“Malteser International Americas” ir JAV Tarptautinės plėtros agentūros susitarimas

65 metus veikianti Maltos ordino humanitarinės pagalbos agentūra “Malteser International Americas” ir JAV Tarptautinės plėtros agentūra pasirašė susitarimą, kuris padės maltiečiams išplėsti savo pagalbos tarnybų veiklą 25 šalyse, kuriose ji dabar teikia pagalbą, įskaitant Meksiką, Haitį, Pietų Sudaną, Tanzaniją, Ugandą, Kolumbiją, Iraką, Libaną, Pakistaną, Siriją, Ukrainą ir Filipinus.

Susitarimas numato bendradarbiavimą skurdo mažinime, prekybos žmonėmis prevencijoje, jaunimo programų vykdyme, skatinant taikos palaikymą.

“Malteser International” teigimu, vien tik praeitais metais jos tarnybų paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 2 milijonai žmonių.

Comments on this entry are closed.