Tai Dramatiška Istorija

Kodėl Mums
Jūsų Reikia?

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centrus maltiečiai Lietuvoje pradėjo kurti 2004 metais. Šiandien jų turime 12. Juos lanko vaikai iš sunkumus (finansinius ir socialinius) patiriančių šeimų, turintys mokymosi, pritapimo mokykloje, elgesio sunkumų, augantys nepilnoje šeimoje, išgyvenantys krizinį laikotarpį (pvz., tėvų skyrybas). Dažniausiai apie tokius vaikus sužinome iš seniūnijų, socialinių skyrių darbuotojų, policijos nepilnamečių inspektorių, parapijų žmonių.

Į vaikų dienos centrus vaikai ateina po pamokų mokykloje. Čia jie nemokamai maitinami, ugdomi jų socialiniai, bendravimo, asmens higienos įgūdžiai, supažindinami su bendražmogiškomis, krikščioniškomis vertybėmis.

Socialiniai pedagogai konsultuoja ir padeda ne tik vaikams, bet ir visai jų šeimai. Teikiame socialinę pagalbą – aprūpiname drabužiais ir maistu.

Vaikų dienos centrai_Vilnius (2)

Šiuo metu Maltos ordino pagalbos tarnybos Vaikų dienos centrai veikia Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose, N. Akmenėje, Kartenoje, Kriaunose, Viekšniuose, Užventyje, Kelmėje, Tauragėje, Telšiuose. Maltiečių vaikų dienos centrų veiklą iš dalies finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Prie maltiečių vaikų dienos centrų remonto, įrengimo ir atnaujinimo darbų svariai prisideda Regine Sixt paramos fondas „Drying Little Tears”, Lietuvoje atstovaujamas „SIXT Lietuva” įmonės „Transporter“ UAB.

Apie Regine Sixt paramos fondą „Drying Little Tears”: fondo veikla vykdoma daugiau kaip 15 metų. Vienas pagrindinių fondo tikslų yra gerinti vaikų gyvenamąsias sąlygas. Fondo veikla pagrįsta Jungtinių Tautų Vaikų teisių konvencija. Veikla apima keturias programas, skirtas sveikatos priežiūrai, slaugai, švietimui ir skubiai pagalbai. Daugiau informacijos http://www.drying-little-tears.com/.

VILNIAUS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Vilniuje maltiečių vaikų dienos centras įkurtas 2005 m., nuolat jį lanko apie 15 vaikų, kurių amžius 7– 14 m. vaikų. Centras įsikūręs pačioje miesto širdyje Gedimino pr. 56B. Tai atskiras namas, toliau nuo gatvės, vidiniame kieme. Čia ramu, daug žalumos. Vaikų dienos centrui skirtas pirmas aukštas (118,03 kv.m. ploto). Patalpas sudaro užsiėmimų kambarys, žaidimų kambarys, virtuvėlė, tualetai.

Vaikų dienos centrai_005

Vilniaus vaikų dienos centras dirba darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. Vaikai čia susirenka po pamokų. Centre įrengtos patalpos vaikų laisvalaikiui praleisti, sudarytos sąlygos ruošti pamokas, meniniams gabumams vystyti. Vaikai turi kompiuterį, įvairių stalo ir lauko žaidimų. Yra virtuvėlė su buitine įranga, kurioje vaikai kartu su darbuotojais kasdien gaminasi pietus. Centras turi savo transporto priemonę. Su vaikais dirba dvi specialistės, o joms padeda būrelis savanorių.

Vilniuje Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis buvo atnaujinti centro baldai, įranga, pakeisti langai.

Varying very at mention day. You when, canada pharmacy sarasota fl bottles, ugly many. I spearmint

Centro darbo kryptys:

  • Darbe su vaikais atlikti žalingų įpročių, smurto, savižudybių prevenciją.
  • Suteikti vaikams iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą.
  • Skatinti Vaikų dienos centro  ir valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant veiksmingų pagalbos priemonių sistemą, siekiant šeimos gerovės.
  • Suteikti pagalbą vaikams ruošiant pamokas.
  • Išmokyti dirbti kompiuteriu.
  • Skatinti vaikų saviraišką, ugdyti meninius gabumus.
  • Gerinti policijos pareigūnų įvaizdį jaunimo tarpe.
  • Formuoti neigiamą požiūrį į žalingus įpročius ir smurtą.
  • Skiepyti ir ugdyti teisingas vertybines nuostatas.

Vaikų dienos centrai_001

KAUNO VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Į naujai suremontuotas patalpas centras įsikėlė ir pradėjo veiklą 2012 m. spalio 1 dieną. Dienos centrą lanko 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Su jais  darbo dienomis nuo 13 val. iki 17 val. nuolatos dirba dvi socialinės pedagogės. Nuo 13 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val. – vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie ruošia pamokas, pietauja, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia rankdarbių, dailės, žaidimų, būreliai. Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu.

Dienos centre organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, medikais ir kt. Vaikų tėveliams čia teikiamos individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos, dirbamas socialinis darbas su visa vaiko aplinka.

Kauno Vaikų dienos centras 1

Dienos centro veikloje aktyviai dalyvauja savanoriai, kurie padeda vaikams ruošti pamokas bei organizuoja jų laisvalaikį: drauge su vaikais žaidžia, piešia, veda viktorinas ir užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

Vaikų dienos centras Kaune gauna LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą.

Naujų patalpų remonto darbai atlikti Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis – sudėtos naujos grindys, pakeista elektros įranga, šildymo sistema, santechnikos įrenginiai, įstatytos naujos durys ir įrengta signalizacija.

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Marijampolėje dienos centras įkurtas 2005 m., jis dirba  5 dienas per savaitę, 4 valandas per dieną.  Centras veikia pagal ugdymo programą „Kurkime  vaikams gražesnį rytojų” , jį nuolat lanko 30 vaikų, programą įgyvendina projekto  vadovas, socialinis pedagogas, vyr. specialistas ugdymui, prisideda ir  savanoriai – psichologas, sesuo vienuolė ir Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto studentai.

Centre  ypač daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškos ugdymui. Dirbama šiomis kryptimis: su šeima, pasitelkus psichologus, socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus; su vaikais, skatinant juos fiziškai, socialiai tobulėti, kurti, tobulinti savo asmenybę.

Vaikų dienos centrai

Marijampolės vaikų dienos centre su Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” pagalba buvo įrengta virtuvė, nupirktas kompiuteris su spausdintuvu, buitinė technika, nauji baldai.

TAURAGĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

2016 m. balandžio pradžioje savo veiklą pradėjo Tauragės maltiečių vaikų dienos centras, jį šiuo metu lanko 15 vaikų. Centras įsikūręs netradiciškai įrengtoje patalpoje, kurią maltiečiams nuomoja Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla.

Tauragės VDC (DM)2

Pasak Tauragės maltiečių grupės vadovės Linos Oželytės, Tauragės rajonas vienas iš depresinių Lietuvos rajonų. Anksčiau turėjęs išvystytą pramonę, jis  šiandien tuo pasigirti negali. Daug žmonių, netekę darbo, emigruoja, dalis vaikų paliekami senelių globoje. Pasienio zonai priklausančio rajono statusas taip pat daro neigiamą įtaką (kontrabanda, nelegali veikla ir visos kitos iš to išplaukiančios neigiamos pasekmės). Tad statistika liūdna: 2015 m. gruodžio mėnesį Tauragės rajone registruota 215 socialinės rizikos šeimų, jose auga 392 vaikai.

Tauragės VDC (DM)1

Vaikai iš tokių šeimų ar iš šeimų, patiriančių nepriteklių, dažnai neturi galimybės būti ugdomi neformaliojo ugdymo įstaigose, trūksta dėmesio jų socialinių įgūdžių formavimui. Rajone daugėja vaikų, kurie sunkiai socializuojasi arba turi elgesio problemų (hiperaktyvūs). Tokiais atvejais dažniausiai reikalinga kompleksinė pagalba ir vaikui, ir jo šeimai. Tauragės maltiečių įsteigtas VDC yra skirtas visų šių grupių vaikams ir jų tėvams.

ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Vaikų dienos centras įkurtas 2004 m. birželio 6 d., jam patalpas suteikė Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapija. Čia dirbama su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais – šiuo metu jį lanko 30–33 vaikai. Su jais nuolatos dirbo socialinė pedagogė ir socialinė darbuotoja, keletą kartų per savaitę ateina savanoriai, kurie padeda ruošti pamokas ir drauge su vaikais žaidžia.

Maltiečių vaikų dienos centrai (2)

Dienos centras dirba darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Nuo 12 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val.– vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Čia jie pietauja, ruošia pamokas, praleidžia dalį savo laisvalaikio. Dienos centre veikia kompiuterinio raštingumo, fizinio lavinimo, rankdarbių, dailės, keramikos, dramos bei dainavimo būreliai, organizuojami susitikimai su menininkais, dvasininkais, politikais, medikais ir kt. Dienos centrą lankančių vaikų tėvai padeda sutvarkyti aplinką, patalpas, dalyvauja išvykose, ekskursijose.

Šiaulių vaikų dienos centre Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis buvo atnaujintos patalpos, sutaisyti baldai, nupirkta įrangos.

VIEKŠNIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Mažeikių rajone, Viekšniuose, Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, maltietiškas vaikų dienos centras veiklą pradėjo 2015 m. Centre lankosi 40 įvairaus amžiaus vaikų iš Viekšnių bei aplinkinių kaimų. Vieni, prižiūrimi kvalifikuotų specialistų – mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų, čia praleidžia visą dieną, kol iš darbų grįžta tėvai. Kiti laukia į kaimus vežančių autobusų, o treti čia ateina dėl to, kad namie neturi saugios, ramios aplinkos.
Centre vaikai gauna pavalgyti, su jais dirba įvairių sričių profesionalai, noriai savanoriauja mamos ir pedagogai.

vieksniai-2

Viekšnių gimnazijoje nėra prailgintos dienos grupės, o būreliai ilgai netrunka. Taigi dirbančių tėvų vaikai po pamokų namuose būna vieni. O vaikų dienos centre pasilikę jie čia ir pamokas paruošia, ir pavalgo, ir naujų draugų susiranda.

Centro remonto darbai buvo vykdomi Regine Sixt paramos fondo „Drying Little Tears” lėšomis

                                                   TELŠIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

2017 m. birželio 2 d. oficialiai atidarytas vaikų dienos centras Žemaitijos sostinėje, adresu Gedimino g. 17. Jį lanko 18 ugdytinių, bet planuojama priimti apie 30. Šis centras ypatingas – čia laukiami ir ikimokyklinio amžiaus mažieji nuo 3 iki 7 m. Jie centre būna nuo 8 val. ryto iki pietų – 13 val. Mokiniai (8–14 m.) į centrą ateina nuo 12 val.

Visi centro lankytojai gauna nemokamą maitinimą, čia jie gali dalyvauti individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose, gauti pagalbą ruošdami namų darbus, piešti, lipdyti iš molio, karpyti karpinius, daryti dekoracijas, kurti, vaidinti lėlių teatre ir kt.

Maltieciu vaiku dienos centras Telsiuose_4

Centras veikia ir vasaros metu. Per atostogas vaikams organizuojamos ekskursijos, lauko žaidimai, jie dalyvauja miesto šventėse ir renginiuose. O kadangi vasarą pamokų ruoša atpuola, vyresnieji gali ugdyti kitus savo gebėjimus – kulinarinius, bendravimo, aplinkos tvarkymo – ir įtraukti į veiklą mažuosius. Juk centre – kaip šeimoje, čia visi dalyvauja, kad būtų jauku, kvepėtų gardumynais, kad norėtųsi kasdien sugrįžti.

UŽVENČIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

2016 spalio 12 d. Užvenčio Šatrijos Raganos gimazijoje maltiečiai atidarė jau 12-ąjį Vaikų dienos centrą.

„Užventyje centras įkurtas visų pirma todėl, kad miestelyje gausu socialiai remtinų šeimų, todėl mūsų pagalba čia yra tikrai reikalinga, – pasakoja MOPT VDC koordinatorius E. Regelskis. – Taip pat atsižvelgėme į Kelmės rajono savivaldybės prašymą, susiklosčiusį puikų bendradarbiavimą su šia savivaldybe sprendžiant kito, anksčiau Kelmėje įsikūrusio maltiečių Vaikų dienos centro reikalus.“

uzv9

Pasak Edvino Regelskio, Užvenčio Vaikų dienos centrą lanko 31 Šatrijos Raganos gimnazijos moksleivis, dirba 2 darbuotojos. Dauguma centrą lankančių vaikų yra iš socialiai remtinų šeimų, tačiau su jais centrą lanko ir vaikai iš šeimų, kuriose tėvai neturi socialinių problemų, tačiau tiesiog neturi galimybės  ir laiko pabūti su vaikais., nes dirba kituose miestuose. Socialiai remtinų vaikų integracija yra žymiai geresnė, kai jie nėra izoliuoti, tokią praktiką skatina ir LR Darbo ir Socialinės apsaugos ministerija. Galimybė po vienu stogu sutelkti įvairias bendruomenės veiklas yra geresnė ir vietos bendruomenei.

uzventis14

Pasak Edvino, maltiečių Užvenčio VDC rėmėjams – Didžiosios Britanijos maltiečiams – labai patiko idėja paremti mažame provincijos miestelyje įkurtą maltiečių Vaikų dienos centrą. Susipažinę su maltiečių projektais Lietuvoje, jie atkreipė dėmesį, kad provincijoje vaikams yra skurdus veiklų pasirinkimas ir galimybė tobulėti, todėl vaikų dienos centrai ten yra ypač reikalingi.  Už britų iniciatvvą paremti šį vaikų dienos centrą ypač reikia padėkoti jų atstovui grafui Nicolas Reuttner.

„Užvenčio seniūnijoje yra daugiausiai socialiai remtinų šeimų visame Kelmės rajone, todėl toks centras pas mus yra tikrai reikalingas, – kalbėjo Užvenčio VDC vadovė Vilma Baškienė. – Centras veiklą pradėjo dar rugpjūčio 15 dieną. Pas mus vaikai ruošia pamokas, žaidžia, sportuoja, ugdomi jų socialiniai įgūdžiai. Mūsų miestelio bendruomenė ir vaikų tėvai yra labai dėkingi maltiečiams.“

Centro atidarymo metu renginio vedėja J. Maziliauskienė trumpai supažindino su MOPT istorija, pristatė centro veiklą. Susirinkusius į atidarymo šventę sveikino Užvenčio kultūros centro mažosios šokėjos, muzikos skyriaus ansamblio dainininkės ir pradinių klasių mokiniai.

uzv1

Gimnazijos direktorė G. Pulkienė ir MOPT generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis perkirpo centro atidarymo juostelę, sveikinimo žodžius tarė Kelmės savivaldybės meras V. Andrulis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S. Jokubauskas, kiti garbingi svečiai.

KRIAUNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS  

Rokiškio rajono Kriaunų Vaikų dienos centras „Pas maltiečius“ dirba 5 dienas per savaitę nuo 13 iki 17 val. Dirba viena etatinė darbuotoja ir jos padėjėja iš viešųjų darbų programos. Šiuo metu vaikų užimtumo dienos centrą lanko 37 vaikai. Mokinių amžius įvairus – nuo mišrios ikimokyklinės (3 – 6m.) grupės iki 10 klasės.

Vaikų dienos centras Kriaunose

Vaikai priimami atsižvelgiant į vaikų tėvų sunkią materialinę padėtį. Kartą per savaitę vyksta prevenciniai užsiėmimai, technologijų užsiėmimai, lavinami kulinariniai sugebėjimai, dalyvaujama įvairiose akcijose.

Mokyklos sporto salėje vaikai sportuoja, žaidžia krepšinį, kvadratą, badmintoną. Dienos centro vaikai rengia kalendorines šventes ir jose dalyvauja.

Vaikų dienos centras Kriaunose 2

Diena centre prasideda pamokų ruoša, paskui valgoma, užsiimama įvairia veikla: sportiniais užsiėmimais, stalo žaidimais, rankdarbiais, būna prevencinė valandėlė, lavinamas kompiuterinis raštingumas, kulinariniai sugebėjimai. 5-10 metų vaikai dalyvauja prevencinėje programoje „Įveikime kartu“.

KARTENOS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

MOPT Vaikų dienos centras Kartenos vidurinėj mokykloje “Maltiečiai” dirba nuo 13 val. iki 17 val. Vaikai ruošia pamokas, valgo pietus, jiems organizuojama popamokinė veikla. 

Vaikų dienos centrai

Maltiečiai vadovauja šiems centre veikiantiems būreliams: šachmatų, šaškių, kompiuterių pasaulyje, sportinių žaidimų. Vaikams organizuojami darbinės veiklos užsiėmimai (aplinkos tvarkymas, dirbinių gaminimas), žygiai, išvykos, sporto varžybos, įvairūs renginiai – šventės, susitikimai, vakarai.

Centre taip pat yra speciali programa rizikos grupės vaikams. Joje daug įdomios popamokinės veiklos, o taip pat specialūs užsiėmimai: “Kaip nugalėti pyktį”, “Mokausi gyventi be žalingų įpročių”.

 Klaipėdos vaikų dienos centras

 Klaipėdoje oficialiai atidarytas pirmasis mieste dienos centras vaikams su specialiaisiais poreikiais.

Klaipėdos maltiečių iniciatyva Litorinos mokyklos patalpose įrengta vaikų dienos centro erdvė. Dienos centre leisti laiką galės 17 vaikų.

 ” Tai – jau tryliktasis Lietuvoje maltiečių rūpesčiu įsteigtas vaikų dienos centras, – sakė MOPT generalinė sekretorė Dalia Kedavičienė. – Linkiu, kad tas skaičius būtų laimingas. Džiaugiamės, kad Klaipėdos aktyvių maltiečių dėka tokia iniciatyva buvo įgyvendinta”.

Atidarymo šventėje dalyvavęs Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas dienos centrui dovanojo laivelį ir linkėjo, kad jis simbolizuotų nuolatinį tobulėjimą ir palankaus vėjo gaudymą.

Litorinos mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė džiaugėsi sudarytomis sąlygomis vaikams ugdytis ir po pamokų.

“Džiaugiamės, kad vaikai galės turėti dar įvairesnės veiklos, o kuo daugiau veiksime, tuo spalvingesnis bus pasaulis”, – dėkodama kalbėjo direktorė.

Nevyriausybinių organizacijų dienos centrai vaikus įtraukia į naudingą, jiems įdomią veiklą, padeda plėsti akiratį, pritapti visuomenėje, suteikia galimybę paruošti namų darbus, prireikus – pabendrauti su psichologais, socialiniais pedagogais.

Specialiųjų poreikių turintiems vaikams reikalinga pagalba ruošiant namų darbus, įtvirtinant pamokų metu įgytas žinias.

Vaikų dienos centras Vyžuonuose

Maltiečiai gali pasidžiaugti augančia vaikų dienos centrų bendruomene – sausio 31 d. duris atvėrė Utenos maltiečių vaikų dienos centras Vyžuonuose. Tai jau antras naujas centras per pirmą šių metų mėnesį ir keturioliktas iš viso.

Vyžuonų vaikų dienos centras įsikūrė vietos mokykloje Utenos maltiečių iniciatyva, jo veiklą padės užtikrinti „Lietuvos energijos” paramos fondas, kurio tikslas – teikti paramą projektams, kurie atitinka „Lietuvos energijos” įmonių grupės socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir puoselėjamas vertybes, kuria vertę visuomenei ir Lietuvai. „Mums svarbu, kad pasiektais rezultatais galime pasidalinti su visuomene ir prisidėti prie tokių reikalingų projektų įgyvendinimo kaip šis. Tai yra pavyzdys, kad dideli ir svarbūs darbai prasideda nuo neabejingumo,“ – centro atidarymo renginyje kalbėjo „Lietuvos energijos“ valdybos narė Ilona Daugėlaitė.

Centro atidarymo idėją palaiko ir Prezidentės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“, Prezidentės patarėja Ona Marija Vyšniauskaitė atvyko pasveikinti vyžuoniškių ir pasidžiaugti realiai vykdoma pagalba vaikams: „Vaikų dienos centrai – tai užuovėja nuo abejingumo, smurto, dykaduoniavimo. Jie ne tik suteikia galimybę vaikams įsitraukti į veiklas, edukacijas, pažintinius užsiėmimus pasibaigus mokyklos laikui, tačiau ir kuria dėmesingą bei rūpestingą aplinką. Todėl LR Prezidentės socialinio saugumo kampanijoje „Už saugią Lietuvą“ vaikų dienos centrų steigimas yra ypatingai svarbus.”

Taip pat atidarymo iškilmėse dalyvavo Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, Vyžuonų seniūnas ir bendruomenės pirmininkė, Marijampolės maltiečių vaikų dienos centro darbuotojai.

Utenos maltiečių Vyžuonų vaikų dienos centrą šiuo metu galės lankyti penkiolika 1-9 klasių moksleivių, bet jau dabar aišku, kad norinčiųjų yra gerokai daugiau nei centras gali priimti. Tai rodo, kad maltiečiai, padedami rėmėjų, laiku ir reikiamoje vietoje nusprendė teikti pagalbą. Vaikai iš socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų čia renkasi noriai, nes randa užuovėją po pamokų, įdomios veiklos, gali su priežiūra paruošti pamokas ir, žinoma, pavalgyti. Juk ne visų jų namuose laukia šilti pietūs. Beje, tėvai irgi džiaugiasi vaikų užimtumu ir saugia laisvalaikio erdve, už kurią nereikia mokėti. Retai šeimai užtenka lėšų vaikų būreliams ir pomėgiams, o čia po pamokų viskas vietoje ir su priežiūra.

MOPT VAIKŲ DIENOS CENTRŲ KONTAKTAI:

Vilnius – Lijana Kazakevičiūtė, tel. 8 5  249-8604, el.paštas: lijana.kazakeviciute@gmail.com.

Kaunas – Rūta Lukianskytė, tel. 8 682 12622, el.paštas: rutalu@gmail.com,

Marijampolė – Marija Miliauskienė, tel. 8 682 20605, el. paštas: mmm@marinet.lt,

Tauragė – Renata Oželienė, tel. 860646872, el. paštas r.ozeliene@gmail.com

Šiauliai – Vilma Kaušienė, tel. 8 616 73318,  el.paštas: vilma.kausiene@gmail.com,

Viekšniai – Emilija Plastinina, tel. 8 687 36269, el. paštas: emilija.plastinina@gmail.com

Kartena: Vida Tamošauskienė, tel. 8 612 24721, mopt@gmail.com

Kriaunos: Daiva Steponavičiūtė, tel. 8 651 68373, daiwyte@gmail.com

Naujoji Akmenė:  Vanda Jasevičienė, tel. 8 611 49451, naujoji-akmene@maltieciai,

Užventis: Vilma Baškienė, tel.8 682 15977, vilma.baskiene@gmail.com

Kelmė: Lina Šimkevičienė, tel. 8 614 86461, linute.sim@gmail.com