Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Apie savanorystę

Maltiečiai savanorišką pagalbą vykdo 42 Lietuvos vietovėse ir vienija beveik 2000 nuolatinių savanorių. Organizacijos veiklos principai paremti laisvanoriško dalinimosi – savanorystės idėja, kuri nukreipta į socialinės ir humanitarinės pagalbos teikimą Lietuvos piliečiams ir krizių pažeistiems užsieniečiams. Čia kiekvienas gali atrasti sau tinkamiausią veiklos sritį: rūpintis seneliais, dirbti su vaikais ir jaunimu, dalyvauti veiklose su neįgaliaisiais, prisidėti organizuojant renginius, teikti pagalbą pabėgėliams ar dalyvauti krizinių situacijų valdyme Lietuvoje.

 

Kas gali tapti savanoriu?

Savanoriu gali tapti bet kuris suaugęs, pilnametystės sulaukęs (jaunuoju maltiečiu tapti gali ir nepilnamečiai) socialiai atsakingas asmuo. Galimybė tapti savanoriu nepriklauso nuo asmens lyties, tautybės ar politinių įsitikinimų. Vietos grupės vadovai, atsižvelgdami į vietovės socialinę specifiką, savanorių norus, galimybes ir amžių, įtraukia savanorius į jaunųjų arba suaugusių maltiečių veiklą.

 

Pagalba senjorams

Savanoriška priežiūra namuose. Pagalba seneliams, kuriems trūksta žmogiško kontakto ar reikalinga fizinė pagalba. Pas senelį atvykę savanoriai pabendrauja, išklauso, padeda išeiti į lauką pasivaikščioti, palydi į įstaigas, padeda namų ruošoje, tvarko namų aplinką ir pataria įvairiais klausimais.

Šilto maisto arba maisto davinio pristatymas į namus sunkiai gyvenantiems senjorams. Silpniausiems 2-3 kartus per savaitę vežamas jau paruoštas valgis, o stipresniems pristatomas maisto produktų krepšelis (prireikus padedama pasigaminti).

Pavėžėjimo paslauga. Pagalba senjorams pasiekti ligoninę, banką, bažnyčia, kapines ir kt. (ypač aktualu senjorams, gyvenantiems kaimuose).

Senjorų dienos centrų veiklos organizavimas: susitikimai, išvykos, ekskursijos, edukacinės programos, mankštos, rankdarbių užsiėmimai.

Vienišų senelių laidojimo organizavimas. Pagalba tvarkant dokumentus, vietos suradimas ir t. t.

Maltiečių namų lankymas. Pagalba tvarkant aplinką, užimtumo organizavimas seneliams: rankdarbiai, mankšta ir kt.

Pagalba neįgaliesiems

Neįgaliųjų lankymas namuose. Pagalba neįgaliesiems, kuriems trūksta žmogiško kontakto ar reikalinga fizinė pagalba: sauskelnių nunešimas, socialinių emocinių poreikių patenkinimas, pavėžėjimas (į kapines, į bažnyčią ir t. t.).

Neįgaliųjų laisvalaikio organizavimas. Pagalba organizuojant neįgaliųjų stovyklas, išvykas, susitikimus, kokybišką užimtumą.

Pagalba vaikams ir jaunimui

Pagalba vaikams ir jaunuoliams maltietiškuose vaikų dienos centruose ir paauglių namuose. Pagalba darbuotojams buityje, organizuojant kokybišką užimtumą, ugdymą ir aktyvias veiklas (išvykos, stovyklos, edukacijos), pagalba jaunuoliams ruošiant namų darbus.

Pagalba karo pabėgėliams iš Ukrainos

Informacinė pagalba ir humanitariai paketai. Savanoriai teikia informaciją ir nukreipia į specialistus medicinos, darbo paieškų, vaikų švietimo, išmokų ir kitais klausimais bei išduota humatarinius paketus.

Pagalba vykdant užsieniečių integraciją

Tarpkultūrinė bičiulių programa (org. “Intercultural buddy program”). Programa skirta Vilniuje gyvenantiems karo pabėgėliams bei migrantams, kuriems reikalinga pagalba įsitvirtinant naujoje vietoje, susipažįstant su miestu, perpratant šalies kultūrą, sistemą, žmones. Savanoriai tampa bičiuliais, kurie palaiko, išklauso, pataria ir kartu turiningai leidžia laiką.

Pagalba akcijose / renginiuose / šventėse

Pagalba organizuojant maltiečių renginius ir akcijas, tokias kaip: „Maltiečių sriuba“, „Maisto bankas“, Lurdo žvakės, „Drąsiau į gyvenimą“, taip pat šventiniai lauknešėliai, kalėdinių eglučių pristatymas per šventes ir pan. sunkumus patiriančioms šeimoms.

 

Jaunieji maltiečiai

Jaunieji maltiečiai – organizacijos jaunuomenė, kurią sudaro jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Jaunųjų maltiečių tikslas – suburti jaunus žmones ir padėti formuoti asmenybę per savanorišką veiklą socialinėje srityje. Kaip ir suaugę savanoriai, jaunieji maltiečiai savo veiklą ir pagalbą teikia trims tikslinėms grupėms: senoliams, neįgaliesiems ir sunkumus patiriančių šeimų vaikams bei jaunuoliams.

 

Jaunųjų maltiečių veikla

Socialinė veikla (pagalba senjorams buityje, maisto pristatymas į namus, senjorų edukacija, senelių namų lankymas ir užimtumo organizavimas jų gyventojams, veiklos vaikų dienos centruose, socialinės akcijos ir projektai, nuotolinė savanorystė);

Dvasinis ugdymas (piligriminiai žygiai, rekolekcijos, sielovadinės veiklos ir tradicijos);

Mokymai (jaunų savanorių kompetencijų kėlimas);

Bendruomenės stiprinimas;

Pirmoji pagalba (pirmosios pagalbos mokymai ir jaunųjų paramedikų programa Lietuvos moksleiviams ir studentams).

 

Susipažink su mūsų savanoriais, atrask savo savanorystės sritį ir užpildyk anketą ČIA!