Oremus pro Concilio

Artėjant Maltos ordino Didžiojo Magistro rinkimams, Maltos ordino prelatas vyskupas Jean Laffitte kviečia visus Maltos ordino narius ir maltiečius prisijungti prie taikingos maldos iniciatyvos, pavadintos Oremus pro Concilio.

Jos esmė yra ne tik melstis už visą Maltos ordino vadovybę, tačiau ir už vieną iš Maltos ordino Valstybės tarybos narių. Norintys prisijungti prie šios iniciatyvos, prašomi užsiregistruoti Maltos odino internetinėje svetainėje

adresu:https://www.oremusproconcilio.orderofmalta.int/en

Kiekvienas užsiregistravęs gaus el. paštu vieno Maltos ordino valstybės tarybos nario pavardę, už kurį bus prašomas melstis.

Iniciatyva Oremus pro Concilio padės Maltos ordino nariams palaikyti taiką ir ramybę šiuo svarbiu metu.

Comments on this entry are closed.