Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Diplomatiniai santykiai

Maltos ordinas užmezgė santykius su Lietuva vienas iš pirmųjų ir visada buvo vienas ištikimiausių mūsų šalies draugų. Ordino ambasadoriai Lietuvoje ne tik atlikdavo savo tiesiogines funkcijas, tačiau ir visokeriopai skatino humanitarinės pagalbos teikimą mūsų šaliai.

Diplomatinių santykių užmezgimas

Maltos ordino santykiai su Lietuva prasidėjo Vokietijos Maltos ordino pagalbos tarnybos (Malteser-Hilfsdienst) vadovo barono fon Heremano (Johannes Freiherr von Heereman) ir Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininko prof. Vytauto Landsbergio kontaktais. Prof. Landsbergis aplankė „Malteser-Hilfsdienst“ būstinę Vokietijoje,  Romoje susitiko su tuometiniu Didžiuoju Magistru Endriu Berčiu (Fra’Endrew Bertie). Vėliau Prezidentas Algirdas Brazauskas taip pat susitiko su Maltos ordino vadovais Romoje.

Maltos ordino ir Lietuvos diplomatiniai santykiai oficialiai buvo įtvirtinti 1992 metais liepos 9 dieną. Maltos ordinui pasirašant dokumentus atstovavo Vokietijos MOPT generalinis sekretorius baronas Johanesas fon Heremanas, Lietuvai – LR užsienio reikalų ministro pavaduotojas Gediminas Šerkšnys.

Video apie Maltos ordino atėjimą į Lietuvą:

Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvai akreditacija

1993 metais rugsėjo 2 dieną Lietuvoje buvo akredituotas pirmasis Maltos ordino pasiuntinys baronas Peteris fon Fiurstenbergas.

Baronas Peter von Furstenberg

Lietuvos ambasadoriaus prie Maltos ordino akreditacija

Dar po pusmečio, 1994 metais sausio 5 dieną, buvo pasirašytas LR Prezidento Algirdo Brazausko dekretas, kuriuo Nepaprastuoju ir Įgaliotuoju ambasadoriumi prie Maltos ordino buvo paskirtas Kazys Lozoraitis.

K. Lozoraitis iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo daugelį dešimtmečių dirbo Lietuvos atstovybės Vatikane sekretoriumi ir Vatikano radijo lietuvių kalba redaktoriumi, buvo ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės bei jos valdybos narys. 1994 metais vasario 7 dieną Kazys Lozoraitis Maltos ordino Didžiajam Magistrui Romoje įteikė skiriamuosius raštus. Jis Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino pareigas ėjo iki 2004 metų. Kazys Lozoraitis mirė Romoje po sunkios ligos 2007 metų rugpjūčio mėnesį.

Pirmasis Maltos ordino Didžiojo Magistro vizitas į Lietuvą

Jo Aukštybės Maltos ordino Didžiojo Magistro princo Endriu Berčio (Endrew Bertie) valstybiniam vizitui į Lietuvos Respubliką buvo ruoštasi nuo pat diplomatinių ryšių užmezgimo pradžios. Pirmą kartą lankydamasis Romoje Ordino vadovą pakvietė buvęs LR Prezidentas Algirdas Brazauskas. Vėliau kvietimą pakartojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Prezidentas Valdas Adamkus.

Maltos ordino Didysis Magistras Fra’ Endrew Bertie

Didžiojo Magistro vadovaujama delegacija atvyko 1999 m. gegužės 17 d. Didysis Magistras susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi. Buvo apsikeista aukščiausiais valstybių apdovanojimais, „Tai buvo nepaprastai įdomus pasikeitimas nuomonėmis, – vėliau pažymėjo princas Endriu Bertis, – ir kartu galimybė pačiam įsitikinti, kokią pažangą daro Lietuva, stiprindama savo identitetą, įgyvendindama spartesnę nei kada nors anksčiau socialinę ir ekonominę pažangą, visapusiškai gerbdama humaniškas ir krikščioniškas vertybes, o tai visada buvo Lietuvą skiriantis bruožas.“

Vizito metu Didysis Magistras pasakė kalbą LR Seime, buvo pasirašyta Maltos ordino ir Lietuvos respublikos Pašto sutartis. Didysis Magistras taip pat apsilankė Trakuose, kur susitiko su jaunaisiais maltiečiais.

Ambasadorius grafas Douglas von Saurma – Jeltsch

2006 metų spalio 11 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Maltos ordino ambasadoriaus grafo Duglo fon Saurma-Jeltčo (Douglas graf von Saurma-Jeltsch) skiriamuosius raštus.

Douglas Graf von Saurma – Jeltsch

AMBASADORIUS BARONAS CHRISTIAN VON BECHTOLSHEIM

2012 metų kovo 21 dieną, naujas Maltos ordino ambasadorius baronas Christianas fon Bechtolsheimas įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Baronas Christianas fon Bechtolsheimas baigė psichologijos ir verslo studijas Vokietijos  Ludwig-Maximilians universitete Miunchene. Jis yra žinomas finansininkas, daug metų užėmė atsakingas pareigas Vokietijos Vereinsbank ir Dresdner bankuose, kompanijoje FOCAM AG Frankfurte.

Nuo 1987 metų baronas Christianas fon Bechtolsheimas aktyviai dalyvauja  Vokietijos Maltos ordino veikloje, yra Johann Goethe universiteto Frankfurte prie Maino Investicinio komiteto narys, užima daug kitų atsakingų visuomeninių pareigų Vokietijoje. Baronas Christianas fon Bechtolsheimas yra vedęs, augina penkis vaikus.

AMBASADORIUS MANFRED RITTER MAUTNER VON MARKHOF

2018 metų balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė naujojo Maltos ordino ambasadoriaus Manfredo Ritter Mautnerio von Markhofo skiriamuosius raštus.

 

Maltos ordinas yra nuolatinis Prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ partneris, kartu bendradarbiaujantis socialinėse akcijose, inicijuojantis naujų dienos centrų steigimą, kviečiantis paremti sunkumus patiriančius vaikus.

Šalies vadovė taip pat globoja maltiečių projektą paremti Lietuvos pasaulio teisuolius, kurie gelbėjo žydus.

Susitikime su naujuoju ambasadoriumi Prezidentė pabrėžė, kad šias ir naujas veiklas būtina tęsti toliau, ir palinkėjo, kad pernai pasirašyta pamatinė Lietuvos ir Maltos ordino bendradarbiavimo sutartis suteiktų pagreitį tolesniems abišaliams darbams.

Naujasis ambasadorius, Maltos ordino riteris, yra žinomas Austrijos verslininkas, gimė 1952 m. Vienoje, turi socialinės teisės magistro išsilavinimą, studijavo Vienoje ir Kembridže.