Vyresni darbingi asmenys kviečiami dalyvauti naujų įgūdžių programoje

Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje (maltiečiai) įsitraukia į respublikiniu mastu pradedamą įgyvendinti priemonę „54+“, kuri vyresniems darbingo amžiaus asmenims siūlo galimybę aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidina jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Šiuo metu Lietuvos darbo rinkoje trūksta darbo jėgos, o vyresnio dar darbingo amžiaus žmonės per silpnai integruojami į ją, nors turi pakankamai patirties, yra motyvuoti ir dažniausiai greitai mokosi. Įgyvendinant šį projektą vyresni kaip 55 metų žmonės galės mokytis IT raštingumo, kūrybiškumo ugdymo, konfliktų valdymo, laiko planavimo, tobulins verslumo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Taip pat jie bus skatinami įsitraukti į savanorystės veiklas – čia maltiečiai turi sukaupę ypač daug patirties, juk savo gretose per visą Lietuvą skaičiuoja apie 1500 savanorių.

Taip pat vykdant projektą planuojamos konsultacijos bei palaikymas, siekiant, kad vyresnio darbingo amžiaus asmenys būtų konkurencingesni darbo rinkoje, tvirčiau jaustųsi savo darbo vietoje, o nedirbantys atrastų idėjų, kaip dar gali panaudoti savo potencialą. Naujų kompetencijų ir įgūdžių įgijimas – tai priemonės, kurios padės vyresniems Lietuvos piliečiams sėkmingai konkuruoti su jaunimu. Vyresni žmonės kai kur gali būti ir yra net pranašesni už jaunimą.

Maltiečiai šį projektą įgyvendins Telšių regione – Telšiuose, Viekšniuose, Plungėje ir Rietave. Planuojame, jog jo veikloje dalyvaus 165 vyresni darbingo amžiaus žmonės. Pats projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Dar viena svarbi vyresniųjų iškritimo iš darbo rinkos ir bendruomenės gyvenimo problema – šeimos reikalai, juk vyresni kaip 54 metų asmenys paprastai turi jau garbingo amžiaus sulaukusius tėvus, kurių nėra kam palikti prižiūrėti, todėl svarbu kartu mąstyti, kaip kurti palankią erdvę žmonėms dirbti ar dalyvauti kitoje aktyvioje veikloje ne pilną darbo dieną arba, pvz., iš namų.

Projektas dar tik įsibėgėja, jo veikla prasideda šią vasarą, sparčiau jis įsivažiuos nuo rudens. Tad norime pakviesti Telšių, Viekšnių, Plungės ir Rietavo vyresnio darbingo amžiaus asmenis jame dalyvauti, kelti kompetencijas ir savanoriauti. Jaunimą prašome paskatinti dalyvauti savo artimuosius, o darbdavius – patikėti darbo vietas daug patirties turintiems ir naujų įgūdžių įgijusiems darbuotojams.

Kreiptis – Maltos ordino pagalbos tarnybos projektų vadovas Vytas Kim, tel. 8 685 44 277.

Comments on this entry are closed.