Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Lietuvos maltiečiai sveikina kolegas Vokietijoje su 70-uoju jubiliejumi

02/10/2023 


2023 m. rugsėjo 29–30 dienomis  Vokietijos Maltos ordino pagalbos tarnyba (Malteser Hilfsdienst, MHD) pažymėjo savo 70 metų veiklos jubiliejų Kiolne, Vokietijoje. Pasveikinti Vokietijos maltiečių vyko Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Bronius Einars ir generalinis sekretorius Edvinas Regelskis. 

Ypatingai progai pažymėti Lietuvos maltiečiai padovanojo dvi rūpintojėlio skulptūras: vieną visai maltiečių organizacijai kaip padėką už 70 metų trunkančią pagalbą vargstantiems ir ligoniams, o antrąją – Vokietijos maltiečių prezidentui Georg Khevenhüller. Kartu buvo perduotas ir premjerės Ingridos Šimonytės sveikinimas nuo visos Lietuvos. Premjerė džiaugėsi, kad „Kitais metais minėsime 35-ąsias Vokietijos maltiečių pirmosios humanitarinės pagalbos mūsų šalyje metines. Tai buvo ne tik reikšminga materialinė pagalba, bet ir lemtingas simbolinis vilties gestas, patikinęs mus, kad išsivadavę iš priespaudos neliksime vieni, o turėsime draugų, į kuriuos galėsime atsiremti, kai mums reikės pagalbos.“ 

 

Koks ryšys sieja Lietuvos ir Vokietijos maltiečius? 

   * Vokietijos maltiečiai žymiai prisidėjo prie daugybės socialinių, medicinos ir savanorystės veiklų Lietuvoje nuo pirmosios humanitarinės misijos į Lietuvą 1989 m. 

    * Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Vokietijos maltiečiai teikė humanitarinę pagalbą ligoninėms ir bendruomenėms, užmezgė santykius su aukščiausiais Lietuvos vadovais, kurių prašymu tuometinis Vokietijos maltiečių vadovas baronas Johannes von Heereman inicijavo Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje įsteigimą (1991 m. spalio 29 d.). Įsteigtos maltiečių grupės įvairiose Lietuvos vietovėse pradėjo teikti įvairią socialinę pagalbą, organizuoti savimi negalinčių pasirūpinti asmenų maitinimu ir labdaros teikimu. 

    * 1992 m. Vokietijos maltiečiai Lietuvai suteikė labdaros už 8,5 mln. Vokietijos markių. 

    *  Vokietijos maltiečių iniciatyva Lietuvos Respublika ir Maltos ordinas užmezgė diplomatinius santykius. 1993 m. rugsėjo 2 d. buvo akredituotas pirmasis Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje baronas Peter von Furstenberg. 

    * Vėliau, siekdami efektyvesnio socialinės ir paramos veiklos organizavimo, Vokietijos maltiečiai padėjo įsigyti tinkamas patalpas Vilniuje – čia iki šiol yra centrinė Lietuvos maltiečių būstinė. 

    * Šiuo metu glaudus bendradarbiavimas ir žinių bei patirties pasidalijimas su Vokietijos maltiečiais Lietuvos maltiečių savanoriams padeda efektyviau teikti įvairią pagalbą vargstantiems, vienišiems, socialiai pažeidžiamiems žmonėms.