Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Trumpai apie mus

 Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

Maltos ordino pagalbos tarnyba gavo iš Maltos ordino teisę savo veikloje naudoti maltiečių vardą ir ženklą, savo veikloje ji glaudžiai bendradarbiauja su Maltos ordino ambasada Lietuvoje.

MOPT tikslai:

 • Padėti pažeidžiamiausiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems negalią,  taip pat socialiai remtiniems vaikams.
 • Sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų tinklą.
 • Surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems.
 • Skatinti jaunimą įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui.
 • Viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į pažeidžiamiausius žmones ir pagalbos jiems reikalingumą.

Trumpą filmą apie MOPT įsikūrimą galite pažiūrėti čia:

Pagrindiniai MOPT veiklos faktai:

 • Pirmoji MOPT socialinė valgykla įsikūrė Vilniuje 1992 m. lapkričio 20 d. Joje kasdien maitindavosi 373 skurstantys vilniečiai.
 • Pirmasis didelis maltiečių socialinės pagalbos projektas “Maistas ant ratų” startavo 1993 m. 10 miestų.
 • 1993 m. įsikūrė Jaunieji maltiečiai.
 • 1996 m. lapkričio mėnesį atidarytas MOPT socialinės pagalbos ir valdymo centras Vilniuje, sujungęs sostinėje esančias maltiečių socialines tarnybas: drabužių šalpos punktą, vaistinę, slaugos tarnybą.
 • 1996 m. lapkričio 30 d. Vilniuje oficialiai atidaryta Maltos ordino ambasada Lietuvoje.
 • 1997 m. įkuriami MOPT regioniniai biurai Kaune, Panevežyje, Marijampolėje, Šiauliuose.
 • 1998 m. “Priežiūros namuose” projektas pradedamas keturiuose miestuose.
 • 2005 m. įkurtas MOPT socialinių vaikų dienos centrų tinklas 4- iuose miestuose.
 • 2006 m. pradėtos organizuoti piligriminės kelionės į Lurdą.
 • 2006 m. pradėtos organizuoti akcijos “Maltiečių sriuba”
 • 2007 m. inicijuota akcija “Idėjos padėjėjos” ir “Lurdo žvakės”.
 • 2012 m. kuriamas jaunųjų maltiečių centrinis biuras.
 • 2013 m. apmokomi maltiečių pirmosios pagalbos dėstytojai.
 • 2014 m. pradėta neįgaliųjų pavežėjimo paslauga “Važiuojam”.
 • 2015 m. įkurti vaikų dienos centrai Viekšniuose ir Kelmėje.
 • 2015 m. įkurtas jaunimo centras Aukštadvaryje.
 • 2016 m. įkurtas jaunimo centras Kaune.
 • 2016 m. įkurti vaikų dienos centrai Telšiuose ir Užventyje.
 • 2017 m. įkurti vaikų dienos centrai Utenoje ir Klaipėdoje.

Maltiečių veikla Lietuvoje:

 • Savanoriška pagalba 42 – iuose Lietuvos miestuose.
 •  1071 suaugęs savanoris ir 515 jaunųjų maltiečių savanorių visoje Lietuvoje
 • Projektas “Maistas ant ratų”  22 -juose Lietuvos miestuose
 • Socialiniai vaikų dienos centrai 12 -oje miestų.
 • Jaunimo centrai Aukštadvaryje ir Kaune.
 • Senjorų klubų veikla 5 miestuose (Vilniuje, Kaišiadoryse, Žiežmariuose, Švenčionėliuose, Zarasuose).
 • Neįgaliųjų pavežėjimo projektas “Važiuojam” Vilniuje, Panevežyje ir Klaipėdoje
 • Daugiau kaip 500 jaunųjų maltiečių veikla 27 Lietuvos miestuose.
 • Pirmosios pagalbos mokymai ir pirmosios pagalbos teikimas renginiuose.
 • Jaunųjų mokyklos paramedikų ruošimas.

Maltos ordino ir Lietuvos diplomatinių santykių užmezgimo 25 – metis

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir  Maltos ordino Didysis Kancleris J.E. Albrecht Freiherr von Boeselager 2017 metų rugsėjo 4 d. pažymėjo diplomatinių santykių užmezgimo 25-ąsias metines ir pasirašė dvišalį Bendradarbiavimo susitarimą.

„Šiandien pasirašyta sutartis yra glaudaus bendradarbiavimo rezultatas, o kartu ir naujas bendradarbiavimo puslapis tokiose srityse, kaip sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, pabėgėlių problemos“, – sakė Ministras Pirmininkas.

Premjeras padėkojo Didžiajam Kancleriui už Maltos ordino veiklą Lietuvoje. Premjeras pasidžiaugė tokiais projektais, kaip „Maltiečių sriuba“, „Maistas ant ratų“, vaikų dienos centrai. Anot S. Skvernelio, tokios iniciatyvos suteikia pagalbą pažeidžiamiausiems Lietuvos žmonėms.

„Matome glaudaus bendradarbiavimo vaisius. Kalbant apie Maltos ordino indėlį į mūsų savanorystės skatinimą, socialinės atskirties mažinimą, labdaringą veiklą, tikrai padarytas didžiulis proveržis“, –  teigė premjeras S. Skvernelis.

Premjeras padėkojo Didžiajam Kancleriui už asmeninį indėlį per 1991 metų sausio 13 dienos įvykius. Didysis Kancleris J.E. Albrecht Freiherr von Boeselager tuomet atvyko į Lietuvą su medikamentų siunta šalies ligoninėms iš Vokietijos ir palaikė mūsų šalį jai sunkiu metu.

Lietuvos URM Viceministras Neris Germanas aptarė bendradarbiavimo galimybes Maltos ordino delegacija

Rugsėjo 4 dieną užsienio reikalų viceministras Neris Germanas susitiko atvykusios pažymėti Maltos ordino – Lietuvos diplomatinių santykių 25-metį Maltos ordino delegacijos nariais: Suverenaus Maltos ordino Didžiuoju Hospitalieriumi Dominique de La Rochefoucauldu de Montbelu bei pasaulinės pagalbos organizacijos „Malteser International“ generaliniu sekretoriumi Ingo Ratke.

Susitikimo tikslas buvo aptarti bendradarbiavimo galimybes humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo srityse.

„Esame dėkingi už Maltos ordino vykdomą labdaringą veiklą Lietuvoje ir džiaugiamės, kad mus siejantys draugiški ryšiai ženkliai išsiplėtė ir sustiprėjo“, – sakė viceministras, sveikindamas svečius Lietuvos ir Maltos ordino diplomatinių santykių užmezgimo 25-mečio proga.

Pristatydamas Lietuvos teikiamą humanitarinę pagalbą ir vystomojo bendradarbiavimo veiklas, viceministras taip pat pabrėžė, kad Lietuva visomis priemonėmis siekia prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų, teikdama paramą žmonėms, kenčiantiems nuo konfliktų bei stichinių nelaimių. „2016 metais Lietuva suteikė humanitarinės pagalbos už beveik 1 mln. eurų, iš kurių 66 procentai buvo skirti Ukrainai“, – sakė N. Germanas.

Viceministras pakvietė Maltos ordino atstovus apsvarstyti bendrų projektų Ukrainoje galimybes, pabrėždamas, kad ši šalis išlieka svarbia Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo partnere.

Svečiai lankosi Lietuvoje su Maltos ordino Didžiojo Kanclerio Albrecht von Boeselager vadovaujama delegacija. Šis vizitas yra skirtas paminėti Lietuvos Respublikos ir Suverenaus Maltos ordino diplomatinių santykių užmezgimo 25-metį.

Oficialiai diplomatiniai santykiai su Maltos ordinu užmegzti 1992 metų liepos 9 dieną, tačiau Maltos ordinas veiklą Lietuvoje pradėjo vykdyti dar anksčiau – nuo 1991 metų rudens, kuomet buvo įsteigta Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje.

MOPT 25 – metis

2016 m. Maltos ordino pagalbos tarnyba šventė 25 metų įkūrimo jubiliejų. Į Lietuvą paminėti 25 – mečio atvyko ir nemažai ilgamečių Lietuvos maltiečių bičiulių. Vienas jų – dabartinis Maltos ordino Didysis Kancleris baronas Albrecht von Boeselager. Jis Lietuvoje apsilankė dar Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje. Taip pat į Lietuvos maltiečių 25-metį atvyko taip pat ir daugybė nuoširdžių Lietuvos bičiulių Vokietijos maltiečių, jau daug metų palaikančių tiesioginius ryšius su Lietuvos miestų maltiečiais.

Vienu pagrindinių maltiečių 25-mečiui paminėti skirtų renginių – LR Vyriausybės rūmuose tapo rugsėjo 8 d. vykusi Lietuvos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus globojama tarptautinė konferencija „Įveikim iššūkius drauge“. Joje pranešimus skaitė Maltos ordino Didysis Hospitalierius Dominique Prince and Count de La Rochefoucauld-Montbel, Vokietijos Hamburgo vyskupijos maltiečių generalinis direktorius Alexander Becker, Airijos Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinis direktorius John Wright, Airijos ambasadorius David Noonan, MOPT generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis.

Rugsėjo 10 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė Rytų ir Centrinės Europos Maltos ordino asociacijų ir pagalbos tarnybų konferencija „Facing challenges together”, kurioje dalyvavo ne tik Maltos ordino vadovai – Didysis Kancleris baronas Albrecht von Boeselager ir Didysis Hospitalierius Dominique Prince and Count de La Rochefoucauld-Montbel, bet ir kelios dešimtys Europos šalių Maltos ordino ambasadorių, asociacijų ir pagalbos tarnybų vadovų.

Konferencija tapo unikalia galimybe Europos Maltos ordino organizacijų vadovų lygiu aptarti labai aktualias daugeliui Europos maltiečių organizacijų darbo su jaunimu, savanorystės skatinimo, pagalbos pabėgėliams, Europos Maltos ordino asociacijų ir organizacijų vidinės ir išorinės komunikacijos temas, paieškoti naujų, efektyvių veiklos ir tarpusavio bendradarbiavimo formų.

Maltos ordino Didysis Kancleris ir Didysis Hospitaljerius surengė svarbius susitikimus su LR Ministru pirmininku A.Butkevičium, Užsienio reikalų ministru L.Linkevičium. Susitikime LR Ministras pirmininkas pažymėjo, kad Maltos ordinas – labai svarbus partneris, padėjęs įgyvendinti paramos projektus greitosios ir specialiosios pagalbos, medicininės priežiūros, kovos su skurdu srityse.

Lietuvos ir Maltos ordino vadovų susitikimuose buvo patvirtinti ketinimai pasirašyti tarpvalstybinį susitarimą tarp Maltos ordino ir Lietuvos respublikos.

Atvykę gausūs svečiai su Lietuvos maltiečiais Ligonių dieną Šiluvos atlaiduose meldėsi už Lietuvos ligonių sveikatą, aplankė Angelų kalvoje iškilusią maltiečių 25 – mečiui Sauliaus Lampicko sukurtą savanorystę ir pagalbą artimui simbolizuojančią arkangelo Gabrieliaus skulptūrą.

Daugiau apie MOPT veiklą ir projektus Lietuvoje 2016 metais galima sužinoti čia.

Smulkiau apie MOPT susikūrimą ir veiklą galite paskaityti knygoje “Maltiečiai Lietuvoje”.

Atsisiųsti knygą