Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centrus maltiečiai Lietuvoje pradėjo kurti 2004 metais. Juos lanko vaikai iš vargingai gyvenančių šeimų. Dažniausiai apie juos sužinome iš seniūnijų, socialinių skyrių darbuotojų, policijos nepilnamečių inspektorių, parapijų žmonių.

Šių šeimų gyvenimo sąlygos labai sunkios. Tėvai yra netekę darbo arba gaunantys labai mažas pajamas. Yra ir tokių, kurie savo vaikams negali  skirti laiko, nes dirba menkai apmokamus darbus nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Dalis vaikų yra iš nedarnių šeimų. Į Vaikų dienos centrus vaikai ateina po pamokų mokykloje.

Vaikų dienos centrai_Vilnius

Čia jie nemokamai maitinami, mokomi paprastų ir labai reikalingų dalykų gyvenime: bendravimo, pamatinių bendražmogiškų, krikščioniškų vertybių, susipažįsta su kultūra – teatrais, muziejais.

Rūpinamės globotinių sveikata, kai reikia padedame surasti gydytoją, vaistų. Mūsų partneriai – nepilnamečių reikalų inspekcijos, todėl galime padėti, kai iškyla teisiniai klausimai. Prižiūrime, kad nebūtų pažeidžiamos vaikų teisės.

Kiekvieną vasarą rengiame stovyklas Lietuvoje ir užsienyje.

Socialiniai pedagogai konsultuoja ir padeda ne tik vaikams, bet ir visai jų šeimai. Teikiame socialinę pagalbą – aprūpiname drabužiais ir maistu.

Vaikų dienos centrai_Vilnius (2)

Šiuo metu Maltos ordino pagalbos tarnybos Vaikų dienos centrai veikia (Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose, Žasliuose, N. Akmenėje, Kartenoje bei Kriaunose)

Maltietiški Vaikų dienos centrai veikia bendradarbiaujant su vietos parapijomis, mokyklomis. Iš viso prižiūrime ir globojame 200 vaikų.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS VILNIUJE

2005 metais maltiečiai Vilniuje įkūrė socialinį Vaikų dienos centrą, kurį šiuo metu lanko 15 vaikų  iš Vilniaus miesto įvairių seniūnijų socialiai remtinų šeimų nuo 8 iki 12 metų amžiaus. Tai daugiavaikių šeimų arba vienišų mamų, kurioms tėvai nepadeda ir nemoka alimentų, vaikai. Tokios šeimos gyvena labai sunkiai, turi labai mažas pajamas. Vaikai savo šeimose neturi tinkamų sąlygų ruošti pamokas, normaliai pavalgyti, butai yra apleisti. Dėl šių ir kitų priežasčių vaikai daug laiko leidžia gatvėse.

Vaikų dienos centrai_005

Maltiečių Socialinis Vaikų dienos centras yra įsikūręs Vilniuje, Gedimino pr.56B. Tai atskiras namas  miesto centre, tačiau ne prie gatvės, o vidiniame kieme. Čia ramu, daug žalumos. Socialiniam vaikų dienos centrui skirtas pirmas aukštas (118,03 kv.m. ploto). Patalpos naujai kokybiškai suremontuotos. Jas sudaro: užsiėmimų kambarys, žaidimų kambarys, virtuvėlė, tualetai, nusirengimo kambarys. Centro veiklai buvo gauti visi reikalingi leidimai. Vaikų dienos centras Vilniuje gauna LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos finansavimą.

Socialinis Vaikų dienos centras dirba darbo dienomis nuo 14.00 val. iki 18.30 val.. Vaikai susirenka čia po pamokų. Centre įrengtos patalpos vaikų laisvalaikiui praleisti, sudarytos sąlygos ruošti pamokas, meniniams gabumams vystyti. Maltiečių Vaikų socialiniame dienos centre yra televizorius, kompiuteris, įvairūs stalo ir lauko žaidimai. Yra virtuvėlė su buitine įranga, kurioje vaikams sudarytos sąlygos pavalgyti. Centras turi savo transporto priemonę. Su vaikais dirba dvi kvalifikuotos socialinės pedagogės.

Maltiečių Vaikų dienos centre siekama spręsti mokyklinio amžiaus vaikų, augančių nedarniose ir sunkiai gyvenančiose šeimose, socialines problemas, organizuoti jų ugdymą, popamokinį užimtumą, užtikrinti socialinį darbą su tėvais, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vaikui šeimoje. Taip pat siekama skatinti vaikus gyventi socialiai aktyvų gyvenimą, lavinti ir ugdyti protinius bei fizinius gebėjimus.

CENTRO DARBO KRYPTYS:

 • Darbe su vaikais atlikti žalingų įpročių, smurto, savižudybių prevenciją.
 • Suteikti vaikams iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą.
 • Skatinti Vaikų dienos centro  ir valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant veiksmingų pagalbos priemonių sistemą, siekiant šeimos gerovės.
 • Suteikti pagalbą vaikams ruošiant pamokas.
 • Išmokyti dirbti su kompiuteriu.
 • Skatinti vaikų saviraišką, ugdyti meninius gabumus.
 • Gerinti policijos pareigūnų įvaizdį jaunimo tarpe.
 • Formuoti neigiamą požiūrį į žalingus įpročius ir smurtą,
 • Skiepyti ir ugdyti teisingas vertybines nuostatas.

Vaikų dienos centrai_001

MOPT KAUNO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Maltos ordino pagalbos tarnyba Kauno mieste Vaikų dienos centrą remia nuo 1995 metų. Naujai suremontuotose patalpose centras pradėjo veiklą 2012 metais spalio 1 dieną.

Dienos centrui patalpas suteikė Kauno miesto savivaldybė. Centre dirbama su socialinės rizikos šeimomis, bei jų vaikais. Dienos centrą lanko 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais nuolatos dirba dvi socialinės pedagogės.

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 13 val. iki 17 val. Nuo 13 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val. – vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie ruošia pamokas, pietauja, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia rankdarbių, dailės, žaidimų, būreliai. Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu.

Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, medikais ir t.t. Planuojama įrengti kompiuterinio raštingumo klasę, dramos ir keramikos būrelius.

Kauno Vaikų dienos centras 1

Vaikų tėveliams teikiamos individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos, dirbamas socialinis darbas su visa vaiko aplinka.

Vaikų tėveliai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Dienos centro veikloje aktyviai dalyvauja savanoriai, kurie padeda vaikams ruošti pamokas bei organizuoja jų laisvalaikį: drauge su vaikais žaidžia, piešia, organizuoja viktorinas ir praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

Vaikų dienos centras Kaune gauna LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos finansavimą.

MARIJAMPOLĖS SOCIALINIS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Marijampolės MOPT Vaikų dienos centras buvo įkurtas 2005 metais Marijampolės MOPT būstinėje. Centras dirba  5 dienas savaitėje, 4 -turias valandas per dieną. Centrą nuolat lanko 20 vaikų. Centras dirba pagal parengtą ugdymo programą „Kurkime  vaikams gražesnį rytojų.” Programą  įgyvendina projekto  vadovas, socialinis pedagogas, vyr. specialistas ugdymui, buhalterė. Taip pat savanoriai – psichologas, sesuo vienuolė ir Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studentai.

Marijampolės MOPT Socialiniame Vaikų dienos centre teikiama kvalifikuota pagalba vaikams ir šeimoms, paruošta jų ugdymui tinkama socialinė aplinka. Stengiamasi, kad centro  patalpos  būtų jaukios, vaikams ugdomas tvarkingumas, grožio supratimas. Kvalifikuoti centro specialistai teikia pagalbą socialinės rizikos šeimų tėvams ir vaikams.  Ypač daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškos ugdymui.

Vaikų dienos centrai

Dirbama šiomis kryptimis:

 • Su šeima – pasitelkiant psichologus, socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus.
 • Su vaikais-  skatinant juos fiziškai, socialiai tobulėti, kurti, tobulinti savo asmenybę.

Vaikų dienos centras Marijampolėje gauna LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos finansavimą.

TAURAGĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

2016 metų balandžio pradžioje savo veiklą pradėjo Tauragės maltiečių vaikų dienos centras, jį šiuo metu lanko 15 vaikų. Centras įsikūręs Aerodromo g. 6, netradiciškai įrengtoje patalpoje, kurią maltiečiams išnuomoja Tauragės ,,Aušros“ pagrindinė mokykla. Taip pat ugdytiniai ugdomi ir įvairios paskirties viešosiose erdvėse.

Tauragės VDC (DM)2

Pasak Tauragės maltiečių grupės vadovės Linos Oželytės, Tauragės rajonas vienas iš depresinių Lietuvos rajonų. Anksčiau turėjęs išvystytą pramonę,jis  šiandien tuo pasigirti negali. Daug žmonių, netekę darbo, emigruoja. Dalis vaikų paliekami senelių globoje. Pasienio zonai priklausančio rajono statusas taip pat daro neigiamą įtaką (kontrabanda, nelegali veikla ir visos kitos iš to išplaukiančios neigiamos pasekmės).

2015 m. gruodžio mėnesį Tauragės rajone registruota 215 socialinės rizikos šeimų, jose auga 392 vaikai. Socialinės rizikos šeimų skaičius palaipsniui mažėja, tačiau problema išlieka aktuali.

Tauragės VDC (DM)1

Vaikai iš tokių šeimų ar iš šeimų, kurios patiria nepriteklių dažnai neturi galimybės būti ugdomi neformaliojo ugdymo įstaigose, trūksta dėmesio jų socialinių įgūdžių formavimui. Rajone daugėja vaikų, kurie sunkiai socializuojasi arba turi elgesio problemų (hiperaktyvūs), nepriklausomai nuo to, kokioje šeimoje jie auga. Dažniausiai reikalinga kompleksinė pagalba ir vaikui, ir jo šeimai. Tauragės maltiečių įsteigtas VDC yra skirtas visų šių grupių vaikams ir jų tėvams.

ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Vaikų dienos centras įkurtas 2004 metais birželio 6 dieną. Dienos centrui patalpas suteikė Šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros parapija. Centre dirbama su socialinės rizikos šeimomis, bei jų vaikais.  2006 m dienos centrą lankė 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais nuolatos dirbo socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja. 2007 m. dienos centrą lankė 23 vaikai, 2008- 2009 m. dienos centrą lankė 25, nuo 2010 m. dienos centrą lanko 30- 33 vaikai.

Maltiečių vaikų dienos centrai (2)

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Nuo 12 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val.– vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie pietauja, ruošia pamokas, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia: kompiuterinio raštingumo, fizinio lavinimo, rankdarbių, dailės, keramikos, dramos bei dainavimo būreliai. Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, politikais, medikais ir t.t.

Dienos centrą lankančių vaikų tėvai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Keletą kartų per savaitę ateina savanoriai, kurie padeda ruošti pamokas, drauge su vaikais žaidžia, piešia, praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

Šiuo metu Šiaulių Vaikų dienos centras ieško pradinių klasių mokytojo. Darbo pobūdis: Pagalba ruošiant namų darbus su įvairaus amžiaus vaikais, neformalus vaikų ugdymas po pamokų, renginių ir užimtumo organizavimas vaikų dienos centre (meninė, kūrybinė, sportinė ir kt. veikla). Daugiau informacijosparaiska-i-laisva-darbo-vieta-katedros-parapijos-vaiku-dienos-centre

MOPT VAIKŲ DIENOS CENTRŲ  KONTAKTAI:

Vilnius: Lijana Kazakevičiūtė, tel. 8 5  249-8604,el.paštas: lijana.kazakeviciute@gmail.com.

Kaunas: Rūta Lukianskytė, tel. 8 682 12622, el.paštas: rutalu@gmail.com,

Marijampolė: Marija Miliauskienė, tel. 8 682 20605, el. paštas: mmm@marinet.lt,

Tauragė: Renata Oželienė, tel. 860646872, el. paštas r.ozeliene@gmail.com

Šiauliai: Vilma Kaušienė, tel. 8 616 73318,  el.paštas: vilma.kausiene@gmail.com,