Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Pirmuosiuose maltiečių globos namuose – privati koplyčia

08/10/2021 


2021 metų rugsėjo 28 dieną, reaguodamas į Luokės Visų šventųjų parapijos klebono, maltiečių globos namų kunigo Virginijaus Palionio prašymą, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius suteikė leidimą įsteigti privačią koplyčią Šv. Jono Krikštytojo namuose ir tokiu būdu užtikrinti juose gyvenančių senelių ir personalo dvasinę gerovę.

 

Oficialiame patvirtinime pažymėta, kad bus leidžiama:

1. Koplyčios tabernakulyje laikyti Švč. Eucharistiją;

2. Nustatytomis dienomis celebruoti Eucharistiją (celebruoti Šv. Mišias bus galima tik Luokės Visų Šventųjų parapijos klebonui, nebent kitas dvasininkas gaus klebono leidimą);

3. Nustatytomis progomis, laikantis Vyskupų Konferencijos, Diecezinio Vyskupo potvarkių ir Liturginių knygų normų, švęsti Ligonių patepimo apeigas.

Už koplyčioje vykstančių pamaldumo praktikų, liturgijos, šventinimo ir kitų religinių praktikų atlikimą Liturginėmis ir kitomis disciplinarinėmis normomis atitikimą ir laikymąsi bus atsakingas Luokės Šventųjų parapijos klebonas.

 

Koplyčios fundatoriai:

Altorius – maltiečių dvasinis vadovas ir Prezidiumo narys Vytautas Rapalis.

Kryžius ir paveikslas – Maltos ordino ambasadorius Lietuvai J.E. Manfred Ritter Mautner von Markhof.