Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Socialinės priežiūros programa

Maltiečių socialinės priežiūros namuose projektas veikia nuo 1997 metų.

Iš viso lankome ir pagalbą suteikiame 2600 garbingo amžiaus vienišų žmonių 42 Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Teikiame nuolatinę pagalbą – maistu, priežiūros priemonėmis, lankome sergančius ir atliekame buities darbus. Taip pat periodinę pagalbą –lydime į slaugos ir gydymo įstaigas, ieškome specialistų konsultuoti juridiniais, medicinos ar buities klausimais, organizuojame talkas paremontuoti namus, pasiruošti malkų, spręsti pačias įvairiausias bėdas. Tai ypač aktualu kaimiškose vietovėse ir vienkiemiuose gyvenantiems globotiniams. Daug pagalbos prašymų sulaukiame šaltuoju periodu, kai užšąla šuliniai, nešildo krosnys, pučia per kiauras namų sienas,
o užpustytais keliais nei mediko, nei parduotuvės nepasieksi.

Socialinė priežiūra namuose – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos tikslas – padėti asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, socialinę atskirtį. Socialinių paslaugų teikėjai – savanoriai. Programa vykdoma vadovaujantis Socialinės priežiūros namuose patvirtinta tvarka.

Veiklos finansavimui yra organizuojama lėšų rinkimo kampanija “Maltiečių sriuba”, kurios metu kviečiame visus Lietuvos piliečius prisidėti prie paramos ir pagalbos stokojantiems pagyvenusiems žmonėms. Taip pat lėšos skiriamos iš rėmėjų fondų.

 

Socialinės priežiūros namuose savanoriai

Savanoriai maltiečiai senjorams ne tik teikia moralinę, psichologinę paramą, bendrauja, bet ir padeda namų ruošos darbuose, palydi senelius į gydymo įstaigas, bendradarbiauja su medikais, lanko jau susirgusius ligoninėje, padeda judėti ir orientuotis aplinkoje.

Maltiečių Savanoriškos socialinės pagalbos teikiamos paslaugos senoliams yra šios:

 • Lankymas
 • Bendravimas,
 • Informavimas,
 • Konsultavimas,
 • Aprūpinimas maisto produktais,
 • Mokesčių už komunalines paslaugas apmokėjimas,
 • Pagalba buityje
 • Kompensuojamų vaistų išrašymas, pirkimas.
 • Lydėjimas ir lankymas gydymo įstaigose.
 • Aprūpinimas kompensacine technika.
 • Pagalba daiktais, drabužiais, slaugos ir higienos priemonėmis.
 • Transporto paslaugų teikimas.
 • Palydėjimas į maldos namus, aplankyti artimųjų kapus

Su MOPT “Socialinės priežiūros” programos aprašu galite susipažinti čia: MOPT _Socialinės priežiūros programos veiklos aprašas

Maltiečių “Socialinės priežiūros” programos Lietuvoje kontaktai:

Vilnius – Gražina Semėnienė (programos Lietuvoje vadovė), tel. 8 616 25656, el. paštas: grazina.semeniene@maltieciai.lt
Kaunas – Gražina Senvaitienė, tel. 8 685 29899, el. paštas: grazinaesu@gmail.com,
Panevėžys – Virginija Vainikevičienė, tel. 8 611 49214, el. paštas: virginija.vainikeviciene@gmail.com
Marijampolė – Marija Miliauskienė, tel. 8 682 20605, el. paštas: mmm.marijamil@marinet.lt
Kaišiadorys – Dana Leščinskienė, tel. 8 685 85262, el. paštas: dlescinsk@yahoo.com
Alytus – Vida Lietuvnikaitė, tel. 8 616 95916, el. paštas: vida.lietuvnikaite@gmail.com
Švenčionėliai – Aldona Garlienė, tel. 8 618 38369, aldona.garliene@gm
Aukštadvari s- Irena Beržinskienė, tel. 8 699 65320, irena.beržinskiene@maltieciai.lt
Klaipėda- Virginija Viršiliene, virsilienev@gmail.com, tel. nr.8614 13997
Druskininkai – Asta Akromaitė, telTel. 8 695 35812 aakromaite84@gmail.com
Tauragė- Saulius Oželis, tel. 8 608 02706, el.p. saulius.ozelis@gmail.com
Pivašiūnai- Laima ŽemaitienėTel. 8 612 75510 stasysze@yahoo.com
Zarasai – Laimutė Lumbienė Tel.8 610 19978 laimute.lumbiene@gmail.com