoje”.

Atsisiųsti knygą