Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose yra sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

 

Paslaugą gali gauti:

• vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

• suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

• senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas, šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

• pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos.

Slaugos paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas. Kiekvienas specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją.

 

Mūsų specialistai:

• įvertins paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, nustatys slaugos paslaugų poreikį,

• surinks papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant ir teikiant ASPN (pvz., artimųjų, kitų asmenų, bendraujančių su pacientais, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kitų namuose teikiančių paslaugas specialistų kontaktinius duomenis (įstaigos pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris), kitą svarbią informaciją ir paima paciento ar jo įgalioto atstovo sutikimą gauti ASPN paslaugas ir sutikimą, kad informaciją apie pacientą būtų teikiama tretiesiems asmenims;

• nustatys ASPN teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudarys paciento slaugos ir priežiūros planą. Už slaugos paslaugų teikimo ir priežiūros plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas;

• pacientui ir jo artimiesiems palikti ASPN įstaigos ir komandos narių, kurie pacientui teiks ASPN, kontaktinius duomenis.
Pagrindinės slaugos paslaugos teikiamos asmens namuose:

• paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimą ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą;

• procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus;

• procedūras pagal sudarytą ASPN planą, kuris turi būti koreguojamas pasikeitus paciento būklei;

• asmens higienos procedūras, esant poreikiui.

 

Paslauga mokama ir teikiama tik Vilniuje. 1 valanda – 11 Eur.
Dėl paslaugos teirautis el. paštu globa@maltieciai.lt ir telefonu 8 616 25656 (Gražina).