Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Lurdas (Lourdes)

Lietuvos maltiečiai turi savo piligriminių kelionių tradicijas. Pagrindinė jų piligriminė kelionė – balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje rengiama kelionė į Lurdą, vežant kartu neįgaliuosius ir aplankant daugelį kitų Europos miestų.

MALTIEČIŲ PILIGRIMINĖS KELIONĖS

Maltiečių delegacija Lurde

 

Maltiečių piligriminės kelionės laikas parenkamas neatsitiktinai. Pirmąjį gegužės savaitgalį į Lurdą suvažiuoja Maltos ordino riterių lydimos piligrimų grupės iš viso pasaulio.Tomis dienomis Lurdo miestas būna itin įspūdingas. Daugelis miesto svečių vilki Maltos ordino rūbais: vyriškiai vilki uniformas, moterys ryši skareles bei vilki apsiaustus su Maltos ordino kryžiumi. Daug miesto svečių yra ligoniai arba neįgalūs žmonės. Didelė jų dalis naudojasi neįgaliųjų vežimėliais.

Kai kuriems jos dalyviams – žmonėms su negalia ir sergantiems ─ tai dažnai vienintelė ir pagrindinė gyvenimo kelionė, todėl maltiečiai stengiasi padaryti ją nepakartojamą. Jų tikslas ─ padaryti kelionę kuo malonesnę ir patogesnę kiekvienam jos dalyviui.

Į Lurdą vykstančiose piligrimų grupėse paprastai būna nemažai ligonių, žmonių su negalia. Grupes visuomet lydi kunigai, kurių maldos dvasinę kelionę dar labiau įprasmina. Kunigai kartu su keliautojais kelionės metu meldžiasi, diskutuoja dvasiniais klausimais, aukoja šv. mišias.

.Aplankomos vis naujos šalys ir miestai suteikia nepamirštamų įspūdžių. Kadangi viskas nauja, žmonės pastebi tik grožį ir jaučiasi laimingi. Tarp keliaujančiųjų yra asmenų su negalia, todėl pasirūpinama, kad neįgaliajam būtų sudarytos visos sąlygos keliauti. Kiekvieną keliautoją lydi maltietis padėjėjas.

Lietuvos delagacija Lurde

 

LURDAS (LOURDES)

Pagrindinis Lietuvos maltiečių piligriminės kelionės tikslas – Prancūzijos miestas Lurdas, garsėjantis stebuklingais išgijimais. Nuo 1860 metų Lurde apsilankė apie 200 mln. žmonių, o kasmet šis miestas sulaukia daugiau kaip 5 mln. lankytojų.

Kas traukia į šį Prancūzijos miestą tiek žmonių ? Kaip jis tapo viena iš populiariausių piligrimystės vietų pasaulyje?

Lurdas

Lurdo stebuklas prasidėjo 1859 m. vasario 11 d., kai 14-metė mergaitė Bernadeta Soubirous, rinkdama žabus nuošalaus Massabiele grotoje, pamatė apie 12-os metų liekną mergaitę, vilkinčią baltu rūbu, perjuostu mėlyna juosta.

Apsireiškimas pasikartojo net 18 kartų. Katalikai tiki, kad Bernadeta šių apsireiškimų metu matė Švč. Mergelę Mariją.

Vieno iš apsireiškimų metu, 1858 m. vasario 25 d., Bernadetai buvo liepta kasti žemę nurodytoje vietoje ir atsigerti iš šaltinio. Mergaitė pradėjo kasti ir ištryško šaltinis.

Lietuviškos mišios Lurde prie Mirabelle grotos

Dabar šio šaltinio vanduo vadinamas šventuoju Lurdo vandeniu. Nuo to laiko šimtai tūkstančių piligrimų sekė apsireiškimo metu ištartais žodžiais: „gerkite šį vandenį ir prauskitės juo“.

Nors Katalikų bažnyčia oficialiai niekada neskatino gerti Lurdo vandens, jis vis tiek tapo vienu iš pagrindinių Lurdo simbolių.

Lourdes

STEBUKLINGI IŠGIJIMAI LURDE

Pirmosios vonios ligoniams vietinių meistrų Lurde buvo įrengtos dar 1850 metais. Iki 1880 metų ligoniai maudydavosi dviejuose mažuose baseinėliuose, į kuriuos vanduo patekdavo pompuojant jį rankinėmis pompomis.

1880 m. buvo sukonstruotas medinis maudymosi namelis, kuriame buvo keturiolika baseinėlių.

Lurdo vanduo voniose yra pakankamai šaltas (apie 12 laipsnių), todėl panirimas į jį tetrunka apie minutę. Jo metu ligoniai paprastai meldžiasi.

Lurdas_002

Galintiems vaikščioti piligrimams voniose paprastai padeda 1─2 padėjėjai, o žmonėms su negalia padeda daugiau asmenų.

Nuo 1860 metų į išgijimus Lurde registruojantį biurą kreipėsi apie 7 000 žmonių ir tvirtino, kad jie stebuklingai išgijo, tačiau pagyjimą visiškai įrodyti galėjo tik 68 žmonės.

Lurdo išgijimų atvejai yra mažiausiai ginčytini, nes nuo pat pradžių jie buvo labai kruopščiai tikrinami skeptišką požiūrį turinčių gydytojų iš viso pasaulio.

Prie išgijimų dokumentacijos laisvai prieiti ir su visais pripažintais ir nepripažintais išgijimais susipažinti gali bet kuris gydytojas. Visi oficialiai pripažinti stebuklingi Lurdo išgijimai buvo plačiai aprašomi vietos spaudoje.

LURDO BAŽNYČIOS

1864 metais grotos nišoje buvo pastatyta Liono skulptoriaus Joseph-Hugues Fabisch sukurta skulptūra. Vėliau, į Lurdą pradėjus plūsti tūkstančiams piligrimų, statinių šventoje vietoje žymiai padaugėjo.

Lurdas_004

Palaipsniui Lurde pradėjo kilti bažnyčios. Įspūdingiausia iš jų ─ Šv. Pijaus X arba Požeminė bazilika, suprojektuota architekto Piere Vago. Tai milžiniškas ovalus statinys, kurį laiko 58 kolonos.

Tokia architektūra statinį daro panašų į apverstą valtį. Šiuo dizainu sukuriama milžiniška (apie 12 000 m²) erdvė, kurioje telpa apie 25 000 maldininkų. Šv.Pijaus X bazilika ypatinga tuo, kad yra po žeme.

Žvakės su šviesiu

Švč. Mergelė Marija savo apreiškime Bernadetos paprašė apsireiškimo vietoje rengti procesijas, todėl jos čia vyksta kasdien. Lurdo procesijos ─ labai įspūdingos, į jas plūsta dešimtys tūkstančių maldininkų iš viso pasaulio.

Pagrindinė iš procesijų ─ Šv. Sakramento procesija. Jai paprastai vadovauja kunigas arba vyskupas, nešantis monstranciją su Šv. Sakramentu, po jo eina kunigai, pasauliečiai, juos lydi piligrimai, nešantys vėliavas. Procesijos metu meldžiamasi, giedamos giesmės keliomis kalbomis.

Ne mažiau įspūdinga yra Žvakių procesija, kuri vyksta kiekvieną dieną temstant. Tik jei oras labai blogas, procesija gali būti surengta Požeminėje bazilikoje.

Procesiją veda piligrimai, laikantys Švč. Mergelės Marijos statulą. Paskui juos eina daugybė žmonių, rankose laikančių žvakes ir kalbančių rožinį įvairiomis kalbomis.