Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

MOPT Revizijos komisija

MOPT REVIZIJOS KOMISIJA:

Gražina Senvaitienė,

Lina Oželytė

Žilvinas Spundzevičius

Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT)  Revizijos komisijos narius 4 metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

Maltos ordino pagalbos tarnybos Revizijos komisiją sudaro trys nariai, kurie iš savo tarpo 4 metų kadencijai renka Revizijos komisijos pirmininką.

Revizijos komisijos nariai negali būti Prezidiumo nariais ar eiti Generalinio sekretoriaus pareigų.

FUNKCIJOS

Revizijos komisija:

  1. Kontroliuoja Asociacijos sudaromų sandorių tikslingumą,
  2. Vykdo Asociacijos lėšų ir turto panaudojimo priežiūrą
  3. Pateikia Visuotiniam narių susirinkimui ir Įgaliotinių susirinkimui Revizijos komisijos ataskaitą dėl Asociacijos lėšų panaudojimo,
  4. Nagrinėja ir tikrina Asociacijos narių skundus.

Savo veikloje Revizijos komisija vadovaujasi  Revizijos komisijos nuostatais, kuriuos tvirtina Asociacijos Prezidiumas.

Daugiau informacijos: Revizijos-komisijos-nuostatai-