Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Piligriminė kelionė į Lurdą

Maltos ordino vadovybė Romoje paskelbė, kad 56-oje tarptautinėje Maltos Ordino piligrimystėje į Lurdą šiais metais dalyvavo daugiau negu 6 500 Maltos ordino narių ir ir savanorių iš visų pasaulio kampelių.

Jie su savimi atsivežė daugiau kaip 1 300 neįgaliųjų ir sunkių ligonių. Piligrimystei vadovavo Maltos ordino Didysis Magistras princas Matthew Festing.

Piligrimai į Lurdą atvyko iš 33 -jų pasaulio valstybių, iš visų pasaulio žemynų. Jie atvyko į Lurdą 17 – ka lėktuvų, 5 specialiais traukiniais ir daugybe automobilių.

Lietuvos delegacija 2014 metais keliavo į Lurdą autobusu ir lėktuvu. Autobusu  keliavo 34 asmenys: 5 neįgalieji, 10 padėjėjų, 1 kunigas ir 18 piligrimų , lėktuvu skrido 13 piligrimų.

Pasak Didžiojo Magistro, Lurdo piligrimystė, kaip ir per pastaruosius 55 metus, šiemet pareikalavo milžiniškų transporto išteklių.

Didysis Magistras Matthew Festing Lurde kreipėsi į pirmą kartą dalyvaujančius Maltos ordino piligrimystėje specialia kalba, kurioje paragino paversti patyrimą Lurde viso tolesnio gyvenimo kelio simboliu ir pratęsti gerų darbų darymą.

„Yra daug būdų, kaip galite tęsti šią piligriminę kelionę sugrįžę namo, – per specialių medalių pirmąkart piligriminėje kelionėje dalyvaujantiems savanoriams įteikimo ceremoniją sakė Didysis Magistras. – Yra tūkstančiai puikių savanoriškų veiklų, į kurias galime įsitraukti, arba jas tęsti, jei jau esame pradėję gerus darbus. Maltos Ordino savanoriai prižiūri vargšus, senelius, sergančiuosius, neįgaliuosius ir našlaičius, dirba ligoninėse, specialiose klinikose, senelių namuose, neįgalaus jaunimo vasaros stovyklose. Norėčiau, kad ir Jūs šiandien pat išsirinktumėte Jums priimtiniausią veiklą arba netgi patys susigalvotumėte kokį nors kitokį būdą padėti kitiems. Tai reikalinga tam, kad šios Lurdo piligriminės kelionės dvasia Jumyse gyva išliktų kasdien.“

Lurdo piligrimystėje su Didžioju Magistru dalyvavo ir Maltosr ordino Suvereniosios tarybos nariai – kardinolai Salvatore De Giorgi, Renato Raffaele Martino, Prosper Grech ir Bechara Boutros Al Raï.

„Mes atvykome čia atskleisti savo prašymus Dievui per švč. Mergelę Mariją – kad būtume pašventinti, kad išgytų mūsų siela, kad neskaudėtų tiek morališkai, tiek fiziškai. Atvykome pasimelsti, kad būtų taika Libane, Sirijoje, Šventojoje Žemėje, Irake, Egipte ir visame likusiame pasaulyje“,- per pamokslą tarptautinėse Maltos ordino mišiose, sekmadienį, gegužės 4 d., šv. Pijaus X bazilikoje kalbėjo maronitas patriarchas kardinolas Béchara Boutros Raï.

„Mes atvykome melsti sėkmės, kad padėtume Maltos Ordinui sekti savo moto: „Tutio fidei, obsequium pauperum – tikėjimo liudijimas ir meilė vargstantiems, – 25 000 – ių susirinkusiųjų į mišias Maltos ordino narių ir savanorių, tikinčiųjų, Didžiojo Magistro Matthew Festing, Tarbo ir Lurdo vyskupo, Mons. Nicolas Brouwet, akivaizdoje kalbėjo jis. – Lurde įvyko daug stebuklų, tačiau tikrasis kasdieninis stebuklas – tai pažadinti tikėjimą ir gydyti sielą. Su taika širdyje tampame nuolankūs ir susitaikantys, atleidžiame įžeidimus, atgailaujame už nuodėmes ir siekiame ramybės, kuri spindėtų mūsų sieloje ir veiduose. Tai ir yra tikrasis Lurdo stebuklas…“