Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Projektas „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“

21/06/2022 


2022 m. birželio mėn. Jono Valančiūno paramos fondas kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba (toliau – maltiečiai) pradeda įgyvendinti projektą „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“. Projekto tikslas – plėtoti kokybišką palydimąją paslaugą pažeidžiamiems vaikams ir jauniems žmonėms, taikant sportu paremtą metodiką vaikų ir jaunuolių elgesio keitimui ir savarankiškam gyvenimui svarbių įgūdžių ugdymui.

Projektas yra finansuojamas EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis (www.norwaygrants.org). Projektui skirta suma – 250 tūkst. Eur.

 

Projekto pagalba norima prisidėti prie teigiamų pokyčių dirbant su paaugliais – palydint juos iš paauglystės į jauno suaugusiojo gyvenimą. Todėl bus plėtojama Jono Valančiūno paramos fondo Paauglių dienos namų „Istorijos“ veikla, ir jos pagrindu kartu su maltiečiais kuriami tokie patys Paauglių dienos namai Kaune. O savarankišką gyvenimą pradedantiems jauniems žmonėms bus teikiama palydimoji paslauga, kuri ruoš jaunimą savarankiškam gyvenimui nuo 14 metų. Bus vystoma partnerystė su darbdaviais, sukuriant mentorystės sistemą įmonėse, kuriose jaunuoliai atliks praktiką ar stažuotę. Galiausiai projekto metu bus diegiama sportu paremta metodika, kuri buvo sukurta VšĮ „Jono Valančiūno paramos fondo“ ir išbandyta 3 metų laikotarpyje su paaugliais, lankančiais Fondo Paauglių dienos namus. Metodikos pagrindas – sporte taikomos taisyklės, kurios padeda keisti vaikų bei jaunuolių rizikingą, iššūkių keliantį elgesį ir formuoja įgūdžius, kurie yra svarbūs kasdieniame gyvenime. Tad projektas apims 2 etapus – vaiko rizikingo elgesio keitimas ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, pereinant į jaunuolio palydėjimą į savarankišką gyvenimą, ir su palydėjimu susijusias veiklas. Dėmesys bus skirtas ir su jaunuoliais dirbantiems specialistams, kurie galės dalyvauti mokymuose, skirtuose ugdyti jų įgūdžius ir žinias, susijusias su kokybiškos palydimosios paslaugos teikimu.

Projekto trukmė – 24 mėn.