Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Rėmėjų asmens duomenų tvarkymo privatumo politika

RĖMĖJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos

Maltos ordino pagalbos tarnyba rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų asmens duomenis. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šias Privatumo politikos nuostatas.

Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri Privatumo politikos dalis yra neaiški, kreipkitės į mus šiais kontaktais:

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Juridinio asmens kodas: 190740859
Adresas: Gedimino pr. 56B, Vilnius
El. pašto adresas: info@maltieciai.lt
Telefonas: + 370 5 249 7304

Bet kokia žodžio „mes“ forma Privatumo politikoje reiškia Maltos ordino pagalbos tarnybą.

Privatumo politikos nuostatos taikomos rėmėjams fiziniams asmenims, kurie suteikia mūsų įstaigai paramą.

 1. Kodėl mes renkame informaciją apie Jus?

Paprastai mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nes Jūs suteikėte mūsų organizacijai paramą.

Taip pat mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su rėmėjų aukas, ir dėl šių priežasčių mes privalome rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją turite mums pateikti ir kodėl

Siekdami suteikti paramą Jūs privalote pateikti šią informaciją:

Visus ar dalį aukščiau nurodytų duomenų Jūs pateikiate atlikdami banko pavedimą (pervesdami paramą į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą) ir (arba) suvesdami duomenis mūsų svetainėje https://donation.maltieciai.lt/ (svetainė) ir(arba) naudodamiesi kitais mokėjimo būdais.

Jums teikiant paramą, mes taip pat galime surinkti kitą informaciją, susijusią su paramos suteikimu (jei sudaroma: paramos sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai, reguliarios  įmokos ir pan.).

 1. Kokią informaciją apie Jus gauname iš kitų šaltinių?

Kai aukojate mūsų organizacijai svetainėje, asmens duomenis gauname iš Jūsų tiesiogiai. Tačiau, kai teikiate paramą atlikdami mokėjimo pavedimą, Jūsų identifikacinius ir mokėjimo duomenis  galime gauti iš bankų ar mokėjimo įstaigų.

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš valstybinių įstaigų, institucijų (pvz. VMI), jei jos teisės aktuose nustatyta tvarka kreipiasi su prašymu pateikti duomenis apie Jus.

 1. Koks yra teisinis Jūsų asmens duomenų rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 1. Ar mes renkate jautrią informacija apie Jus?

Mes nerenkame jautrios informacijos, tokios kaip sveikatos ar kiti specialiųjų kategorijų duomenys, apie Jus.

 1. Profiliavimas

Mes vykdome profiliavimą rinkodaros ir statistikos tikslais.

Profiliavimas jokiais būdais Jums nesukels teisinių pasekmių ir (ar) panašiu būdu nedarys didelio poveikio.

 1. Kam perduodame informaciją apie Jus

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

Gavę Jūsų sutikimą, asmens duomenis galėsime teikti ir kitiems asmenims.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

 1. Ar perduodame informaciją už Europos ekonominės erdvės ribų?

Už Europos ekonominės erdvės ribų informacija, išskyrus slapukų surinkta statistinė informacija (apie tai skaitykite Privatumo politikos 14 punkte), nėra perduodama.

 1. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąja dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

Rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi nuo paskutinio Jūsų paaukojimo mūsų organizacijai (teisėto intereso pagrindu) ir(arba) nuo Jūsų sutikimo būti informuotam apie mūsų teikiamą pagalbą vargstantiems (sutikimo pagrindu) gavimo iki Jūsų prašymo rinkodaros tikslu toliau nebetvarkyti Jūsų asmens duomenų gavimo.

 1. Kokios Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

Jūs turite šiame skyriuje nurodytas teises, kurias įgyvendinti galite kreipdamiesi į mus kontaktais, nurodytais Privatumo politikos 1 skyriuje „Bendrosios nuostatos“. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 1. Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą

Mes taikome tinkamas technines ir administracines priemones tam, kad asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Privatumo politikoje nurodytais atvejais perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

Asmens duomenis tvarkome griežtai laikydamiesi konfidencialumo principo.

Pasirinkdami asmens duomenų tvarkytojus, reikalaujame, kad asmens duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Mūsų organizacija yra susikūrusi paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Facebook, Instagram, YouTube ir pan. Jei  ketinate bendrauti su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėse, perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo

 1. Slapukai

Svetainėje naudojame „Google Analytics“ slapukus _ga ir _ga_#, kurie skirti statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti. „Google Analytics“ slapukų saugojimo terminas – 2 metai.

Slapukai įdiegiami Jūsų įrenginyje tik gavus Jūsų sutikimą, išskyrus slapukus, kurie yra būtini tinkamam techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Negavus Jūsų sutikimo naudoti slapukus dalis svetainės funkcijų gali dalinai ar visiškai neveikti. Galite ištrinti visus slapukus įdiegtus į Jūsų įrenginį bet kuriuo metu. Tačiau ištrynus slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

„Google Analytics“ įrankį, kurį įdiegus svetainėje nustatomi aukščiau nurodyti slapukai, teikia įmonė „Google Inc.“, veikianti JAV. Tai reiškia, kad asmens duomenys, renkami naudojant minėtą įrankį, perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.

 1. Privatumo politikos keitimas

Mes turime teisę bet kada, savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai būtina vadovaujantis teisės aktais, pakeisti Privatumo politiką. Visuomet susipažinkite su aktualia Privatumo politikos redakcija.

Privatumo politika patvirtinta ir galioja nuo 2021-11-26.