Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Tapk maltiečių savanoriu

Nurodykite dabartinį savo užsiėmimą (pvz., studijuoju, dirbu, išėjęs į pensiją ir pan., galima pakomentuoti ir išsamiau):

Kodėl norėtumėte savanoriauti?

Kaip įsivaizduojate savo savanorystę?

Kokioje savanoriškoje veikloje galėtumėte/norėtumėte savanoriauti? (pažymėti langelius)

Darbas su vaikais
Darbas su neįgaliaisiais
Darbas su jaunimu
Darbas su seneliais
Neįgaliųjų lankymas
Renginių organizavimas
Darbas su žiniasklaida
Pagalba akcijų metu
Pagalba renginių metu
Vertėjavimas
Rėmėjų paieška
Darbas biure
Filmavimas
Fotografavimas
Tarptautinis bendradarbiavimas
Maketavimas
Informacijos paieška
Straipsnių rašymas
Kompiuterių tvarkymas
Darbas stovyklose
Kalbų mokymas
Įvairūs mokymai

Kita:

Kiek laiko per mėnesį galėtumėte skirti savanorystei? Kuriuo dienos metu?

Ką dar norėtumėte paminėti?

Susipažinau su informacija apie asmens duomenų tvarkymą