Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

PRIVATUMO POLITIKA

Maltos ordino pagalbos tarnybos (toliau – MOPT) Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).

MOPT gerbia Jūsų privatumą, todėl  įsipareigojame saugoti jūsų asmens duomenis laikydamiesi šios Privatumo politikos. Šiame dokumente rasite informacijos apie tai, kaip savo veikloje vykdome Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus. Taip pat, Jums pageidaujant ir vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, įsipareigojame teikti Jums informaciją ir vykdyti kitas prievoles, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

Kas mes esame?

MOPT – nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla yra remiama valstybės, Lietuvos bei užsienio fondų, verslo įmonių bei privačių asmenų. Rėmėjai suteikia savanorišką ir neatlygintiną finansinę paramą MOPT įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui.

MOPT priimdama paramą bei labdarą, įsipareigoja naudoti ją pagal Labdaros ir paramos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus.

Kokius asmens duomenis renkame, kaip tvarkome ir kokiu tikslu?

Sutikę gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba aukodami mums portale maltiečiai.lt Jūs pateikiate šiuos asmens duomenis: el. pašto adresą, vardą, pavardę (aukojimo atveju), telefono numerį. Įvardytus duomenis, aukojimo istoriją, Jūsų reakcijas dėl mūsų veiklos (laiškus, siūlymus, komentarus socialiniuose tinluose ir pan.) renkame ir analizuojame, siekdami gerinti savo veiklą, didinti MOPT veiklos žinomumą, pritraukti daugiau visuomenės dėmesio ir lėšų.

Portale nurodytu el. paštu gali būti siunčiamos padėkos, finansinės ataskaitos, naujienlaiškiai, sveikinimai ir pan. Taip pat jūsų pateikta kontaktine informacija galime susisekti su Jumis – pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje.

Gautus duomenis taip pat naudojame, kad atpažintume Jus, kai el. paštu pateikiate  mums užklausas, praneštume apie privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius ir pan. Telefonu arba el. paštu galime susisiekti sus Jumis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo – tikslinimo, sutikimo tvarkyti duomenis atnaujinimo ir pan.

Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui. Be to, visi MOPT darbuotojai yra apmokomi asmens duomenų saugumo pagrindinių principų, teisės aktų reikalavimų. Jie taip pat yra sudarę konfidencialumo įsipareigojimą.

Jūsų teisės ir atsakomybė

Jūsų teisės:

Jūs turite šias teises:

a) teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
b) teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c) teisę ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d) teisę gauti ar perduoti kitai įmonei ar organizacijai savo asmens duomenis. Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
e) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
f) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
g) teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
h) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus el. paštu info@maltieciai.lt arba telefonu +370 (5) 249 73 04.

Jūsų atsakomybė:

Aukojantis ar naujienlaiškį užsisakantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų duomenų tikslumu, aukojamų lėšų skaidrumu. Pastebėję netikslumų, nedelsiant informuokite organizaciją. Jei aukojama kito asmens vardu, aukotojas prisiima visą atsakomybę už pateikiamos informacijos tikslumą bei aukojamų lėšų skaidrumą.

Atsisakyti naujienlaiškių galite spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

Asmens duomenys gali būti atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra IT priežiūros, naujienlaiškių siuntimo įmonės ir reklamos agentūros. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.

Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

Bendraukime:

Addresas: Gedimino pr. 56B, Vilnius, LT-0111

Telefonas: +370 (5) 249 73 04

El.paštas: info@maltieciai.lt