Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Įvyko „Sportu paremta metodika ir palydimoji paslauga: sėkmingi metodai ruošiant labiausiai pažeidžiamas vaikų ir jaunuolių grupes sėkmingam savarankiškam gyvenimui“ mokymai

23/02/2023 


Nuo 2022 m. birželio mėn. Maltos ordino pagalbos tarnyba (toliau – maltiečiai) kartu Jono Valančiūno paramos fondu vykdo projektą „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“. Projekto tikslas – plėtoti kokybišką palydimąją paslaugą pažeidžiamiems vaikams ir jauniems žmonėms, taikant sportu paremtą metodiką vaikų ir jaunuolių elgesio keitimui ir savarankiškam gyvenimui svarbių įgūdžių ugdymui.

Projektas yra finansuojamas EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis (www.norwaygrants.org). Projektui skirta suma – 250 tūkst. Eur.

2023 m. vasario 13 – 14 dienomis Vilniuje vyko projekto „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“ mokymai „Sportu paremta metodika ir palydimoji paslauga: sėkmingi metodai ruošiant labiausiai pažeidžiamas vaikų ir jaunuolių grupes sėkmingam savarankiškam gyvenimui“. Mokymų metu buvo apmokyta 10 specialistų iš Vilniaus ir Kauno savivaldybių. Mokymuose buvo aptartas sklandus perėjimas iš Paauglių dienos namų į palydimąją paslaugą: specialistai supažindinti su sporto metodika, aptarta mentorystės galimybė jaunuoliui įvairiose įmonėse, aptartas Paauglių dienos namų, palydėjimo paslaugos koordinatorių ir išorinių specialistų tarpusavio bendradarbiavimas.

The Jonas Valančiūnas Support Fund together with the Order of Malta Aid Service (hereinafter referred to as the Maltese) started to implement the project „Preparation of children and young people for independent life, using sport-based support“. The goal of the project is to develop a quality support service for vulnerable children and young people, using a sports-based methodology for changing the behavior of children and young people and developing skills important for independent living.

The project is financed by the EEA and/or Norwegian financial mechanisms (www.norwaygrants.org). The amount allocated to the project is 250000 Eur.

On 13 – 14 February 2023, the project „Preparing children and young people for independent living through sport-based methodology“ held a training on „Sport-based methodology and accompanying service: successful approaches to prepare the most vulnerable groups of children and young people for successful independent living“ in Vilnius. During the training 10 professionals from Vilnius and Kaunas municipalities were trained. The training focused on the smooth transition from the Adolescents’ day home to the escort service: the specialists were introduced to the sports methodology, the possibility of mentoring a young person in different companies was discussed, the cooperation between the Adolescents’ day home, the coordinators of the escort service and the external specialists was also discussed.