Piligriminė kelionė į Lurdą

Piligriminė kelionė į Lurdą jau baigėsi, visi laimingai sugrįžome namo… Bet įspūdžiai dar tokie, lyg viskas vyko vakar, ką tik.

Tad, kol viskas taip gyva, norisi suvesti kelionės rezultatus.

Pirmiausia didžiausia padėka kelionės rėmėjams – visiems, kurie aukojo įsigydami Lurdo žvakes. Be Jūsų paramos daugumai neįgaliųjų kelionė nė nebūtų prasidėjusi. Šiais metais į Lurdą vyko 19 žmonių, kuriems buvo reikalinga pagalba, – 10 neįgaliųjų vežimėliuose, 2 sunkiai vaikštantys, 2 neregiai, 5 garbingo amžiaus asmenys.

Jiems talkino 11 helperių + visada pasiruošę padėti 6 jaunieji maltiečiai. Piligrimistę vykdė dvi grupės – atobusu ir lėktuvu, iš viso 67 žmonės. 39 piligrimai, keliavę autobusu, aplankė 6 šalis, važiavo 12 dienų. 

Pirmą kartą Lurdą aplankė 17 iš 19 reikalaujančių pagalbos piligrimų ir 5 jaunieji maltiečiai.

Tai tokia turtinga šių metu Lurdo piligrimystės statistika. Tokia ji JŪSŲ, gerieji aukotojai, dėka. Iš viso už žvakes buvo surinkta 14 803 eurai. Visi Lietuvos piligrimai kartu su dviem juos lydėjusiais kunigais meldėsi už aukotojus, maltiečius, rinkusius lėšas, kunigus, skatinusius prisidėti. Už visus ir už visų jūsų intencijas. 

Comments on this entry are closed.