Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Jaunieji maltiečiai 2013

Jaunieji maltiečiai 2013 metais aktyviai dirbo, kurdami Lietuvoje Jaunųjų maltiečių socialinį tinklą, rengdami akcijas, renginius  ir viešindami savo veiklą  mūsų šalies visuomenei.

2013 metais buvo sukurta JM centrinio biuro materialinė bazė – nupirkta įranga, baldai, specialios priemonės Pirmosios pagalbos kursams ir mokymams, atributika. 2013

metais JM centriniame biure pasikeitė 3 žmonės. Žmogiškųjų išteklių koordinatorių Rimgaudą Lapienį pakeitė Vilniaus JM grupės vadovė Aušrinė Čaikauskaitė, Laisvalaikio organizavimo koordinatorių Darių Einars pakeitė aktyvus JM savanoris Jonas Steponavičius, o Viešųjų ryšių koordinatorę Viktoriją Barkauskaitę pakeitė Greta Vaičeliūnaitė.

Didelį dėmesį JM  2013 metais skyrė mokymams ir kvalifikacijos kėlimui.

2013 metų lapkričio 4 – 12 d. Trakuose Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre buvo apmokyta 12 savanorių (turinčių medicininį išsilavinimą) ir jiems suteikti Pirmosios pagalbos instruktoriaus pažymėjimai. Kvalifikacijos kėlimo mokymai vyko: rugpjūčio 9 – 11 dienomis (Komandinio kūrybiškumo skatinimas ir valdymas. Konfliktai ir jų valdymas) ir spalio 4 – 6 dienomis Kulautuvoje (Savanorių vadyba. Lyderystės skatinimas), o taip pat vasario 14 – 16 dienomis Daugirdiškėse (Derybų menas. Marketingo priemonės bei socialinės veiklos viešinimo svarba. Lobizmo pagrindai ir technikos).

Artimiausiu metu JM planuoja atlikti tikslinės grupės savanorystės tyrimus, paruošti “Jaunųjų maltiečių” socialinio tinklo plėtros planą/strategiją, darbo metodikas JM grupių vadovams, sukurti JM socialinio tinklo viešinimo bazę. Planuojami kiti kvalifikacijos kėlimo užsiėmimai, o taip pat igerosios patirties apsikeitimo 4 dienų seminaras su Šveicarijos Jaunųjų maltiečių organizacija.

JM 2013 metais aktyviai dalyvavo ir visą LIetuvą apimančiose maltiečių labdaros akcijose, daugelyje jų buvo pagrindiniais organizatoriais.

2013 metais jau septintus metus iš eilės vyko Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Jaunųjų maltiečių inicijuojamas konkursas “Idėjos padėjėjos”. Jo tikslas – populiarinti savanorystę, skatinti jaunimą daryti gerus darbus. Jo metu aplankytos 25 mokyklos, Į 800 mokyklų (gimnazijas, vidurines ir pagrindines) buvo išsiųsti “Idėjų padėjėjų” konkurso plakatai su LR Švietimo ir mokslo ministro laišku, raginančiu dalyvauti maltiečių konkurse.

Konkurse “Idėjos padėjėjos” 2013 metais  dalyvavo 49 idėjos iš visos Lietuvos, surinkta 31 694 litai aukų (palyginimui –  2012 metais buvo surinkta 17 000 lt –  beveik dukart mažiau). Konkurso vertinimo komisiją sudarė: Ilona Balsytė, Gabrielius Liaudanskas, Mantas Stonkus ir Paulius Ambrazevičius.

Kitą, “Lurdo žvakių” akciją, 2013 metais Jaunieji maltiečiai vykdė jau ketvirtus metus. Akcijoje dalyvavo 14 miestų ir miestelių: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Marijampolė, Kėdainiai, Kaišiadorys, Žasliai, Žiežmariai,Aukštadvaris, Žilinai, Ignalina, Kriaunos ir Kelmė. Iš viso buvo surinkta 10 515 litų. Tai leido neįgaliesiems bei jų padėjėjams padengti didelę dalį piligriminės kelionės į Lurdą išlaidų.

Dirbo jaunieji maltiečiai ir su neįgaliaisiais. Jų vykdytas projektas “Pažinti ir suprasti neregį” buvo parengtas pagal programą „Veiklus jaunimas“. Jis skatino aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą, ypatingą dėmesį skiriant jų, kaip Europos gyventojų pilietiškumui, ugdė jaunų žmonių solidarumo jausmą ir skatino tolerantiškumą, ypač siekiant sutvirtinti socialinę Europos sąjungos sanglaudą.

Organizatorių grupė kartu su savanorių pagalba, vedė praktinių užsiėmimų ciklą, kuriame dalinosi įgytomis žiniomis, pasiskirstę į mažesnes grupeles keliavo į Lietuvos miestus ir miestelius, bendravo su studijuojančiais neregiais, kuriems reikia pagalbos. Dalyviams buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės .Pirmojoje jų, vykusioje 2013 metų rugpjūčio 21 – 23 dienomis dalyvavo 22 dalyviai, antrojoje  – vykusioje rugpjūčio 23 – 28 dienomis  – 27 dalyviai.

Užsiėmimų metu buvo vyko susipažinimo žaidimai, teorinė paskaita, kurios metu buvo atskleisti neregių gyvenimo ypatumai, taip pat buvo supažindinta su klaidomis, kurių nereikėtų daryti esant kartu su neregiu. Buvo pasakojama apie Luji Brailį, pristatyti neregių gyvenimo sunkumai ir iššūkiai. Buvo supažindinta su brailio raštu, padėta įsijausti į neregių gyvenimą.

Iš viso projekte “Pažinti ir suprasti neregį” dalyvavo daugiau nei 200 žmonių.Visi dalyvavusieji pažymėjo, kad jų požiūris į neregius ir elgesį su jais po projekto visiškai pasikeitė.

2013 metų balandžio 6 – 7 dienomis Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko Lietuvos Jaunųjų maltiečių sąskrydis. Jame dalyvavo 12 – kos JM grupių atstovai iš Lietuvos: Kartenos, Kriaunų, Vilkaviškio, Marijampolės, Žiežmarių, Kaišiadorių, Aukštadvario, Šiluvos, Kelmės, Panevėžio, Vilniaus ir Kauno. Sąskrydyje iš viso dalyvavo 116 dalyvių.

2013 metų rugpjūčio 17 – 23 dienomis. Burokaraistėlės km., Varėnos raj. įvyko Jaunųjų maltiečių vasaros stovykla „JaMaVaS“ Stovyklos temos – lyderystė, laiko planavimas, savanorystės modelių pristatymas, savanorių sėkmės istorijos (ką jiems savanorystė padėjo pasiekti), savanorių tinklo veiklos organizavimas ir planavimas, projekto lankstinukų ir plakatų dizaino ruošimas. Stovykloje dalyvavo 87 savanoriai iš visos Lietuvos regionų.

Siekiant plėsti regioninius JM projektus, 2013 metų rudenį buvo paskelbtas Jaunųjų maltiečių 20 – mečio fondas. Pateikiami fondui projektai turėjo būti orientuoti į senjorus. Fondo tikslas, kad JM grupės mokytųsi rašyti projektus. Todėl ir paraiškos forma buvo  panaši, kaip Europos sąjungos finansuojamų projektų. Projektus pateikė 6 JM grupės: Visaginas, Aukštadvaris, Kriaunos, Šiluva, Žiežmariai ir Kartena. Projektų turinį ir tinkamumą vertino JM Centinis biuras, o projektų techninę dalį vertino Šveicarijos bendradarbiaujančių fondų projekto administratorė Aida Vaičiulytė. Visi pateikti projektai buvo finansuoti. Projektams finansuoti išleista 8541,5 litų.

2013 metais Jaunieji maltiečiai plėtė ir savo komunikacijos priemones. JM internetiniame puslapyje www.JAUNIEJI.MALTIECIAI.LT nuolat buvo atnaujinama aktuali informacija. Grupių vadovai bei savanoriai siuntė savo įspūdžius ir nuotraukas iš vykdomų veiklų, kurie buvo talpinami puslapyje esančiame blog‘e. Šiuo metu trylika JM grupių talpina informaciją puslapyje.  Iš viso per 2013 metus JM puslapyje buvo 14 912 apsilankymų, 6 991 unikalių lankytojų. Lyginant su 2012 metais, puslapis tapo daugiau nei 3 kartus lankomesnis.

Jaunųjų maltiečių Facebook puslapyje yra talpinama aktuali informacija susijusi su Jaunųjų maltiečių ir MOPT veikla, pasidalinama informacija apie artėjančius renginius, mokymus, konferencijas savanorystės tema. Šiuo metu puslapis turi 1 341 žmogų, kurie yra paspaudę „patinka“ mygtuką.

2013-ais metais Jaunieji maltiečiai nutarė informaciją apie savo veiklą pakelti į naują lygį. Trims jaunųjų maltiečių savanorėms merginoms – Ievai, Ivetai ir Aušrinei kilo mintis savo pomėgį filmuoti paversti prasminga veikla. Taip gimė Jaunųjų maltiečių televizija.

Pirmoji laida Youtube kanale pasirodė vasario 26 dieną. Ji buvo skirta į Lietuvą atvykusiems EVS savanoriams. Antroji laida pasirodė kovo 18 dieną,

joje buvo užduodami klausimai praeiviams apie savanorystę ir maltiečius. Laidoje taip pat nuskambėjo kvietimas į Jaunųjų maltiečių sąskrydį Kaune. Trečioji laida pasirodė balandžio 4 dieną.  Ji buvo skirta pristatyti „Idėjų padėjėjų 2012” konkurso nugalėtojus. Ketvirtoji laida pasirodė rugsėjo 25 dieną. Buvo prisimenamos akimirkos iš Jaunųjų maltiečių vasaros stovyklos. Penktoji laida pasirodė lapkričio 28 dieną. Televizijos komanda tada aplankė Aukštadvario JM grupę, kuri organizavo „Idėjų padėjėjų” konkursą.

Ateityje numatoma plėsti reportažų, interviu ir laidų skaičių, aprėpti vis daugiau miestų ir  jaunųjų maltiečių veiklų.

Taip pat 2013 metais buvo išleisti 2 Jaunųjų maltiečių naujienlaiškiai. (A5 formato, 16 puslapių, nespalvoti, tiražas 200 vnt.) Jie buvo išdalinti JM grupėms ir patalpinti JM internetiniame puslapyje.

Lietuvos jaunieji maltiečiai 2013 metais plėtė ir savo tarptautinę, veiklą, dalyvaudami tarptautiniame Vidurio ir Rytų Europos jaunųjų maltiečių veiklos stiprinimo projekte. Pirmasis projekto susitikimas įvyko birželio 13 – 16 dienomis Vilniuje. Į susitikimą atvyko Rumunijos, Albanijos, Čekijos ir Lietuvos Jaunųjų maltiečių atstovai. Susitikimo tikslas – susipažinti su žmonėmis, kurie dalyvaus projekte iri projekto veiklomis. Antrasis susitikimas vyko Čekijoje, Olomouc mieste. Susitikime dalyvavo Jaunųjų maltiečių atstovai iš Vengrijos, Čekijos, Rumunijos, Albanijos ir Lietuvos. Jo metu buvo susipažinta su kiekvienos šalies Jaunųjų maltiečių veikla, pasidalinta patirtimi, pradėta planuotis veikla, kuri stiprins Jaunųjų maltiečių veiklą atskirose šalyse.