Maltiečiai stiprina savanorystę

Savanoriai yra viena svarbiausių maltiečių stiprybių. Jų visoje šalyje turime apie 1500. Nevyriausybinės organizacijos jau seniai yra supratusios, kad savanorius priimti į organizaciją, juos išlaikyti ir kokybiškai organizuoti jų veiklą yra daug pastangų ir žinių reikalaujantis darbas.

2019 m. gegužės ir birželio mėnesiais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo lėšomis surengėme dvejus mokymus savanorių koordinatoriams iš įvairiausių Lietuvos vietų. Mokymų metu gryninomės svarbiausius kokybiškos savanorystės principus, mokėmės, kaip savanorystę organizuoti dar efektyviau, kaip atliepti ir organizacijos, ir savanorio poreikius. Šie mokymai tapo „Maltiečių akademijos“ pagrindu, kuri vėliau turėtų augti ir tapti vidine mūsų savanorių ir vadovų rengimo bei stiprinimo struktūra ir užtikrintų nuolatinį kokybišką su savanoriais dirbančių ir grupėms vadovaujančių savanorių kompetencijų kėlimą bei palaikymą.

Štai ką kalba kai kurie mokymų dalyviai:

„Aš būdama mokymuose supratau, kuriuos dalykus, kaip vadovė, dariau kitaip arba nesupratau, kaip tinkamai tai daryti. Jeigu konkrečiai, tai mūsų grupėje retai vykdavo susirinkimai. Galvojau, savanoriai ir taip labai užimti, neša sriubą ir kt.  Galvojau, kam dar juos trukdyti. Dabar, nuo pat mokslo metų pradžios, organizuoju susirinkimus ir net įvairiose skirtingose erdvėse (sodyboje, parapijos namuose, mokykloje), kad būtų didesnis susidomėjimas ir įsitraukimas. Tai puikiai pasiteisina. Matau savanorius, kaip stiprią grupę, kuriai nestinga iniciatyvų, organizuotumo… Šiais metais įsitraukė į maltietiškas veiklas būrys naujų savanorių. Dabar mūsų yra apie 40.“

Prienų grupės vadovė Lina

„Mokymai buvo išties naudingi, padėjo suprasti, koks yra kokybiškas darbas su savanoriais, kad svarbu, visų pirma, jų neišgąsdinti, tinkamai supažindinti, pamažu įtraukti į veiklas, kad svarbu grįžtamasis ryšys, svarbu žinoti savanorių motyvus. Buvo informatyvu. “

Kauno maltiečių vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Gintarė

Pasaulinė statistika rodo, kad organizacijose pasilieka tik apie 20 proc. ateinančių savanorių. Jeigu nėra aiškios savanoriško darbo sistemos ir savanoris nesulaukia pakankamo dėmesio, net ir labai motyvuotas bei sąmoningas žmogus greičiausiai netaps ilgalaikiu organizacijos savanoriu. Taip yra todėl, kad žmonės atėję į savanorystę dažnai susiduria su netikėtomis patirtimis, kurios gali būti ir nemalonios. Tad daugumai savanoriškų veiklų reikalingi savanorių mokymai. Pvz., prieš lankydamas senyvus žmones namuose savanoris turi išklausyti 3 val. bazinį instruktažą, o pradėjęs savanoriauti turėti mentorių, su kuriuo galėtų palaikyti ryšį. To nesant savanoris savo veikloje gali jaustis paliktas, pasimetęs, veiklą atlikti nekokybiškai, o susidūręs su pirmuoju sunkumu tiesiog nutraukti savanorystę.

Savanorišką darbą organizuojančiai tarnybai yra svarbu turėti savanoriško darbo organizavimo modelį. Maltos ordino pagalbos tarnyba turi savanoriškos veiklos aprašą. Jame yra apibrėžta, kaip žmonės informuojami apie savanorystės galimybes, kaip nauji savanoriai įtraukiami į veiklą, kaip organizuojamas jų palydėjimas, palaikymas, kvalifikacijos kėlimas, savanorystės cikliškumo principas, savanorių motyvacijos palaikymo gairės, savanorių išlydėjimas ir kiti aspektai. Nors aprašas yra pradedamas įgyvendinti, daug kur savanoriškas darbas vis dar vyksta improvizuotai, taigi rezultatai labai priklauso nuo organizuojančio žmogaus išmonės. Tad savanorių vadybos modelio aprašo įgyvendinimui reikalingas žmogus, kuris sistemingai diegtų savanorystės sistemą kitų padalinių savanoriško darbo organizatoriams – supažindintų ir lydėtų modelio įgyvendinimo procese.

Mokymų ciklas „Kokybiškas darbas su savanoriais” yra projekto „Maltiečių savanoriškos veiklos vadybos ir viešųjų paslaugų stiprinimas” dalis. 

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

#Maltieciai #NVOIS #SocMin #MaltieciuAkademija

 

 

 

Comments on this entry are closed.