Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Rekolekcijos

2016 metais  buvo tęsiama maltietiškų rekolekcijų organizacijos savanoriams ir darbuotojams tradiciją. Gruožio 16-18 dienomis vyko maltiečių rekolekcijos Baltriškėse, Zarasų rajone, Tiberiados brolių bendruomenėje.

Dalyviai turėjo galimybę atlikti išpažintį, dalyvauti su kunigu asmeniniame dvasiniame pokalbyje. Maltiečius aplankė ir Šv. Mišias aukojo maltiečių kunigas Vytautas Rapalis.

Klaipėdos maltiečiai Kretingoje dalyvavo rekolekcijų užsiėmimuose tema: “Laisvė ir atsakomybė, kaip pasirinkimai lemia mūsų gyvenimą”.

Užsiėmimai vyko moterų vienuolyno patalpose, kur ne tik buvo skaitomos Šv. Rašto eilutės, jos aptariamos, dalinamasi mintimis, bet ir savo gyvenimiška patirtimi dalijosi įvairūs žmonės: tiek kunigai, tiek pasauliečiai.

Rekolekcijoms vadovavo Plikių parapijos klebonas Antanas Mačius.