Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centrus maltiečiai Lietuvoje pradėjo kurti 2004 metais. Juos lanko vaikai iš vargingai gyvenančių šeimų. Dažniausiai apie juos sužinome iš seniūnijų, socialinių skyrių darbuotojų, policijos nepilnamečių inspektorių, parapijų žmonių.

Šių šeimų gyvenimo sąlygos labai sunkios. Tėvai yra netekę darbo arba gaunantys labai mažas pajamas. Yra ir tokių, kurie savo vaikams negali  skirti laiko, nes dirba menkai apmokamus darbus nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Dalis vaikų yra iš nedarnių šeimų. Į Vaikų dienos centrus vaikai ateina po pamokų mokykloje.

Vaikų dienos centrai_Vilnius

Čia jie nemokamai maitinami, mokomi paprastų ir labai reikalingų dalykų gyvenime: bendravimo, pamatinių bendražmogiškų, krikščioniškų vertybių, susipažįsta su kultūra – teatrais, muziejais.

Rūpinamės globotinių sveikata, kai reikia padedame surasti gydytoją, vaistų. Mūsų partneriai – nepilnamečių reikalų inspekcijos, todėl galime padėti, kai iškyla teisiniai klausimai. Prižiūrime, kad nebūtų pažeidžiamos vaikų teisės.

Kiekvieną vasarą rengiame stovyklas Lietuvoje ir užsienyje.

Socialiniai pedagogai konsultuoja ir padeda ne tik vaikams, bet ir visai jų šeimai. Teikiame socialinę pagalbą – aprūpiname drabužiais ir maistu.

Vaikų dienos centrai_Vilnius (2)

Šiuo metu Maltos ordino pagalbos tarnybos Vaikų dienos centrai veikia (Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose, Žasliuose, N. Akmenėje, Kartenoje bei Kriaunose)

Maltietiški Vaikų dienos centrai veikia bendradarbiaujant su vietos parapijomis, mokyklomis. Iš viso prižiūrime ir globojame 200 vaikų.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS VILNIUJE

2005 metais maltiečiai Vilniuje įkūrė socialinį Vaikų dienos centrą, kurį nuolat lanko keliolika vaikų nuo 7 iki 14 m.  iš Vilniaus miesto įvairių seniūnijų sunkumus patiriančių šeimų. Tai gausių šeimų arba vienišų mamų vaikai. Tokios šeimos paprastai turi nepakankamas pajamas, iš kurių sudėtinga išsiversti. Vaikai savo namuose kartais neturi tinkamų sąlygų ruošti namų darbus, ne visuomet yra ką pavalgyti. Taip atsiranda rizika, kad pagrindinė laisvalaikio leidimo vieta vaikui gali tapti gatvė.

Vaikų dienos centrai_005

Vaikų dienos centras “Augam su maltiečiais” yra įsikūręs Vilniuje, Gedimino pr. 56B. Tai atskiras namas  miesto centre, toliau nuo gatvės vidiniame kieme. Čia ramu, daug žalumos. Vaikų dienos centrui skirtas pirmas aukštas (118,03 kv.m. ploto). Patalpas sudaro užsiėmimų kambarys, žaidimų kambarys, virtuvėlė, tualetai. Centro veiklai buvo gauti visi reikalingi leidimai. Vaikų dienos centro Vilniuje darbą iš dalies finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Vaikų dienos centras dirba darbo dienomis nuo 14.00 val. iki 18.00 val. Vaikai čia susirenka po pamokų. Centre įrengtos patalpos vaikų laisvalaikiui praleisti, sudarytos sąlygos ruošti pamokas, meniniams gabumams vystyti. Vaikai turi kompiuterį, įvairių stalo ir lauko žaidimų. Yra virtuvėlė su buitine įranga, kurioje vaikai kartu su darbuotojais kasdien gaminasi pietus. Centras turi savo transporto priemonę. Su vaikais dirba dvi specialistės, o joms padeda būrelis savanorių.

Maltiečių Vaikų dienos centre siekama spręsti mokyklinio amžiaus vaikų, augančių nedarniose ir sunkiai gyvenančiose šeimose, socialines problemas, organizuoti jų ugdymą, popamokinį užimtumą, padėti tėvams kurti geresnę šeimos aplinką. Taip pat siekama skatinti vaikus gyventi socialiai aktyvų gyvenimą, lavinti ir ugdyti protinius bei fizinius gebėjimus.

Varying very at mention day. You when, canada pharmacy sarasota fl bottles, ugly many. I spearmint

CENTRO DARBO KRYPTYS:

 • Darbe su vaikais atlikti žalingų įpročių, smurto, savižudybių prevenciją.
 • Suteikti vaikams iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą.
 • Skatinti Vaikų dienos centro  ir valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant veiksmingų pagalbos priemonių sistemą, siekiant šeimos gerovės.
 • Suteikti pagalbą vaikams ruošiant pamokas.
 • Išmokyti dirbti su kompiuteriu.
 • Skatinti vaikų saviraišką, ugdyti meninius gabumus.
 • Gerinti policijos pareigūnų įvaizdį jaunimo tarpe.
 • Formuoti neigiamą požiūrį į žalingus įpročius ir smurtą,
 • Skiepyti ir ugdyti teisingas vertybines nuostatas.

Vaikų dienos centrai_001

MOPT KAUNO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Maltos ordino pagalbos tarnyba Kauno mieste Vaikų dienos centrą remia nuo 1995 metų. Naujai suremontuotose patalpose centras pradėjo veiklą 2012 metais spalio 1 dieną.

Dienos centrui patalpas suteikė Kauno miesto savivaldybė. Centre dirbama su socialinės rizikos šeimomis, bei jų vaikais. Dienos centrą lanko 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais nuolatos dirba dvi socialinės pedagogės.

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 13 val. iki 17 val. Nuo 13 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val. – vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie ruošia pamokas, pietauja, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia rankdarbių, dailės, žaidimų, būreliai. Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu.

Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, medikais ir t.t. Planuojama įrengti kompiuterinio raštingumo klasę, dramos ir keramikos būrelius.

Kauno Vaikų dienos centras 1

Vaikų tėveliams teikiamos individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos, dirbamas socialinis darbas su visa vaiko aplinka.

Vaikų tėveliai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Dienos centro veikloje aktyviai dalyvauja savanoriai, kurie padeda vaikams ruošti pamokas bei organizuoja jų laisvalaikį: drauge su vaikais žaidžia, piešia, organizuoja viktorinas ir praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

Vaikų dienos centras Kaune gauna LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos finansavimą.

MARIJAMPOLĖS SOCIALINIS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Marijampolės MOPT Vaikų dienos centras buvo įkurtas 2005 metais Marijampolės MOPT būstinėje. Centras dirba  5 dienas savaitėje, 4 -turias valandas per dieną. Centrą nuolat lanko 20 vaikų. Centras dirba pagal parengtą ugdymo programą „Kurkime  vaikams gražesnį rytojų.” Programą  įgyvendina projekto  vadovas, socialinis pedagogas, vyr. specialistas ugdymui, buhalterė. Taip pat savanoriai – psichologas, sesuo vienuolė ir Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studentai.

Marijampolės MOPT Socialiniame Vaikų dienos centre teikiama kvalifikuota pagalba vaikams ir šeimoms, paruošta jų ugdymui tinkama socialinė aplinka. Stengiamasi, kad centro  patalpos  būtų jaukios, vaikams ugdomas tvarkingumas, grožio supratimas. Kvalifikuoti centro specialistai teikia pagalbą socialinės rizikos šeimų tėvams ir vaikams.  Ypač daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškos ugdymui.

Vaikų dienos centrai

Dirbama šiomis kryptimis:

 • Su šeima – pasitelkiant psichologus, socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus.
 • Su vaikais-  skatinant juos fiziškai, socialiai tobulėti, kurti, tobulinti savo asmenybę.

Vaikų dienos centras Marijampolėje gauna LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos finansavimą.

TAURAGĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

2016 metų balandžio pradžioje savo veiklą pradėjo Tauragės maltiečių vaikų dienos centras, jį šiuo metu lanko 15 vaikų. Centras įsikūręs Aerodromo g. 6, netradiciškai įrengtoje patalpoje, kurią maltiečiams išnuomoja Tauragės ,,Aušros“ pagrindinė mokykla. Taip pat ugdytiniai ugdomi ir įvairios paskirties viešosiose erdvėse.

Tauragės VDC (DM)2

Pasak Tauragės maltiečių grupės vadovės Linos Oželytės, Tauragės rajonas vienas iš depresinių Lietuvos rajonų. Anksčiau turėjęs išvystytą pramonę,jis  šiandien tuo pasigirti negali. Daug žmonių, netekę darbo, emigruoja. Dalis vaikų paliekami senelių globoje. Pasienio zonai priklausančio rajono statusas taip pat daro neigiamą įtaką (kontrabanda, nelegali veikla ir visos kitos iš to išplaukiančios neigiamos pasekmės).

2015 m. gruodžio mėnesį Tauragės rajone registruota 215 socialinės rizikos šeimų, jose auga 392 vaikai. Socialinės rizikos šeimų skaičius palaipsniui mažėja, tačiau problema išlieka aktuali.

Tauragės VDC (DM)1

Vaikai iš tokių šeimų ar iš šeimų, kurios patiria nepriteklių dažnai neturi galimybės būti ugdomi neformaliojo ugdymo įstaigose, trūksta dėmesio jų socialinių įgūdžių formavimui. Rajone daugėja vaikų, kurie sunkiai socializuojasi arba turi elgesio problemų (hiperaktyvūs), nepriklausomai nuo to, kokioje šeimoje jie auga. Dažniausiai reikalinga kompleksinė pagalba ir vaikui, ir jo šeimai. Tauragės maltiečių įsteigtas VDC yra skirtas visų šių grupių vaikams ir jų tėvams.

ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Vaikų dienos centras įkurtas 2004 metais birželio 6 dieną. Dienos centrui patalpas suteikė Šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros parapija. Centre dirbama su socialinės rizikos šeimomis, bei jų vaikais.  2006 m dienos centrą lankė 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais nuolatos dirbo socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja. 2007 m. dienos centrą lankė 23 vaikai, 2008- 2009 m. dienos centrą lankė 25, nuo 2010 m. dienos centrą lanko 30- 33 vaikai.

Maltiečių vaikų dienos centrai (2)

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Nuo 12 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val.– vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie pietauja, ruošia pamokas, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia: kompiuterinio raštingumo, fizinio lavinimo, rankdarbių, dailės, keramikos, dramos bei dainavimo būreliai. Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, politikais, medikais ir t.t.

Dienos centrą lankančių vaikų tėvai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Keletą kartų per savaitę ateina savanoriai, kurie padeda ruošti pamokas, drauge su vaikais žaidžia, piešia, praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

VIEKŠNIŲ MALTIEČIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Vasarį bus dveji metai, kai Mažeikių rajone, Viekšniuose, Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, veikia maltietiškas vaikų dienos centras. Apie centre dirbančių pedagogų ir jį lankančių vaikų kasdienę veiklą, iššūkius bei atradimus kalbėjomės su šio centro projektų vadove Emilija Plastinina.

Priešistorė – prieš penkerius metus

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras buvusios Mažeikių politechnikos mokyklos valgyklos patalpose atidarytas prieš penkerius metus.
Maltiečiai ir jų vadovė E. Plastinina nuo pat centro įkūrimo aktyviai dalyvavo jo veikloje ir prisidėjo kuo galėdami. Pedagogė dešimties jaunųjų maltiečių grupę subūrė dar 2010-aisiais.

„Aplink mačiau daug įvairaus amžiaus vaikų, norinčių daryti gera, būti savanoriais. Be to, mačiau ir daug visuomenės žaizdų, kurias reikia gydyti jauno žmogaus veiklumu, nuoširdumu, atjautimu bei pagalba“, – prisiminė pašnekovė.

vieksniai-1

Pagelbėjo maltiečiai

Laikui bėgant, jaunieji savanoriai bei jų vadovė kūrė ir įgyvendino savo sumanymus, dalyvavo tokiose socialinėse iniciatyvose bei akcijose kaip „Maisto bankas“, „Maltiečių sriuba“. Ir glaudėsi skurdžiose parapijos Vaikų dienos centro patalpose.

Kartą Viekšniuose apsilankė Maltos ordino pagalbos tarnybos centrinio biuro darbuotojai. Pamatę Vaikų dienos centro būklę, jie ėmė ieškoti galimybių, kaip padėti šiam centrui. Ilgainiui dalis buvusių mokyklos valgyklos patalpų buvo suremontuotos, pritaikytos lankytojams.

Taip Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras tapo maltietišku vaikų dienos centru.

„Turime sporto salę, kurioje vaikai mėgsta sportuoti. Tiesa, norėtume ją iškloti medinėmis grindimis. O čia yra pagrindinė erdvė, kurioje bendraujame, kurioje vaikiai ruošia namų darbus. Čia yra patalpa, kurioje svajojame kada nors įrengti valgyklą. Jau turime iš Vokietijos parsivežę virtuvės įrangą. Reikėtų kosmetinio remonto“, – rodydama patalpas pasakojo E. Plastinina.

Savanoriauja ir mamos, ir pedagogai

Vos įžengus pro šio centro duris, lankytojus pasitinka šurmulys ir vaikų balsai. Su atvykusiais svečiais pasisveikina, o nuolat čia besilankančius vaikus užregistruoja budinčiosios – savanoriaujančios vaikų mamos.

Centre lankosi 40 įvairaus amžiaus vaikų iš Viekšnių bei aplinkinių kaimų. Vieni, prižiūrimi kvalifikuotų specialistų – mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų – čia praleidžia visą dieną, kol iš darbų grįžta tėvai. Kiti laukia į kaimus vežančių autobusų, o treti čia ateina dėl to, kad namie neturi saugios, ramios aplinkos.
Centre vaikai gauna pavalgyti, su jais dirba įvairių sričių profesionalai.

vieksniai-2

Randa prieglobstį bent pusei dienos

Kalbėdama apie centre dirbančius mokytojus savanorius, E. Plastinina akcentavo, kad socialinių paslaugų teikti jie nėra kompetentingi, tačiau organizuoti vaikų užimtumą nori ir gali. Juolab kad vaikų užimtumo problema miestelyje yra aktuali ir dėl to, kad dirbantiems tėvams mokyklinio amžiaus vaikų po pamokų nėra kur palikti.

Gimnazijoje nėra prailgintos dienos grupės, o būreliai ilgai netrunka. Taigi, dirbančių tėvų vaikai po pamokų lieka namuose vieni.
Buvusi ilgametė Viekšnių gimnazijos socialinė pedagogė, karjeros mokytoja, direktoriaus pavaduotoja E. Plastinina sako, jog labai daug kalbama apie tai, kad vaikus iš globos namų reikėtų atiduoti į šeimas. Tačiau beveik neskiriama dėmesio prevencijai, kad vaikai iš šeimų nepatektų į valdiškas priežiūros institucijas.

„Labai gerai žinau tas didžiausias šiandieninės visuomenės socialines problemas – alkoholizmą, nedarbą ir viso to pasekmes. Buvo poreikis kažką daryti ir nelaukti pagalbos, tad sukūrėme šį centrą. Jis vaikams bent pusę dienos tampa užuovėja ir prieglobsčiu“, – apibendrino pašnekovė.

MOPT VAIKŲ DIENOS CENTRŲ  KONTAKTAI:

Vilnius: Lijana Kazakevičiūtė, tel. 8 5  249-8604,el.paštas: lijana.kazakeviciute@gmail.com.

Kaunas: Rūta Lukianskytė, tel. 8 682 12622, el.paštas: rutalu@gmail.com,

Marijampolė: Marija Miliauskienė, tel. 8 682 20605, el. paštas: mmm@marinet.lt,

Tauragė: Renata Oželienė, tel. 860646872, el. paštas r.ozeliene@gmail.com

Šiauliai: Vilma Kaušienė, tel. 8 616 73318,  el.paštas: vilma.kausiene@gmail.com,

Viekšniai: Emilija Plastinina, tel. 8 687 36269, el. paštas: emilija.plastinina@gmail.com