Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Socialinės priežiūros programa

Maltiečių socialinės priežiūros namuose projektas veikia nuo 1997 metų.

Socialinė priežiūra namuose – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos tikslas – padėti asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, socialinę atskirtį. Socialinių paslaugų teikėjai – savanoriai. Programa vykdoma vadovaujantis Socialinės priežiūros namuose patvirtinta tvarka.

Veiklos finansavimui yra organizuojama lėšų rinkimo kampanija “Maltiečių sriuba”, kurios metu kviečiame visus Lietuvos piliečius prisidėti prie paramos ir pagalbos stokojantiems pagyvenusiems žmonėms. Taip pat lėšos skiriamos iš rėmėjų fondų.

 

Socialinės priežiūros namuose savanoriai

Savanoriai maltiečiai senjorams ne tik teikia moralinę, psichologinę paramą, bendrauja, bet ir padeda namų ruošos darbuose, palydi senelius į gydymo įstaigas, bendradarbiauja su medikais, lanko jau susirgusius ligoninėje, padeda judėti ir orientuotis aplinkoje.

Maltiečių socialinė pagalba 2016 metais buvo teikiama 13 – oje miestų. Tai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Kaišiadorys, Marijampolė, Alytus, Druskininkai, Pivašiūnai, Švenčionėliai, Aukštadvaris, Zarasai, Tauragė. 2016 metais šiame projekte maltiečiai globojo 1466 žmones. Iš jų: nuolat globojamų žmonių – 389, lankomų tik per šventes namuose su dovanėlėmis – 466, lankomų gydymo, globos įstaigose – 611. Šiuo metu projekte visoje Lietuvoje dalyvauja 460 savanorių.

Maltiečių Savanoriškos socialinės pagalbos teikiamos paslaugos senoliams yra šios:

 • Lankymas
 • Bendravimas,
 • Informavimas,
 • Konsultavimas,
 • Aprūpinimas maisto produktais,
 • Mokesčių už komunalines paslaugas apmokėjimas,
 • Pagalba buityje
 • Kompensuojamų vaistų išrašymas, pirkimas.
 • Lydėjimas ir lankymas gydymo įstaigose.
 • Aprūpinimas kompensacine technika.
 • Pagalba daiktais, drabužiais, slaugos ir higienos priemonėmis.
 • Transporto paslaugų teikimas.
 • Palydėjimas į maldos namus, aplankyti artimųjų kapus

 

Su MOPT “Socialinės priežiūros” programos aprašu galite susipažinti čia: MOPT _Socialinės priežiūros programos veiklos aprašas

Maltiečių “Socialinės priežiūros” programos Lietuvoje kontaktai:

Vilnius  – Gražina Semėnienė (programos Lietuvoje vadovė), tel. 8 616 25656, el. paštas: grazina.semeniene@maltieciai.lt

Kaunas – Sigita Paulauskienė, tel. 8 652 98754, el. paštas: siguole@gmail.com,

Panevėžys –  Virginija Vainikevičienė, tel. 8 611 49214, el. paštas: virginija.vainikeviciene@gmail.com

Marijampolė  – Marija Miliauskienė, tel. 8 682 20605, el. paštas: mmm@marinet.lt

Kaišiadorys –  Dana Leščinskienė, tel. 8 685 85262, el. paštas: dlescinsk@yahoo.com

Alytus –  Virginija Lisauskienė, tel. 8 698 73139, el. paštas: virginija.lisauskiene@gmail.com