Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Geriname teikiamų paslaugų kokybę

25/02/2020 


Siekdami geresnės nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų kokybės, maltiečiai kartu su Vilniaus arkivyskupijos Caritu, Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomene, Kėdainių rajono vietos veiklos grupe, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu susitelkė bendram projektui. Šiuo projektu siekiama stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti asmenims. Tikslui pasiekti numatoma organizuoti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių narių, tiesiogiai dirbančių su neįgaliaisiais ir negalinčiais apsitarnauti asmenimis, kompetencijų kėlimą.
Projekto tikslinė grupė – bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų nariai projekto įgyvendinimo apskrityse:
a) pareiškėjo ir NVO partnerių nariai, dirbantys ar savanoriaujantys pagalbos namuose negalintiems apsitarnauti asmenims srityje;
b) kitų projekto įgyvendinimo apskrityse veikiančių NVO ir bendruomenių nariai, dirbantys, savanoriaujantys ar ketinantys tai daryti pagalbos namuose negalintiems apsitarnauti asmenims srityje.
Projekto veiklų įgyvendinimui ir jų kokybei užtikrinti prie pareiškėjo, Maltos ordino pagalbos tarnybos, jungiasi partneriai: Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė, Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projektas „NVO STIPRINIMAS KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI“
Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-01-0005
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. gegužė – 2021 m. gegužė