Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Išrinktas naujas Suverenaus Maltos ordino vadovas

10/11/2020 


Lapkričio 8 d. naujuoju Suverenaus Maltos ordino vadovu didele balsų dauguma buvo išrinktas Fra’ Marco Luzzago. Suverenaus Maltos ordino Valstybės Taryba išrinko jį Didžiojo Magistro vietininku centrinėje Maltos ordino būstinėje Magistral Villa Romoje.

Fra’ Marco Luzzago išrinktas vietoj ankstesniojo Maltos ordino 80-ojo Didžiojo Magistro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, mirusio šiais metais balandžio 29 d.

Valstybės Tarybos susirinkime dalyvavo 44 Tarybos nariai (iš 56 turinčių balso teisę). Delegatai atvyko į Romą iš viso pasaulio: Argentinos, Peru, JAV, Libano, Prancūzijos, Švedijos, Austrijos, Vokietijos, Olandijos, Ispanijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Šveicarijos, Maltos ir Italijos.

Naujai išrinktas Suverenaus Maltos ordino vietininkas davė iškilmingą priesaiką Maltos ordino Valstybės Tarybos nariams ir specialiam popiežiaus atstovui prie Maltos ordino paskirtajam kardinolui J. E. Silvano Tomasi.

Popiežius buvo laišku informuotas apie Suverenaus Maltos ordino vadovo rinkimus. Apie tai buvo informuotos visos Suverenaus Maltos ordino priorijos, subpriorijos ir nacionalinės Maltos ordino asociacijos visame pasaulyje.

Apie rinkimus taip pat buvo informuotos ir 110 valstybių, su kuriomis Suverenus Maltos ordinas palaiko diplomatinius santykius.

Suverenaus Maltos ordino vietininkas po rinkimų kreipėsi į susirinkusius ir patikino juos, kad dės visas pastangas, kad Maltos ordino naujų Įstatų ir Kodekso rengimas būtų sėkmingai įgyvendintas.

Apie Fra’ Marco Luzzago

Fra’ Marco Luzzago gimė 1950 metais Bresca mieste. Jis baigė mokslus Pranciškonų institute Brescos mieste, po to keletą metų studijavo mediciną Padujos ir Parmos universitetuose.

Vėliau Fra’ Marco Luzzago  buvo paprašytas padėti tvarkyti savo šeimos nekilnojamojo turto reikalus. Tai paskatino jį susidomėti didmeninės prekybos veikla, kurioje jis dirbo didžiąją savo gyvenimo dalį.

1975 m. Fra’ Marco Luzzago prisijungė prie Maltos ordino Lombardijos ir Venecijos priorijoje, o 2002 m. priėmė Ordino iškilmingus religinius įžadus. Nuo 2011 m. Fra’ Marco Luzzago užėmė Teisingumo vadovo pareigas Maltos ordino Didžiojoje Romos priorijoje.

Didžiojo Magistro vietininko pareigybė

Pagal Suverenaus Maltos ordino įstatus Didžiojo Magistro vietininkas užima šią pareigybę vienus metus ir turi tokią pat galią kaip Didysis Magistras. Prieš savo kadencijos pabaigą Didžiojo Magistro vietininkas privalo sušaukti Suverenaus Maltos ordino Valstybės Tarybos posėdį.

Didžiojo Magistro vietininkas privalo atsiduoti Ordino veiklai ir būti pavyzdžiu jos nariams. Jis turi aukščiausią valdymo teisę Ordine. Kartu su Suverenia taryba Didžiojo Magistro vietininkas leidžia potvarkius, ratifikuoja tarptautines sutartis.

Didžiojo Magistro vietininkas reziduoja Romoje Didžiojo Magistro rūmuose.