Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Pagalbos į namus socialinės paslaugos

PAGALBOS Į NAMUS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Paslaugų gavėjai:

  • darbingo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos nariai;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos nariai;
  • vaikai su negalia ir jų šeimos nariai;

Teikiamos socialinės paslaugos:

  • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas;
  • Bendravimas;
  •  Gyvenamųjų patalpų (buto, namų) sutvarkymas;
  • Maitinimo organizavimas;
  • Kasdieninės paklausos prekių pirkimas;
  • Kiti darbai.

Paslaugas teikiantys specialistai:

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai.

Teikimo trukmė/dažnumas:

Nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą. Paslaugų minimali teikimo trukmė 2 val., ilgiausiai paslaugos teikiamos 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę darbo dienomis.

Mokestis už paslaugas:

Mokesčio už suteiktas paslaugas dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes.

Informacija

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugas, kreipiasi į

„MALTIEČIAI“ telefonu:+370 616 25656, el.paštu: globa@maltieciai.lt.