Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Šiluva

Kasmet Lietuvos maltiečiai susitinka kartu pasimelsti ypatingoje Lietuvos vietoje ─ Šiluvoje. Šiluva kasmetinio Lietuvos maltiečių susitikimo vieta tapo neatsitiktinai – būdami katalikiška organizacija, maltiečiai negalėjo nepagerbti vienintelės Lietuvoje Bažnyčios pripažintos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietos.

Maltiečiai Šiluvos atlaiduose

Per Šiluvos atlaidus  kiekvienų metų rugsėjo viduryje, Ligonių dieną, į Šiluvą suvažiuoja maltiečiai iš visų Lietuvos regionų,  kartu atsiveža savo globojamus ligonius bei neįgaliuosius. Susitikus pasikeičiama  irinformacija apie veiklą, vykdomus naujus projektus, pasidalinama idėjomis.

Kodėl Šiluva yra tokia ypatinga vieta Lietuvos istorijoje?

Šiluva – vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų visoje Lietuvoje, išlaikęs ilgiausią Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų šventimo tradiciją. Čia atsiliepiama į Švč. Mergelės Marijos raginimą garbinti jos sūnų, meldžiama kūno ir dvasios sveikatos. Dažnas čia atsigręžia į Dievą, patiria dvasios atsinaujinimą.

ŠVČ. MERGELĖS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE

Švč. Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 m. Greta esančio kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnyčiai priklausančiose žemėse, ant vieno didelio akmens pamatė graudžiai verkiančią ir ant rankų laikančią vaikelį mergelę. Piemenėliai nubėgo iki Šiluvos kalvinų katecheto. Šis, pasikvietęs mokytoją, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir pamatęs verkiančią mergelę kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Žinia apie Marijos pasirodymą greitai pasklido. Pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs aklasis iškart praregėjo.

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas pirmuoju Marijos pasirodymu Europoje ir vienu iš penkių Bažnyčios pripažįstamų apsireiškimų.

Maltiečiai Šiluvoje 2

Po Marijos apsireiškimo atradus bažnyčios steigimo dokumentus, 1622 m. laimėta byla dėl nuosavybės grąžinimo katalikams. Senosios bažnyčios vietoje gana greitai iškilo nedidelė medinė bažnytėlė, atgaivinti garsieji Šilinių atlaidai. Į juos visos parapijos eidavo iškilmingomis procesijomis, kurioms vadovavo jų klebonai. Kelionės į Šiluvos atlaidus buvo tikra atgailos, atsivertimo, taip pat ir džiaugsmo piligrimystė.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SU KŪDIKIU PAVEIKSLAS

Veikiai stebuklais išgarsėjo Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas. Paveikslas buvo toks garsus, kad Marijos su Kūdikio figūros papuoštos auksakalio Lauryno Hofmano iš susikaupusios daugybės votų nukaldintais meniškais apkaustais. 1786 m. rugsėjo 8 d., gavus popiežiaus leidimą, maloningasis paveikslas vainikuotas aukso karūnomis.

Tais pačiais metais, kai buvo vainikuotas stebuklingasis paveikslas, pašventinta ir nauja mūrinė katalikų bažnyčia ─ dabartinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika. Tai darnus Lietuvos vėlyvojo baroko sakralinės architektūros paminklas, jame išsaugotas daugiau nei du šimtmečius nekeistas vidaus dekoras, sukurtas Tomo Podgaiskio.

Maltiečiai Šiluvoje 3

APSIREIŠKIMO KOPLYČIA

Maldininkus traukia ir Apsireiškimo koplyčia. Tai jau trečioji koplyčia Marijos apsireiškimo vietoje. Ji statyta XX a. pradžioje. Didingą 40 metrų aukščio pastatą suprojektavo architektas Antanas Vivulskis, sukūręs ir Trijų kryžių paminklą Vilniuje. Į koplyčios altoriaus pamatus įmontuotas akmuo, ant kurio, manoma, apsireiškė Švč. Mergelė Marija.

Carinės Rusijos valdžia nesėkmingai bandė nuslopinti pamaldumo tradicijas Šiluvoje. Įvyko atvirkščiai ─ Šiluvoje buvo ne tik meldžiamasi, bet ir skleidžiama lietuviška kultūra. Šiluvos atlaidai ypač išpopuliarėjo nepriklausomoje Lietuvoje. Kaune netgi buvo įsikūręs maldininkų kelionių organizavimo komitetas. Atlaidų tradicijos nepavyko nutraukti ir sovietų okupacijos metais, nors KGB pareigūnai visaip kliudė keliaujantiems maldininkams. Priešingai, Šiluva per visą okupaciją liko maldininkų traukos centras.

Maltiečiai Šiluvoje 4

MALTIEČIŲ DALYVAVIMAS ŠILUVOS ATLAIDUOSE

Maltiečiai kasmet dalyvauja Šiluvos atlaiduose, Ligonių dienoje. Atvyksta ne tik Lietuvos, tačiau ir Vokietijos maltiečiai, o taip pat Maltos ordino nariai. 2012 metais į Šiluvos atlaidus atvyko Maltos ordino Didysis Magistras Metthew Festing ir Didysis Hospitaljerius Albrecht von Bioselager. Jie dalyvavo atlaiduose, susitiko su Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičium.

Lietuvos maltiečius Šiluvoje visada sutinka vietos Jaunųjų maltiečių grupė. Jos nariai garsėja ne tik puikiais balsais, giedojimu bažnyčioje, tačiau ir savo socialiniais projektais. Lietuvos maltiečiai į Šiluvą atsiveža ne tik aktyviausius savo narius, bet ir savo globojamus senukus, ligonius. Tokia kelionė pastariesiems ─ didžiulis įvykis. Daugelis iš jų jau daug metų nėra kojos iškėlęs iš savo buto, todėl kelionę per visą Lietuvą į Šiluvą vertina kaip likimo dovaną.

Senukus kelionėje prižiūri MOPT savanoriai. Jiems kelionė taip pat yra ypatinga ─  galimybė  ir pasimelsti, ir padėti artimui, taip įgyvendinant  Maltos ordino motto ─ Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstančiam.