Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Savanorių mokymo programos

Maltos ordino tarnyba turi specialias mokymo programas, seminarus ir paskaitas savanoriams.

Mokymo programos yra skirtos:

1. Jauniems savanoriams

2.Projekto “Socialinė priežiūra namuose” savanoriams

3. Socialinių projektų ir veiklų savanoriams (instruktažai).

PROJEKTO “SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA NAMUOSE” MOKYMO PROGRAMA

Plačiausia yra projekto “Socialinė priežiūra namuose” programa, trunkanti 42 valandas. Jos tikslas – paruošti savanorį pilnaverčiam darbui su senu, ligotu, negalinčiu savęs apsitarnauti žmogumi. Tik gerai pasirengęs savanoris su specialiomis žiniomis yra tinkamas šiai sunkiai misijai. Nežinantis pagrindinių ligonių priežiūros taisyklių žmogus gali ne padėti, bet pakenkti.

Mokymo procese yra nagrinėjamos tokios temos:

 • Žmogaus raidos psichologija.
 • Vyresniojo amžiaus ir neįgalių žmonių psichologiniai ypatumai.
 • Bendravimas. Kliūtys ir barjerai, pasitaikantys bendraujant vyresniame amžiuje.
 • Etika. Vertybės. Nuostatos.
 • Bendruomenė. Tipai.
 • Sveikatos stiprinimas.
 • Diagnostika, gydymas, slauga.
 • Reabilitacija.
 • Sveikatos palaikymas.
 • Slaugytojo vaidmenys bendruomenėje.

Daugiausia laiko paskaitose yra skiriama paskaitoms apie socialinę priežiūrą ir praktiniams darbo su globotiniams užsiėmimams. Paskaitose  nagrinėjamos tokios temos:

 • Sveikata ir liga.
 • Slaugos samprata.
 • Paciento poreikiai.
 • Senatvė. Senėjimo procesas.
 • Fiziologinių paciento poreikių tenkinimas.
 • Paciento higieninių poreikių tenkinimas.
 • Judėjimo poreikių tenkinimas (taisyklingas paciento kėlimas).
 • Neįgalių ir senų žmonių priežiūra.
 • Mirštančio paciento priežiūra.
 • Pagalba artimiesiems netekus artimo.

Naujas aspektas šiame mokymo kurse yra paskaitos apie paliatyvią pagalbą. Savanorės ne tik savo asmeniniame gyvenime, bet ir lankydamos į projektą įtrauktus asmenis, susiduria su sergančiais progresuojančiomis ligomis, vedančiomis į mirtį. Šių būklių teisingas įvertinimas padeda geriau teikti moralinę ir socialinę pagalbą.

Šiuo metu Lietuvoje jau įteisinta paliatyvi slauga, todėl didėja ir savanoriškos veiklos poreikis šioje srityje.

Šių paskaitų išklausymas sudaro tinkamas prielaidas kvalifikuotai slaugomųjų priežiūrai, suteikia savanoriui daug žinių. Kursus jau yra baigę daugiau kaip 400 savanorių. Daugelis jų pažymi, kad kursai ne tik padėjo joms geriau suprasti savo globojamus žmones, tačiau ir suteikė daug naujų reikalingų ir įdomių žinių.

Turi klausimų? Susisiek su mumis