Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Misija

Maltos arba Suverenus karinis Hospitaljerų Šv. Jono ordinas yra vienintelis pasaulyje Katalikų bažnyčios ir kartu – riterių ordinas.

Maltos ordinas tarptautinės bendrijos visuomet buvo pripažįstamas kaip nepriklausomas nuo bet kokios civilinės valdžios. Tai liudija unikalų Ordino identitetą, kokio pasaulyje neturi jokia kita organizacija. Kaip savo istorijos pradžioje, taip ir dabar, Maltos ordinas vadovaujasi šūkiu:„Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems“ (Tuitio fidei et obsequium pauperum).

Prieš keletą šimtmečių Ordinas krikščionius Artimuosiuose Rytuose gynė kalaviju. Šiandien kova už tikėjimą suprantama kitaip.

28th Annual Lourdes Pilgrimage

Maltos ordinas – viena didžiausių pasaulinių krikščioniškų humanitarinių organizacijų, kuri išlaiko vaikų ir senelių namus, ambulatorijas, ligonines prieglaudas,  turi gerai organizuotas greitosios pagalbos tarnybas įvairiose pasaulio šalyse.

80 – tasis Maltos ordino Didysis Magistras Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, buvo išrinktas Maltos ordino vadovu iki gyvos galvos  2018 metų gegužės 2 dieną. Suverenus Maltos ordinas šiuo metu palaiko diplomatinius santykius su 108 šalimis.

28th Annual Lourdes Pilgrimage

Šiais laikais Ordino narių sudėtis šiek tiek pakitusi – tikrųjų įžadus davusių vienuolių tėra kelios dešimtys. Likusieji – riteriai ir damos – garbės nariai, kurie yra įsipareigoję remti Ordino humanitarinę veiklą.

Maltos ordino vadovaujamose medicinos struktūrose šiuo metu dirba 11 tūkstančių tarnautojų ir 80 tūkstančių savanorių. Būtent savanorišku darbu remiasi visa humanitarinė veikla 120-yje pasaulio šalių.

Daugiau apie Maltos ordiną: Sovereign Order of Malta