Payday loans
VAIKų DIENOS CENTRAI
Vaikų dienos centrai

Socialinius vaikų dienos centrus maltiečiai Lietuvoje pradėjo kurti 2006 m. Juos lanko vaikai iš vargingai gyvenančių šeimų. Dažniausiai apie juos sužinome iš seniūnijų, socialinių skyrių darbuotojų, policijos nepilnamečių inspektorių, parapijų žmonių.

Šių šeimų gyvenimo sąlygos labai sunkios. Tėvai yra netekę darbo arba gaunantys labai mažas pajamas. Yra ir tokių, kurie savo vaikams negali  skirti laiko, nes dirba menkai apmokamus darbus nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Dalis vaikų yra iš nedarnių šeimų. Į vaikų dienos centrus vaikai ateina po pamokų mokykloje.

Čia jie nemokamai maitinami, mokomi paprastų ir labai reikalingų dalykų gyvenime – bendravimo, pamatinių bendražmogiškų, krikščioniškų vertybių, susipažįsta su kultūra – teatrais, muziejais. Rūpinamės globotinių sveikata, kai reikia padedame surasti gydytoją, vaistų. Mūsų partneriai – nepilnamečių reikalų inspekcijos, todėl galime padėti, kai iškyla teisiniai klausimai. Prižiūrime, kad nebūtų pažeidžiamos vaikų teisės.

Kiekvieną vasarą rengiame stovyklas Lietuvoje ir užsienyje.

Socialiniai pedagogai konsultuoja ir padeda ne tik vaikams, bet ir visai jų šeimai. Teikiame socialinę pagalbą – aprūpiname drabužiais ir maistu.

Šiuo metu Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų centrai veikia (Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose, Žasliuose, N. Akmenėje, Kartenoje bei Kriaunose)

Maltietiški Vaikų dienos centrai veikia bendradarbiaujant su vietos parapijomis, mokyklomis. Iš viso prižiūrime ir globojame 200 vaikų.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS VILNIUJE

2005 metais maltiečiai Vilniuje įkūrė socialinį vaikų dienos centrą, kurį šiuo metu lanko 15 vaikų  iš Vilniaus miesto įvairių seniūnijų socialiai remtinų šeimų nuo 7 iki 15 metų amžiaus. Tai daugiavaikių šeimų arba vienišų mamų, kurioms tėvai nepadeda ir nemoka alimentų, vaikai. Tokios šeimos gyvena labai sunkiai, turi labai mažas pajamas. Vaikai savo šeimose neturi tinkamų sąlygų ruošti pamokas, normaliai pavalgyti, butai yra apleisti. Dėl šių ir kitų priežasčių vaikai daug laiko leidžia gatvėse.

Maltiečių Socialinis Vaikų dienos centras yra įsikūręs Vilniuje, Gedimino pr.56B. Tai atskiras namas  miesto centre, tačiau ne prie gatvės, o vidiniame kieme. Čia ramu, daug žalumos. Socialiniam vaikų dienos centrui skirtas pirmas aukštas (118,03 kv.m. ploto). Patalpos naujai kokybiškai atremontuotos. Į patalpas įeina užsiėmimų kambarys, žaidimų kambarys, virtuvėlė, tualetai, nusirengimo kambarys. Centro veiklai buvo gauti visi reikalingi leidimai.

Socialinis vaikų dienos centras dirba darbo dienomis nuo 14.00 iki 18.30. Vaikai susirenka čia po pamokų. Centre įrengtos patalpos vaikų laisvalaikiui praleisti, sudarytos sąlygos ruošti pamokas, meniniams gabumams vystyti. Maltiečių vaikų socialiniame dienos centre yra televizorius, kompiuteris, įvairūs stalo ir lauko žaidimai. Yra virtuvėlė su buitine įranga, kurioje vaikams sudarytos sąlygos pavalgyti. Centras turi savo transporto priemonę. Su vaikais dirba dvi kvalifikuotos socialinės pedagogės.

Maltiečių Vaikų dienos centre siekama spręsti mokyklinio amžiaus vaikų, augančių nedarniose ir sunkiai gyvenančiose šeimose, socialines problemas, organizuoti jų ugdymą, popamokinį užimtumą, užtikrinti socialinį darbą su tėvais, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vaikui šeimoje. Taip pat siekama skatinti vaikus gyventi socialiai aktyvų gyvenimą, lavinti ir ugdyti protinius bei fizinius gebėjimus.

CENTRO DARBO KRYPTYS:

 • Darbe su vaikais atlikti žalingų įpročių, smurto, savižudybių prevenciją
 • Suteikti vaikams iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą
 • Skatinti Vaikų dienos centro  ir valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant veiksmingų pagalbos priemonių sistemą, siekiant šeimos gerovės
 • Suteikti pagalbą vaikams ruošiant pamokas
 • Išmokyti dirbti su kompiuteriu
 • Skatinti vaikų saviraišką, ugdyti meninius gabumus
 • Gerinti policijos pareigūnų įvaizdį jaunimo tarpe
 • Formuoti neigiamą požiūrį į žalingus įpročius ir smurtą,
 • Skiepyti ir ugdyti teisingas vertybines nuostatas

MOPT KAUNO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Kauno maltiečių  Vaikų dienos centras naujose patalpose pradėjo veikti nuo 2012 spalio 1 d. Patalpas centrui suteikė Kauno miesto savivaldybė.  Dienos centrą lanko 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais nuolatos dvi dirba socialinės pedagogės.

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 13 iki 17 val. Nuo 13 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val. – vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie, ruošia pamokas, pietauja praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia:rankdarbių, dailės, žaidimų, būreliai. Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu.

Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, medikais ir t.t. Planuojama įrengti kompiuterinio raštingumo klasę, dramos ir keramikos būrelius.

Vaikų tėveliams teikiamos individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos, dirbamas socialinis darbas su visa vaiko aplinka. Vaikų tėveliai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Dienos centro veikloje aktyviai dalyvauja savanoriai, kurie padeda vaikams ruošti pamokas bei organizuoja jų laisvalaikį: drauge su vaikais žaidžia, piešia, organizuoja viktorinas ir praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

MOPT MARIJAMPOLĖS  VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Marijampolės MOPT  Vaikų dienos centras buvo įkurtas 2005 metais  Marijampolės MOPT būstinėje. Centras dirba  5 dienas savaitėje, 4 valandas per dieną. Centrą pastoviai lanko 20 vaikų. Centras dirba pagal parengtą ugdymo programą „Kurkime  vaikams gražesnį rytojų.” Programą  įgyvendina projekto  vadovas, socialinis pedagogas, vyr. specialistas ugdymui, buhalterė. Taip pat savanoriai – psichologas, sesuo vienuolė ir Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studentai.

Marijampolės MOPT Socialiniame Vaikų dienos centre teikiama kvalifikuota pagalba vaikams ir šeimoms, paruošta jų ugdymui tinkama socialinė aplinka. Stengiamasi, kad centro  patalpos  būtų jaukios, vaikams ugdomas tvarkingumas, grožio supratimas. Kvalifikuoti centro specialistai teikia pagalbą socialinės rizikos šeimų tėvams ir vaikams.  Ypač daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškos ugdymui.

Darbas dirbamas 2 kryptimis:

 • Su šeima – pasitelkiant psichologus, socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus.
 • Su vaikais-  skatinant juos fiziškai, socialiai tobulėti, kurti, tobulinti savo asmenybę.

ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Vaikų dienos centras įkurtas 2004 birželio 06 d. Dienos centrui patalpas suteikė Šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros parapija. Centre dirbama su socialinės rizikos šeimomis, bei jų vaikais.   2006 m dienos centrą lankė 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais nuolatos dirbo socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja. 2007 m. dienos centrą lankė 23 vaikai, 2008- 2009 m. dienos centrą lankė 25, nuo 2010 m.  dienos centrą lanko 30- 33 vaikai.

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Nuo 12 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val.– vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie pietauja, ruošia pamokas, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia: kompiuterinio raštingumo, fizinio lavinimo, rankdarbių, dailės, keramikos, dramos bei dainavimo būreliai. Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, politikais, medikais ir t.t.

Dienos centrą lankančių vaikų tėvai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Keletą kartų per savaitę ateina savanoriai, kurie padeda ruošti pamokas, drauge su vaikais žaidžia, piešia, praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

MOPT VAIKŲ DIENOS CENTRŲ  KONTAKTAI:

Vilnius :  Lijana Kazakevičiūtė, Lijana.kazakeviciute@gmail.com,  tel.+370 5  249-8604

Kaunas: Reda Rokienė, Reda.rokiene@gmail.com, tel. +370 603 11671.

Kartena: Vida Tamošauskienė, Vida.mopt@gmail.com,  tel. +370 612 24721

Marijampolė: Marija Miliauskienė, mmm@marinet.lt, tel. +370 682 20605

Šiauliai:  Vilma Kaušienė, vilma.kausiene@gmail.com,  tel. +370 616 73318

Kriaunos: Daiva Steponavičiūtė, daiwyte@gmail.com, tel. +370 651 68373

Žasliai:  Daiva Vitienė, daivavitiene@gmail.com,  +370 616 45925

Naujoji Akmenė:  Vanda Jasevičienė, Vanda.jaseviciene@gmail.com,  +370 611 49451

AUKOJAMA
SUMA
Lt
Paspaudus mygtuką "Aukoti" Jūs būsite perkeltas į pasirinktą elektroninės bankininkystės sistemą