Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

„Global Fund For Forgotten People“ – ilgametis Lietuvos maltiečių programų rėmėjas

15/07/2022 


 

2022 m. Maltos ordino paramos fondas „Global Fund For Forgotten People“ savo veiklos dešimtmečio proga, birželio 24 d., minint Maltos ordino globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, skyrė paramą – net 578 dotacijas 23 Ordino padaliniams visame pasaulyje. Lietuvos maltiečiams buvo skirta 119 146 JAV dolerių trims projektams: užsieniečių integracijai (33 965 JAV dol.) senjorų dienos centrų (67 700 JAV dol.) veiklai ir maltiečių jaunimo palydėjimo paslaugai (17 481 JAV dol.) vystyti.

 

Užsieniečių integracijos programa

Pastaraisiais metais itin stipriai pasikeitė į Lietuvą atvykusių užsienio piliečių situacija – rudenį turėjome valstybinę migrantų, nelegaliai kirtusių Baltarusijos sieną, krizę, metų pabaigoje – Libijos, Sirijos, Afganistano pabėgėlių antplūdį. Šiais metais Lietuvą pasiekė daugiau 58 tūkst. ukrainiečių, bėgančių nuo karo baisumų šalį užpuolus Rusijai. Reikėjo rūpintis jų įsiliejimu į visuomenę, reikiamos humanitarinės pagalbos suteikimu, psichologine sveikata. Dalį šių žmonių apsiėmė globoti maltiečiai. Tiek pabėgėliams, tiek migrantams, gavusiems leidimą gyventi ne centruose, reikia nuolatinės pagalbos ieškant darbo, būsto, vaikų ugdymo įstaigų ir tvarkantis medicininius ar kitus svarbiausius kasdienio gyvenimo reikalus. „Global Fund For Forgotten People“ lėšos bus skirtos 80 asmenų visapusiškos integracijos užtikrinimui, savanorių bei darbuotojų mokymams. Maltiečiai pasirengę būti jų vedliais šiame kelyje ir teikti pagalbą ne tik dabar, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje.

 

Senjorų dienos centrų programa

Vyresnio amžiaus žmonės gyvena tarsi izoliuoti nuo juos supančio pasaulio, dažnas jų savaitėmis neperžengia namų slenksčio. Gyvenant tokiomis sąlygomis auga streso lygis, kuris daro neigiamą įtaką turimoms ligoms. Fondas jau nuo 2019 metų pradėjo remti senjorų dienos centrų steigimo programą – per gana trumpą laikotarpį stipriai pasikeitė senjorų sveikata, sugrįžo gyvenimo džiaugsmas. „Global Fund For Forgotten People“ yra pagrindinis senjorų dienos centrų rėmėjas – su jo pagalba pavyko įkurti 5 centrus ir užtikrinti reikiamas paslaugas ir pagalbas. Viena jų – prichologinė pagalba, kuri itin reikalinga šiandienos kontekste. Senjorų dienos centrai vienija net 160 senyvo amžiaus žmonių.

 

Jaunimo palydėjimo paslauga

Tai paslauga, skirta jaunuoliams nuo 16 iki 24 m., kurie yra iš šeimų, patiriančių sunkumus, arba jaunuoliams, turintiems globos patirtį. Šios grupės jaunimas dėl savo sudėtingos patirties sunkiau adaptuojasi bendruomenėje ir neturi pakankamai gyvenimiškų įgūdžių. Atsižvelgdami į konkrečius jaunuolių poreikius, palydėjimo koordinatoriai kartu su jaunuoliu sudaro savarankiško gyvenimo planą ir kasdien bendrauja su jaunu žmogumi, padėdami jam siekti išsikeltų tikslų: baigti mokslus, išsinuomoti būstą, rasti stabilų darbą, išmokti finansinio raštingumo ir pan. Šiuo metu paslauga vystoma dviejuose Lietuvos miestuose – Marijampolėje ir Telšiuose. Bendradarbiaujant su šiomis savivaldybėmis paslauga sėkmingai akredituota ir paslaugas jau gauna 22 jaunuoliai iš tikslinės grupės. Palydėjimo koordinatoriai bendradarbiauja su atvejo vadybininkais bei bendruomeninių globos namų darbuotojais, kad paslauga taptų labiau prieinama didesniam jaunuolių skaičiui.  Iki 2022 m. pabaigos šiose savivaldybėse planuojama pagalbą teikti 30 jaunuolių.

 

Esame dėkingi „Global Fund For Forgotten People“ už kasmetinį palaikymą, kuris padeda užtikrinti sistemingą darbą su maltiečių globojamais žmonėmis, plėsti veiklos sritis ir suteikti maksimaliai kokybiškas bei naudingas paslaugas pažeidžiamiausioms žmonių grupėms.