Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Dienos socialinė globa

dienos-socialine-globa

Maltiečiai turėdami ilgametę socialinių paslaugų teikimo patirtį ir reaguodami į visuomenės poreikius pradėjo teikti naują paslaugą, tai dienos socialinė globa. 

Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens namuose. Maltiečiai atsižvelgdami į kiekvieno asmens poreikius, teikia kvalifikuotas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, kurių tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti. 

Paslauga teikiama:

 • suaugusiems asmenims,
 • senyvo amžiaus asmenims,
 • turintiems negalią, kuriems nustatytas dienos globos poreikis (slauga)- SPS1( nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, invalidumas (pripažintas nedarbingu nuo 80 iki 95%)

Paslaugas teikiantys specialistai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologai, psichoterapeutai, sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai 

Dienos socialinės globos metu, teikiamos šios bendrosios socialinės paslaugos: 

 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendravimas;
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugos;
 • Skalbimas;
 • Gyvenamųjų patalpų (buto, namų) sutvarkymas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Reikalingo medicininio aptarnavimo organizavimas;
 • Organizacinio pobūdžio darbai;
 • Įvairių pavedimų vykdymas;
 • Kasdieninės paklausos prekių pirkimas;
 • Ūkio darbų atlikimas

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus ar dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, gali kreiptis:

tel. +370 675 15491 arba el. paštu: globa@maltieciai.lt

 Privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę,  leidimą gyventi Lietuvoje;
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės;
 • Neįgaliojo pažymėjimą;
 • Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su šeimos gydytojo išvadomis;
 • Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;
 • Kitus dokumentus (pensininko pažymėjimą ir kt.)

Paslaugos mokestis:

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Paslaugų trukmė bei dažnumas:

Nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą.  Paslaugų minimali teikimo trukmė 2 val., ilgiausiai paslaugos teikiamos 8 val. per dieną ,  iki 5 dienų per savaitę darbo dienomis.  

Socialinės globos paslaugos pristatymas (2)

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ APRAŠYMAS (2)