MOPT Etikos komisija

MOPT ETIKOS KOMISIJA:

Dr. Teresė Žižienė (pirmininkė) – mob.: 8 652 29103, el.p.: tereseziziene@hotmail.com

Vytautas Rapalis (narys) -MOPT prezidiumo narys, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios klebonas.

Vida Tamošauskienė (narė)

 

MOPT Etikos komisijos užduotis – spręsti MOPT veikloje iškylančius etikos klausimus.

Savo darbe komisija privalo vadovautis MOPT prezidiumo patvirtintu MOPT Etikos kodeksu: MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS