Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Veikla

Maltos ordinas yra seniausia ir viena didžiausių pasaulyje pagalbos organizacijų, turintis didžiulę socialinių ir medicininių paslaugų infrastruktūrą daugelyje pasaulio šalių. Maltos ordino pasaulinė skubios pagalbos tarnyba “Malteser International” teikia skubią pagalbą gamtos ir stichinių nelaimių metu daugiau kaip 120 – yje pasaulio šalių.

“Malteser International”

“Malteser International” (MI) yra Maltos ordino pasaulinės pagalbos tarnyba, kurios narės yra 25 pasaulio šalių Maltos ordino asociacijos ir priorijos. MI misija yra padėti skurstantiems ir patiriantiems socialinę atskirtį. MI teikia pagalbą visame pasaulyje visiems, nežiūrint religijos, rasės ar politinių įsitikinimų.

Daugiau apie Malteser International veiklą ir projektus pasaulyje galite paskaityti: Malteser International

Maltos ordino ligoninės, medicinos centrai ir sveikatos programos

Dauguma Maltos Ordino ligoninių yra Europoje – Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Italijoje. Ordino ligoninė Romoje specializuojasi neurologinių ligų gydymo ir reabilitacijos srityse. Viena  iš Maltos ordino ligoninių Anglijoje ir kelios Vokietijoje turi specialius skyrius sergantiems nepagydomomis ligomis (hospice).  Panašūs specializuoti skyriai yra  Maltos ordino ligoninėse Argentinoje, Australijoje, Italijoje, Pietų Afrikoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose.

Rūpinimasis nepagydomai sergančiaisiais ligoninėse, slaugos ligoninėse ir namuose ypač paplito pastaraisiais metais ir palaipsniui tapo viena iš pagrindinių Maltos ordino medicininės pagalbos sričių. Ligonių priežiūra visą parą padedant katalikiškas vertybes turinčiais maltiečių savanoriais – išskirtinis Maltos ordino bruožas.

Order-of-Malta-Bethlehem-Hospital

Gimdymo namus Betliejuje, Palestinoje tvarko Prancūzijos Maltos ordino asociacija. Ligoninė teikia Betliejaus ir aplinkinių rajonų gyventojams ypatingą medicininę paslaugą – suteikia galimybę šiame nuolatinių konfliktų regione gyvenančioms moterims vienintelę vietą gimdyti, atitinkančią Europos medicininius standartus. Nuo 1990 m. Betliejaus Maltos ordino gimdymo namuose pasaulį išvydo daugiau nei 54 000 vaikų.

Maltos ordinas turi net 11 medicinos centrų Libane. Trys iš jų buvo smarkiai apgriauti neseniai ten kilus kariniam konfliktui, tačiau dabar jau  visiškai atstatyti. Centrai teikia medicinines paslaugas visų šios šalies tautybių ir religijų žmonėms. Ištisos Libano sritys dabar yra priklausomos nuo Maltos ordino sveikatos priežiūros centrų, teikiančių  daugiau kaip 250 000 medicininių paslaugų per metus, neskaičiuojant daugybės maltiečių gydytojų vizitų į mažesnius šios šalies kaimelius.

Prancūzijos Maltos ordino asociacija plačiai dirba Afrikoje – valdo ligonines ir medicinos centrus Benine, Burkina Fase, Kamerūne, Madagaskare ir Toge.

Senegale ir Kambodžoje Maltos ordinas turi specialias ligonines kenčiantiems nuo raupsų. Ilgai kova su raupsais buvo viena iš pagrindinių Maltos ordino medicininės specializacijos sričių Trečiojo Pasaulio šalyse.

Kitose pasaulio šalyse Maltos ordinas taip pat turi daugybę specializuotų medicinos centrų. Italijoje jis valdo gydymo įstaigas, besirūpinančias diabetikais. Panaši Maltos ordino gydymo įstaiga vaikams diabetikams yra ir Prahoje, Čekijoje. Maltos ordino gydymo įstaigos, įkurtos Libane ir Salvadore per civilinius karus, dabar užima svarbų vaidmenį šių šalių nacionalinėse sveikatos sistemose.

Jungtinėse Amerikos Valstijose Maltos ordino Amerikos, Federalinė ir Vakarų asociacijos išlaiko ligoninę skurdžiausioje Vakarų pusrutulio šalyje – Haityje. Ligoninėje yra 64 lovos, pediatrijos, ginekologijos, ambulatorinių pacientų skyriai ir moderni laboratorija. Ši Maltos ordino ligoninė yra vienintelė gydymo įstaiga  Haičio šiaurėje.

Ordino medicinos centrų bei ligoninių yra ir Lenkijoje, Vengrijoje, Jungtinėse Valstijose, Brazilijoje, Peru ir Pietų Afrikoje. Ordinas taip pat yra įkūręs daugybę ligoninių, medicinos centrų ir vaistinių besivystančiose šalyse.

Afrikoje daug dėmesio medicininei pagalbai skiria pasaulinė Maltos ordino skubios pagalbos tarnyba – Malteser International. Konge ji turi daugiau nei 350 sveikatos priežiūros centrų, teikia medicininę ir psichosocialinę pagalbą  moterims, patiriančioms  smurtą , traumatologines paslaugas, taip pat skiria daug dėmesio Kongo medicininės įrangos ir visuomeninės infrastruktūros atnaujinimui. Afrikoje ir Centrinėje Amerikoje Maltos ordinas vykdo daugybę AIDS pacientų priežiūros programų.

Greitosios pagalbos tarnybos ir ambulatorinės paslaugos

Maltos Ordino pagalbos tarnybos nacionalinės organizacijos ir jų išlaikomos greitosios pagalbos tarnybos veikia daugiau nei 30–yje šalių. Jos teikia pirmąją pagalbą nelaimių metu, o taip pat ir socialines paslaugas.

Maltos ordinas plačiai dirba su jaunimu, kasmet pirmosios pagalbos apmokomi tūkstančiai savanorių. Nuo 1938 m., kai Maltos ordino asociacija įsikūrė Airijoje, ji tapo  viena iš pagrindinių pirmosios pagalbos mokymų, greitosios medicininės pagalbos, socialinių paslaugų teikėju šioje šalyje. Asociacija teikia pirmąją ir skubiąją pagalbas  daugelyje Airijos didžiųjų miestų ir miestelių,  turi daugybę jaunimo ugdymo ir fizinio lavinimo programų.

Nuo 1989 m. Maltos ordino pagalbos tarnybos sėkmingai pradėjo kurtis Centrinėje ir Rytų Europoje. Maroke 2006 m. buvo įkurtas Maltos ordino  greitosios pagalbos vairuotojų institutas. Šios šalies jaunimui tai yra puiki galimybė įgyti specialybę ir gauti darbą.

Gydymo įstaigos ir pagalba senyvo amžiaus žmonėms

Vis svarbesnės tampa paslaugos ir pagalba senyvo amžiaus žmonėms. Maltos Ordinas turi daugybę specializuotų centrų pagyvenusiems žmonėms Anglijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čilėje ir Meksikoje, teikia daugybę paslaugų, palengvinančių senų žmonių gyvenimą namuose. Tai „Maisto ant ratų“, transporto, ligonių priežiūros, greitosios pagalbos tarnybos paslaugos.

28th Annual Lourdes Pilgrimage

Gydymo įstaigos ir paslaugos neįgaliesiems

Maltos Ordinas Prancūzijoje turi net 9 specializuotus medicinos centrus neįgaliesiems. Ordino neįgaliųjų centrų taip pat yra Vengrijoje, Lenkijoje, Libane, Ekvadore ir Jungtinėse Valstijose. Airijoje žmonėms su fizine ir psichine negalia  Maltos ordinas siūlo platų spektrą paslaugų: reabilitaciją ir treniruotes, kompiuterių kursus bei specialias išvykas, kuriose integruota ir mokomoji veikla.

Nacionalinės  įvairių šalių Maltos ordino asociacijos taip pat vykdo daug kitų programų neįgaliesiems, tarp jų ir kasmetines piligrimines keliones į Lurdą bei kitas šventąsias vietas.

Daugiau kaip 30 metų  Maltos ordinas organizuoja tarptautinę vasaros stovyklą Europoje jauniems neįgaliems žmonėms bei nacionalinių Maltos ordino asociacijų rengiamas kasmetines stovyklas Albanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Makedonijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Šveicarijoje ir Libane.