Prezidentei D.Grybauskaitei įteiktas aukščiausias Maltos ordino apdovanojimas

“Pro Merito Melitensi” su aukso grandine skiriamas už ypatingus nuopelnus skatinant labdaringą veiklą. Jį gali gauti tik valstybių vadovai. Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei spalio 28 d. šį išskirtinį apdovanojimą Maltos ordino centrinėje rezidencijoje Romoje įteikė Maltos ordino Didysis magistras princas Matthew Festingas.

DSC_0421

“Lietuvos Prezidentės socialinis aktyvumas ir noras padėti skurstantiems ir sergantiems žmonėms yra plačiai žinomas ne tik Lietuvoje, tačiau ir už jos ribų, – kalbėjo Didysis Magistras. – Savo šalyje Prezidentė Dalia Grybauskaitė aktyviai dalyvauja socialinės paramos akcijose, padeda NVO vystymuisi Lietuvoje, inicijuoja įstatymus, padedančius Lietuvoje vystytis nevyriausybinei veiklai ir savanorystei.”

DSC_0245
 Didysis Magistras taip padėkojo Lietuvos Prezidentei už paramą Lietuvos maltiečių akcijai “Maltiečių sriuba”, dalyvavimą jos renginiuose, maltiečių pagalbos skurstantiems ir ligoniams palaikymą.

malta 275

Lietuvos Prezidentė už ilgametį vaisingą bendradarbiavimą, daugybės socialinės pagalbos projektų vykdymą ir nesavanaudiškos paramos skatinimą Lietuvoje Maltos ordino vadovui taip pat įteikė aukščiausią Lietuvos apdovanojimą – Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine.

Unikali organizacija veikianti 120 šalių

Maltos, arba Suverenusis karinis hospitalierių šv. Jono ordinas įsikūrė prieš  daugiau kaip prieš 900 metų Jeruzalėje ir yra viena seniausių krikščioniškų organizacijų pasaulyje.

Tačiau karinė ordino praeitis jau daug amžių pamiršta. Šiuo metu Maltos ordinas – tai pasaulinė labdaros organizacija, veikianti 120 šalių.Ji yra neutrali, teikia pagalbą visų rasių, religijų ir tautybių žmonėms, nesiekia jokių politinių tikslų, todėl noriai pasitelkiama kaip tarpininkė sprendžiant nesutarimus tarp kariaujančių šalių.

DSC_0218

Maltos ordino labdaringa veikla pasaulyje įvairiapusė. Jis išlaiko ligonines ir prieglaudas, vaikų ir senelių namus, turi gerai organizuotas greitosios pagalbos tarnybas įvairiose pasaulio šalyse, teikia skubią pagalbą stichinių nelaimių ištiktoms ir karo niokojamoms šalims, padeda neįgaliesiems ir pabėgėliams.

Didysis magistras kilęs iš garsios šeimos

Maltos ordino centrinė būstinė ir Magistro rūmai, kuriems Italijos valstybė suteikė eksteritorialinį statusą, dabar yra Romoje. Iš šio miesto dabar vykdoma visų pasaulyje vykstančių ordino veiklų koordinacija, čia priimami valstybių vadovai.

DSC_0205

Apdovanojimą Prezidentei įteikęs Maltos ordino Didysis magistras princas Matthew Festingas yra kilęs iš garsios šeimos – jis sero Adriano Fortescue, Maltos ordino riterio, žuvusio kankinio mirtimi 1539 metais, palikuonis, o princo tėvas, maršalas seras Francis Festingas, buvo Didžiosios Britanijos armijos štabo vadas. Pats Matthew Festingas vaikystę praleido Egipte ir Singapūre, kur tarnavo jo tėvas. Vėliau būsimasis Magistras studijavo meno istoriją Jorkšyre ir Kembridže.

DSC_0414

1977 m. princas tapo Maltos ordino nariu, o 1993–2008 m. buvo Anglijos Maltos ordino vadovas. Eidamas šias pareigas jis vadovavo humanitarinėms misijoms Kosove, Serbijoje, Kroatijoje. Didžiuoju Maltos ordino magistru Matthew Festingas išrinktas 2008 m. kovo mėnesį, mirus 78-ajam Maltos ordino Didžiajam magistrui Andrew Bertie.

Veikla pasaulyje

Maltos ordino veiklos esmė – pagalba skurstantiems, kenčiantiems ir ligoniamsYpač svarbus pastaraisiais metais taporūpinimasis nepagydomai sergančiaisiais ligoninėse ir slaugos namuose

Maltos ordino ligoninės Anglijoje ir Vokietijoje turi specialius skyrius sergantiems nepagydomomis ligomis (hospice). Panašūs specializuoti skyriai yra Maltos ordino ligoninėse Argentinoje, Australijoje, Italijoje, Pietų Afrikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

malta 254

Ligoninės karščiausiuose pasaulio taškuose

Daug Maltos ordino ligoninių įsikūrusios pačiuose karščiausiuose pasaulio taškuose, kur pagalbos ypatingai reikia.

Net 11 medicinos centrų Maltos ordinas turi Libane. Trys iš jų buvo smarkiai apgriauti kilus ten kariniam konfliktui, tačiau šiuo metu jie jau visiškai atstatyti. Centrai teikia medicinos paslaugas visų šios šalies tautybių ir religijų žmonėms, o maltiečių gydytojai vyksta vizituoti ligonių į mažesnius šalies kaimelius, kur nėra medicinos punktų.

DSC_0489

Prancūzijos Maltos ordino asociacija išlaiko gimdymo namus Betliejuje, Palestinoje. Ši ligoninė vietiniams gyventojams siūlo ypatingą medicinos paslaugą – šiame nuolatinių konfliktų regione gyvenančioms moterims suteikia vienintelę, atitinkančią Europos medicinos standartus, vietą gimdyti. Nuo 1990 m. Betliejaus Maltos ordino gimdymo namuose pasaulį išvydo daugiau nei 54 000 vaikų.

Prancūzijos Maltos ordino asociacija plačiai dirba Afrikoje – valdo ligonines ir medicinos centrus Benine, Burkina Fase, Kamerūne, Madagaskare ir Toge.

Senegale ir Kambodžoje Maltos ordinas turi specialias ligonines kenčiantiems nuo raupsų. Ilga kova su šia liga buvo viena pagrindinių Ordino medicinos specializacijos sričių trečiojo pasaulio šalyse.

Malteser International - Nepal 2015

Kitose pasaulio šalyse Maltos ordinas taip pat rūpinasi žmonių sveikatos problemomis. Italijoje jis valdo gydymo įstaigas, skirtas diabetikams, Prahoje, Čekijoje, – vaikams diabetikams. Ordino medicinos centrų bei ligoninių yra ir Lenkijoje, Vengrijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Brazilijoje, Peru, Pietų Afrikoje, daugelyje besivystančių šalių.

Gydymo įstaigos ir pagalba senyvo amžiaus žmonėms

Daug medicininių ir socialinių paslaugų Maltos ordinas teikia senyvo amžiaus žmonėms. Jis turi daugybę specializuotų pagyvenusių žmonių centrų Anglijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čilėje ir Meksikoje, teikia įvairiausias paslaugas, palengvinančias senų žmonių gyvenimą. Tai „Maisto ant ratų“, transporto, ligonių priežiūros, greitosios pagalbos tarnybos paslaugos.

Gydymo įstaigos ir paslaugos neįgaliesiems

Maltos ordinas Prancūzijoje turi net 9 specializuotus neįgaliųjų medicinos centrus. Tokių centrų yra Vengrijoje, Lenkijoje, Libane, Ekvadore ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Airijoje žmonėms, turintiems fizinę ir psichinę negalią Maltos ordinas siūlo įvairias paslaugas: reabilitaciją ir treniruotes, kompiuterių kursus bei specialias išvykas, kurių metu vyksta ir mokomoji veikla.

Daugiau kaip 30 metų Maltos ordinas jauniems neįgaliems žmonėms organizuoja tarptautinę vasaros stovyklą Europoje. Nacionalinės Maltos ordino asociacijos rengia panašias stovyklas neįgaliesiems Albanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Makedonijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Šveicarijoje ir Libane.

Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ir karų

 Ypač svarbi Maltos ordino veikla – skubi pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ir karų, pabėgėliams

Nepal 4

2015 m. Maltos ordinas visose savo veiklos šalyse pradėjo plačią informacinę kampaniją, siekdamas atkreipti dėmesį į šią pasaulinę daugelio milijonų žmonių dramą. Ordino organizacijos, veikiančios 120 pasaulio šalių, siekia pristatyti šią kompleksinę humanitarinę problemą savo socialiniuose tinkluose ir internetinėse svetainėse, per spaudą, televiziją ir kitus informacinius kanalus.

Šiuo metu Maltos ordinas yra viena aktyviausių pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenimis padedančių organizacijų pasaulyje. Tuo daugiausiai užsiima speciali Maltos ordino organizacija „Malteser International”,dirbanti daugelyje pasaulio karštųjų taškų. Šiuo metu ji aktyviai padeda Sirijos pabėgėliams, stato namus nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Nepale. Beje, maltiečiai padeda pabėgėliams tiek jų gimtosiose šalyse, įtrauktose į karinius konfliktus, tiek ir pabėgėlius priėmusiose šalyse Vakarų Europoje.

Darbas su jaunimu

Maltos ordinas plačiai dirba su jaunimu – kasmet pirmosios pagalbos mokymuose dalyvauja tūkstančiai savanorių. Nuo 1938 m., Maltos ordino asociacijai įsikūrus Airijoje, ji tapo viena pagrindinių pirmosios pagalbos mokymų, greitosios medicinos pagalbos, socialinių paslaugų teikėjų šioje šalyje.

Nuo 1989 m. Maltos ordino pagalbos tarnybos sėkmingai pradėjo kurtis Vidurio ir Rytų Europoje. Maltiečiai plečia savo veiklą Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Albanijoje ir kitose šalyse. Visose jose įsikūrė ir maltiečių jaunimo organizacijos, kurių tikslas – įtraukti jaunimą į socialinę pagalbą.

Maltiečiai Lietuvoje

 Maltos ordino padalinys Lietuvoje – Maltos ordino pagalbos tarnyba mūsų šalyje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vysk. Juozas Tunaitis, vysk.Jonas Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) ir sparčiai išplėtusi savo veiklą po visą Lietuvą.

 malta 154

Šiuo metu – tai viena didžiausių Lietuvos socialinės pagalbos organizacijų, vienijanti daugiau kaip 900 savanorių ir  veikianti 30-yje miestų. Projektas „Maistas ant ratų” vykdomas 17 miestų, „Savanoriška priežiūra namuose” – 10 miestų. Maltiečiai turi 11 vaikų dienos ir jaunimo centrų, 5 Senjorų klubus, dirba su neįgaliaisiais, benamiais, turi apie 500 jaunų žmonių vienijančią jaunimo organizaciją.

Lietuvos maltiečių tikslas – padėti skurstantiems, vargstantiems, ligoniams, neįgaliesiems, atkreipti visuomenės dėmesį į pagalbos jiems reikalingumą. Kaip tik to siekia ir šiuo metu vykstanti  jau 10 – oji maltiečių labdaros akcija “Maltiečių sriuba 2015”.