Maltos ordino ambasada Lietuvoje

SUVERENAUS KARINIO HOSPITALJERIŲ MALTOS ORDINO AMBASADA:

Gedimino pr.56B, LT-01110, Vilnius

Tel: +370 (5) 249 86 04 Fax: +370 (5) 249 74 63

maltos.ordinas@maltieciai.lt.

BARONAS CHRISTIAN VON BECHTOLSHEIM

NEPAPRASTASIS IR ĮGALIOTASIS MALTOS ORDINO AMBASADORIUS LIETUVAI

lithuaniaembassy@orderofmalta.org

BARONAS HANKO VON KNOBELSDORFF

PATARĖJAS

E-mail: hanko@knobelsdorff.net

ARVYDAS BRUŽAS

HUMANITARINIŲ PROJEKTŲ IR KOMUNIKACIJOS VADOVAS

Mob: +370 687 563 74

E-mail: arvydas.bruzas@maltieciai.lt

 

MALTOS ORDINO AMBASADORIUS BARONAS CHRISTIANAS VON BECHTOLSHEIMAS

Baronas Christianas fon Bechtolsheimas baigė psichologijos ir verslo studijas Vokietijos  Ludwig-Maximilians universitete Miunchene. Jis yra žinomas finansininkas, daug metų užėmė atsakingas pareigas Vokietijos Vereinsbank ir Dresdner bankuose, kompanijoje FOCAM AG Frankfurte.

Nuo 1987 metų baronas Christianas fon Bechtolsheimas aktyviai dalyvauja  Vokietijos Maltos ordino veikloje, yra Johann Goethe universiteto Frankfurte prie Maino Investicinio komiteto narys, užima daug kitų atsakingų visuomeninių pareigų Vokietijoje.

Baronas Christianas fon Bechtolsheimas yra vedęs, augina penkis vaikus.

MALTOS ORDINO DIPLOMATINĖ VEIKLA PASAULYJE

Maltos ordinas šiuo metu palaiko diplomatinius santykius su 104 valstybėmis. Tai lengvina bet kokį darbą mūsų dienomis teikiant humanitarinę pagalbą. Įvairialypę diplomatinę veiklą sąlygoja daugelis priežasčių, tarp jų: karai, badas, potvyniai, epidemijos, gamtos katastrofos bei žmogiškos veiklos padariniai, sukeliantys skurdą ir kančias, kuriuos Maltos ordinas stengiasi padėti įveikti.

DIPLOMATINIS KORPUSAS

Maltos ordino diplomatinis korpusas formuojamas iš profesionalių diplomatų, palikusių aktyvią tarnybą, tačiau norinčių savo patirtimi ir žiniomis pasidalyti savanoriškoje veikloje, taip pat iš tarptautinių santykių srityje kompetentingų Ordino narių.

AMBASADORIŲ SKYRIMAS IR VEIKLA

Maltos ordino ambasadorius skiria Didysis Magistras ir Suverenioji taryba. Ambasadoriai pradeda eiti savo pareigas nuo to momento, kai valstybės, kurioje jie yra akrediduoti, vadovui įteikia savo kredencialus. Ordinas taip pat turi savo atstovus Nuolatinėje stebėtojų taryboje prie Jungtinių tautų organizacijos, Nuolatinėje atstovybėje prie Europos komisijos ir kitose tarpvalstybinėse ir tarptautinėse organizacijose.

Ambasadorių misija yra griežtai humanitarinė, savanoriška ir visada nešališka. Jos paskirtis – užtikrinti diplomatinį kanalą, kuris palengvintų humanitarinės pagalbos teikimą ir derinimą su visuomenės poreikiais. Dirbdami kartu su konkrečios šalies Maltos ordino Nacionaline asociacija ir Maltos ordino pagalbos tarnybomis arba koordinuodami humanitarinės pagalbos tiekimą ten, kur asociacijos nėra, ambasadoriai siekia, kad humanitarinė pagalba būtų suteikta kuo skubiau ir efektyviau.

Daugiau informacijos apie Maltos ordino diplomatinius santykius su įvairiomis pasaulio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis galima rasti čia.