MOPT Etikos komisija

MOPT ETIKOS KOMISIJA:

Romas Abunevičius

Donatas Petkauskas

Auksė Spundzevičienė

MOPT Etikos komisijos užduotis – spręsti MOPT veikloje iškylančius etikos klausimus.

Savo darbe komisija privalo vadovautis MOPT prezidiumo patvirtintu MOPT Etikos kodeksu: MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS