Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centrus maltiečiai Lietuvoje pradėjo kurti 2004 metais. Šiandien jų turime 12. Juos lanko vaikai iš sunkumus (finansinius ir socialinius) patiriančių šeimų, turintys mokymosi, pritapimo mokykloje, elgesio sunkumų, augantys nepilnoje šeimoje, išgyvenantys krizinį laikotarpį (pvz., tėvų skyrybas). Dažniausiai apie tokius vaikus sužinome iš seniūnijų, socialinių skyrių darbuotojų, policijos nepilnamečių inspektorių, parapijų žmonių.

Į vaikų dienos centrus vaikai ateina po pamokų mokykloje. Čia jie nemokamai maitinami, ugdomi jų socialiniai, bendravimo, asmens higienos įgūdžiai, supažindinami su bendražmogiškomis, krikščioniškomis vertybėmis.

Socialiniai pedagogai konsultuoja ir padeda ne tik vaikams, bet ir visai jų šeimai. Teikiame socialinę pagalbą – aprūpiname drabužiais ir maistu.

Vaikų dienos centrai_Vilnius (2)

Šiuo metu Maltos ordino pagalbos tarnybos Vaikų dienos centrai veikia Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose, N. Akmenėje, Kartenoje, Kriaunose, Viekšniuose, Užventyje, Kelmėje, Tauragėje, Telšiuose. Maltiečių vaikų dienos centrų veiklą iš dalies finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Prie maltiečių vaikų dienos centrų remonto, įrengimo ir atnaujinimo darbų svariai prisideda Regine Sixt paramos fondas „Drying Little Tears”, Lietuvoje atstovaujamas „SIXT Lietuva” įmonės „Transporter“ UAB.

Apie Regine Sixt paramos fondą „Drying Little Tears”: fondo veikla vykdoma daugiau kaip 15 metų. Vienas pagrindinių fondo tikslų yra gerinti vaikų gyvenamąsias sąlygas. Fondo veikla pagrįsta Jungtinių Tautų Vaikų teisių konvencija. Veikla apima keturias programas, skirtas sveikatos priežiūrai, slaugai, švietimui ir skubiai pagalbai. Daugiau informacijos http://www.drying-little-tears.com/.

 

VILNIAUS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Vilniuje maltiečių vaikų dienos centras įkurtas 2005 m., nuolat jį lanko apie 15 vaikų, kurių amžius 7– 14 m. vaikų. Centras įsikūręs pačioje miesto širdyje Gedimino pr. 56B. Tai atskiras namas, toliau nuo gatvės, vidiniame kieme. Čia ramu, daug žalumos. Vaikų dienos centrui skirtas pirmas aukštas (118,03 kv.m. ploto). Patalpas sudaro užsiėmimų kambarys, žaidimų kambarys, virtuvėlė, tualetai.

Vaikų dienos centrai_005

Vilniaus vaikų dienos centras dirba darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. Vaikai čia susirenka po pamokų. Centre įrengtos patalpos vaikų laisvalaikiui praleisti, sudarytos sąlygos ruošti pamokas, meniniams gabumams vystyti. Vaikai turi kompiuterį, įvairių stalo ir lauko žaidimų. Yra virtuvėlė su buitine įranga, kurioje vaikai kartu su darbuotojais kasdien gaminasi pietus. Centras turi savo transporto priemonę. Su vaikais dirba dvi specialistės, o joms padeda būrelis savanorių.

Vilniuje Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis buvo atnaujinti centro baldai, įranga, pakeisti langai.

Varying very at mention day. You when, canada pharmacy sarasota fl bottles, ugly many. I spearmint
Centro darbo kryptys:
  • Darbe su vaikais atlikti žalingų įpročių, smurto, savižudybių prevenciją.
  • Suteikti vaikams iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą.
  • Skatinti Vaikų dienos centro  ir valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant veiksmingų pagalbos priemonių sistemą, siekiant šeimos gerovės.
  • Suteikti pagalbą vaikams ruošiant pamokas.
  • Išmokyti dirbti kompiuteriu.
  • Skatinti vaikų saviraišką, ugdyti meninius gabumus.
  • Gerinti policijos pareigūnų įvaizdį jaunimo tarpe.
  • Formuoti neigiamą požiūrį į žalingus įpročius ir smurtą.
  • Skiepyti ir ugdyti teisingas vertybines nuostatas.

Vaikų dienos centrai_001

KAUNO VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Į naujai suremontuotas patalpas centras įsikėlė ir pradėjo veiklą 2012 m. spalio 1 dieną. Dienos centrą lanko 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais  darbo dienomis nuo 13 val. iki 17 val. nuolatos dirba dvi socialinės pedagogės. Nuo 13 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val. – vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie ruošia pamokas, pietauja, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia rankdarbių, dailės, žaidimų, būreliai. Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu.

Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, medikais ir kt. Vaikų tėveliams čia teikiamos individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos, dirbamas socialinis darbas su visa vaiko aplinka.

Kauno Vaikų dienos centras 1

Dienos centro veikloje aktyviai dalyvauja savanoriai, kurie padeda vaikams ruošti pamokas bei organizuoja jų laisvalaikį: drauge su vaikais žaidžia, piešia, veda viktorinas ir užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

Vaikų dienos centras Kaune gauna LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą.

Naujų patalpų remonto darbai atlikti Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis – sudėtos naujos grindys, pakeista elektros įranga, šildymo sistema, santechnikos įrenginiai, įstatytos naujos durys ir įrengta signalizacija.

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Marijampolėje dienos centras įkurtas 2005 m., jis dirba  5 dienas per savaitę, 4 valandas per dieną.  Centras veikia pagal ugdymo programą „Kurkime  vaikams gražesnį rytojų” , jį nuolat lanko 30 vaikų, programą įgyvendina projekto  vadovas, socialinis pedagogas, vyr. specialistas ugdymui, prisideda ir  savanoriai – psichologas, sesuo vienuolė ir Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studentai.

Centre  ypač daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškos ugdymui. Dirbama šiomis kryptimis: su šeima, pasitelkus psichologus, socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus; su vaikais, skatinant juos fiziškai, socialiai tobulėti, kurti, tobulinti savo asmenybę.

Vaikų dienos centrai

Marijampolės vaikų dienos centre su Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” pagalba buvo įrengta virtuvė, nupirktas kompiuteris su spausdintuvu, buitinė technika, nauji baldai.

TAURAGĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

2016 m. balandžio pradžioje savo veiklą pradėjo Tauragės maltiečių vaikų dienos centras, jį šiuo metu lanko 15 vaikų. Centras įsikūręs netradiciškai įrengtoje patalpoje, kurią maltiečiams nuomoja Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla.

Tauragės VDC (DM)2

Pasak Tauragės maltiečių grupės vadovės Linos Oželytės, Tauragės rajonas vienas iš depresinių Lietuvos rajonų. Anksčiau turėjęs išvystytą pramonę, jis  šiandien tuo pasigirti negali. Daug žmonių, netekę darbo, emigruoja, dalis vaikų paliekami senelių globoje. Pasienio zonai priklausančio rajono statusas taip pat daro neigiamą įtaką (kontrabanda, nelegali veikla ir visos kitos iš to išplaukiančios neigiamos pasekmės). Tad statistika liūdna: 2015 m. gruodžio mėnesį Tauragės rajone registruota 215 socialinės rizikos šeimų, jose auga 392 vaikai.

Tauragės VDC (DM)1

Vaikai iš tokių šeimų ar iš šeimų, patiriančių nepriteklių, dažnai neturi galimybės būti ugdomi neformaliojo ugdymo įstaigose, trūksta dėmesio jų socialinių įgūdžių formavimui. Rajone daugėja vaikų, kurie sunkiai socializuojasi arba turi elgesio problemų (hiperaktyvūs). Tokiais atvejais dažniausiai reikalinga kompleksinė pagalba ir vaikui, ir jo šeimai. Tauragės maltiečių įsteigtas VDC yra skirtas visų šių grupių vaikams ir jų tėvams.

ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Vaikų dienos centras įkurtas 2004 m. birželio 6 d., jam patalpas suteikė Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapija. Čia dirbama su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais – šiuo metu jį lanko 30–33 vaikai. Su jais nuolatos dirbo socialinė pedagogė ir socialinė darbuotoja, keletą kartų per savaitę ateina savanoriai, kurie padeda ruošti pamokas ir drauge su vaikais žaidžia.

Maltiečių vaikų dienos centrai (2)

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Nuo 12 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val.– vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie pietauja, ruošia pamokas, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia kompiuterinio raštingumo, fizinio lavinimo, rankdarbių, dailės, keramikos, dramos bei dainavimo būreliai, organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, politikais, medikais ir kt. Dienos centrą lankančių vaikų tėvai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Šiaulių vaikų dienos centre Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis buvo atnaujintos patalpos, sutaisyti baldai, nupirkta įrangos.

VIEKŠNIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Mažeikių rajone, Viekšniuose, Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, maltietiškas vaikų dienos centras veiklą pradėjo 2015 m. Centre lankosi 40 įvairaus amžiaus vaikų iš Viekšnių bei aplinkinių kaimų. Vieni, prižiūrimi kvalifikuotų specialistų – mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų, čia praleidžia visą dieną, kol iš darbų grįžta tėvai. Kiti laukia į kaimus vežančių autobusų, o treti čia ateina dėl to, kad namie neturi saugios, ramios aplinkos.
Centre vaikai gauna pavalgyti, su jais dirba įvairių sričių profesionalai, noriai savanoriauja mamos ir pedagogai.

vieksniai-2

Viekšnių gimnazijoje nėra prailgintos dienos grupės, o būreliai ilgai netrunka. Taigi dirbančių tėvų vaikai po pamokų namuose būna vieni. O vaikų dienos centre pasilikę jie čia ir pamokas paruošia, ir pavalgo, ir naujų draugų susiranda.

Centro remonto darbai buvo vykdomi Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis.

                                                                         TELŠIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

2017 m. birželio 2 d. oficialiai atidarytas vaikų dienos centras Žemaitijos sostinėje, adresu Gedimino g. 17. Jį lanko 18 ugdytinių, bet planuojama priimti apie 30. Šis centras ypatingas – čia laukiami ir ikimokyklinio amžiaus mažieji nuo 3 iki 7 m. Jie centre būna nuo 8 val. ryto iki pietų – 13 val. Mokiniai (8–14 m.) į centrą ateina nuo 12 val. Visi centro lankytojai gauna nemokamą maitinimą, čia jie gali dalyvauti individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose, gauti pagalbą ruošdami namų darbus, piešti, lipdyti iš molio, karpyti karpinius, daryti dekoracijas, kurti, vaidinti lėlių teatre ir kt.

Maltieciu vaiku dienos centras Telsiuose_4

Centras veikia ir vasaros metu. Per atostogas vaikams organizuojamos ekskursijos, lauko žaidimai, jie dalyvauja miesto šventėse ir renginiuose. O kadangi vasarą pamokų ruoša atpuola, vyresnieji gali ugdyti kitus savo gebėjimus – kulinarinius, bendravimo, aplinkos tvarkymo – ir įtraukti į veiklą mažuosius. Juk centre – kaip šeimoje, čia visi dalyvauja, kad būtų jauku, kvepėtų gardumynais, kad norėtųsi kasdien sugrįžti.

 

MOPT VAIKŲ DIENOS CENTRŲ KONTAKTAI:

Vilnius – Lijana Kazakevičiūtė, tel. 8 5  249-8604, el.paštas: lijana.kazakeviciute@gmail.com.

Kaunas – Rūta Lukianskytė, tel. 8 682 12622, el.paštas: rutalu@gmail.com,

Marijampolė – Marija Miliauskienė, tel. 8 682 20605, el. paštas: mmm@marinet.lt,

Tauragė – Renata Oželienė, tel. 860646872, el. paštas r.ozeliene@gmail.com

Šiauliai – Vilma Kaušienė, tel. 8 616 73318,  el.paštas: vilma.kausiene@gmail.com,

Viekšniai – Emilija Plastinina, tel. 8 687 36269, el. paštas: emilija.plastinina@gmail.com