Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

PERIODINIŲ MOKĖJIMŲ SĄLYGOS

Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) periodinės paramos sąlygos:

 1. Periodinio aukojimo formoje galite pasirinkti, kokiu periodiškumu (1 kartą per mėnesį arba 1 kartą per metus) nori paaukoti pageidaujamą sumą.
 2. Periodinio aukojimo formoje galite pasirinkti, kokia suma norite paremti MOPT veiklas.
 3. Periodinės paramos nuskaitymo diena yra laikoma ta diena, kai sudarėte periodinės paramos sutartį (ji atkeliaus į Jūsų nurodytą el. pašto dėžutę užpildžius periodinio aukojimo formą.
 4. Jei aukos nuskaitymo data sutampa su nedarbo diena, lėšos nuskaitomos artimiausią darbo dieną.
 5. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami.
 6. Periodinio aukojimo formoje privaloma nurodyti tikrą vardą ir pavardę, telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą. Svetainės (www.maltiečiai.lt/aukoti/) administracija turi teisę redaguoti aukotojų sąraše rodomus netvarkingus ar netaisyklingus vardus ir pavardes.
 7. MOPT įsipareigoja nedelsiant imtis visų prieinamų priemonių (įskaitant Jūų ir (arba) banko informavimą), kad nutrauktų periodinius nuskaitymus nuo Jūsų kortelės, jei paaiškėja, kad periodiniai mokėjimai kortele buvo vykdomi kito asmens – ne periodinės paramos sutartyje nurodyto kortelės savininko vardu.
 8. Periodinės paramos sutartis yra neterminuota ir nutrunka tada, kai Jūs arba MOPT vienašališkai arba abi šalys bendru sutarimu nusprendžia sutartį nutraukti.
 9. Norėdami atsisakyti periodinio lėšų nurašymo, kreipkitės el. paštu info@maltieciai.lt, telefonu +37067527765 arba raštu (Gedimino per. 56B, Vilnius, LT-01110) į MOPT.
 10. Periodinio aukojimo sutartis gali būti nutraukta vienašaliu MOPT sprendimu, jei Jūs nevykdote savo įsipareigojimų pagal periodinės paramos sutartį (neįvykdo 2 ar daugiau periodinių mokėjimų iš eilės), arba paaiškėja, kad periodinio aukojimo sutartį sudarė kitas asmuo – ne periodinės paramos sutartyje nurodyto kortelės savininkas.
 11. MOPT įsipareigoja tvarkyti periodinio aukojimo sutartyje naudojamus Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi teisės aktais ir MOPT privatumo politika.
 12. Periodinio aukojimo formoje Jūsų nurodytu el. paštu gali būti siunčiamos padėkos, finansinės ataskaitos, naujienlaiškiai, sveikinimai ir pan. Naujienlaiškių apačioje rasite jų atsisakymo nuorodas.
 13. Svetainės administracija pasilieka teisę keisti taisykles.